Sunteți pe pagina 1din 4

Test de valuare inițială

Clasa a VII-a

Numele și prenumele elevului________________________________________________________


Data suținerii testului: ________________________________________________________________
Din oficiu se acordă 10 puncte
Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte
Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute

PARTEA I
(58 de puncte)

Citește textul următor:

Într-o zi trecu pe acolo împăratul care văzând ceasul dori să-l cumpere. Îl duse la palat şi îl aşeză în
sala tronului păzit de doi ostaşi. Din ziua aceea se petrecu un lucru tare ciudat. De câte ori venea la palat câte
un boier să se plângă că-l necăjesc ţăranii, abia îi spunea împăratul: ”Vorbeşte! Îţi dau voie să vorbeşti o
oră…” că ceasul cu limbi de aur şi arăta că ora trecuse! Pleca boierul supărat, fără să apuce să deschidă gura.
Dacă venea însă o văduvă, care îl învinuia pe boier că-i fură şi ultima bucăţică de pâine, împăratul îi spunea:
- Ei, vorbeşte şi tu! Îţi dau voie o clipă… Şi iată că după ceasul cu limbă de aur, clipa ţinea, ţinea şi
nu se mai sfârşea… Pleca văduva numai când spusese tot ce avea pe inimă!
Dacă au văzut aşa, s-au strâns boierii într-o zi şi s-au dus la împărat.
- Măria ta, nu se mai poate… Ceasul Măriei tale ne face viaţa amară.(…)Nu mai putem trăi de răul
lui. Nu merge bine, Măria – ta!
Întâia oară nici n-a vrut să-i asculte împăratul. A doua oară tot așa. A treia oară, l-a chemat pe
meșterul ceasornicar pentru a repara ceasul.
(…) (Meșterul) luă așadar ceasul, îl duse acasă și-l desfăcu. Piticul ceasului stătea la datorie; nu dormea, nu
căsca și ciocănea harnic tic-tac, tic-tic-tac.
- Ce-i, piticuțule? Întrebă meșterul. De ce se plânge Măria Sa?
- Meştere, meştere – oftă piticul – ce să fac dacă am o inimă? Inima ţine cu oamenii nevoiaşi şi nu-i
iubeşte pe boierii hrăpăreţi… Atunci pun ceasul să meargă mai repede sau mai încet după cum cred eu că e
bine.
Meşterul dădu din cap. Doar avea şi el o inimă şi-l înţelegea tare bine pe piticul cel inimos! ( …)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat.


A.
1. Completează următoarele enunțuri cu răspunsul potrivit: (4 p)
Antonimul cuvântului amară, din secvența ne face viaţa amară,
este………………………………………..
Sinonimul cuvântului nevoiași din secvența Inima ţine cu oamenii nevoiaşi,
este…………………….....

2. Desparte în silabe cuvintele: (4 p)


limbă………………………………….
ceasornicar………………………….
3. Explică rolul semnului întrebării și al virgulei din enunțul: - Ce-i, piticuțule?(4 p)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..
4. Precizează modurile și timpurile verbelor subliniate în text.(6 p)

apuce……………………………………………………………………………………………………………
spusese…………………………………………………………………………………………………………
nu
iubește…………………………………………………………………………………………………………

5. Precizează cazurile substantivelor subliniate în enunțul Piticul ceasului stătea la datorie. (6p)
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………

6. Scrie funcția sintactică a cuvintelor subliniate în enunțul: …s-au strâns boierii într-o zi.(6p)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...

7. Alcătuiește un enunț în care substantivul ceasornicar să fie în cazul genitiv, cu funcție sintactică
de atribut. (4p)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….......

B.
1. Transcrie două structuri care reprezintă indici de timp.(6p)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….......

2. Transcrie secvența care prezintă nemulțumirea boierilor. (4p)


…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………...

3. Formulează două idei principale din textul dat. (6p)


…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...

4. Ilustrează, pe baza fragmentului, două trăsături ale textului narativ literar. (8p)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
PARTEA A II-A
(20 de puncte)
Redactează o compunere narativă de 100-120 de cuvinte, în care să povestești o întâmplare din
timpul unei excursii. Dă un titlu potrivit compunerii tale.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………

S-ar putea să vă placă și