Sunteți pe pagina 1din 5

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PSIHOLOGIE

CLASA A X-A

Liceul Româno-Finlandez
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: Psihologie
Clasa: a X – a A/B
Varianta de curriculum: Trunchi comun şi curriculum diferenţiat
Manualul utilizat: Psihologie, Manual pentru clasa a X – a; autori: Mielu Zlate, Tinca Crețu; Ed. Aramis, București, 2005
Profesor: Dr. Alina-Cristiana Cîrjă
Anul şcolar: 2021-2022

UNITATEA COMPETENŢE CONŢINUTURI NR. SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII


DE ÎNVĂŢARE SPECIFICE ORE
▪ Psihicul şi caracteristicile acestuia. Ipostazele psihicului
Introducere în 1.1; 3.1; 4.1; şi relaţiile dintre ele. Baze metodologice
psihologie - Definirea psihologiei
- Principalele momente în evoluţia psihologiei ca
ştiinţă 4 S1 – S2
- Psihicul şi caracteristicile sale
- Ipostazele psihicului şi relaţiile dintre ele
- Metodele psihologiei
▪ Aplicaţii practice
▪ Deprinderile
- Definirea şi caracterizarea deprinderilor
- Clasificarea deprinderilor 4 S3 – S4
- Formarea şi interacţiunea deprinderilor
▪ Recapitulare. Evaluare
Structura şi 1.3.; 2.3.; 3.2.; ▪ Personalitatea
dezvoltarea 4.2.; 5.1.; - Personalitatea ca sistem
personalităţii - Modele de personalitate
▪ Individ. Persoană.. Personalitate
- Individ. Persoană.. Personalitate
- Conştiinţa ca nucleu al personalităţii
- Diferenţe în manifestarea personalităţii
▪ Temperamentul
- Latura dinamico-energetică a personalităţii
- Tipologii temperamentale 20 S 5 – S 14
▪ Aptitudinile
- Latura instrumental-operaţională a personalităţii
- Clasificarea aptitudinilor
- Inteligenţa ca aptitudine generală
▪ Caracterul
- Latura relaţional-valorică a personalităţii
- Structura caracterului
- Rolul caracterului în structura personalităţii
▪ Creativitatea
- Conceptul de creativitate
- Niveluri şi stadii ale creativităţii
▪ Etape în dezvoltarea personalităţii
- Principiul dezvoltării în psihologie
- Vârstele mici (3-10/11 ani)
- Preadolescenţa (10/11-14/15 ani)
- Adolescenţa (14/15-18/19 ani)
- Tinereţea (18/19-30 ani)
- Maturitatea (30-55/60 ani)
- Bătrâneţea (55/60 ani...)
▪ Aplicaţii practice: proiecte, teme de cercetare
▪ Recapitulare. Evaluare
▪ Lucrare semestrială scrisă
Procese psihice 1.1; 1.2; 2.1; ▪ Procese psihice cognitive senzoriale
cognitive 2.2; 3.1; 4.1; ▪ Senzaţia
senzoriale - Definirea şi caracterizarea senzaţiilor
- Calităţile senzaţiilor
- Principalele modalităţi senzoriale
- Legile sensibilităţii
▪ Percepţia
- Definirea şi caracterizarea percepţiei 12 S 15 – S 20
- Legile generale ale percepţiei
- Formele complexe ale percepţiei
- Observaţia şi spiritul de observaţie
- Percepţii denaturate
▪ Reprezentarea
- Definirea şi caracterizarea reprezentării
- Clasificarea reprezentărilor
- Proprietăţile reprezentărilor
- Rolul reprezentărilor în cunoaştere şi activitate
▪ Aplicaţii practice: proiecte, teme de cercetare
▪ Recapitulare. Evaluare
Procese psihice 1.1; 1.2; 2.1; ▪ Gândirea
cognitive 2.2; 3.1; 4.1; - Definirea şi caracterizarea gândirii
superioare - Structura psihologică internă a gândirii
- Gândirea ca proces de rezolvare a problemelor
- Tipologia gândirii
▪ Memoria
- Definirea şi caracterizarea memoriei 10 S 21 – S 25
- Procesele şi formele memoriei
- Calităţile/indicatorii memoriei
- Factorii care optimizează funcţionarea memoriei
- Memorie şi uitare
▪ Imaginaţia
- Definirea şi caracterizarea imaginaţiei
- Procedeele imaginaţiei
- Formele imaginaţiei
▪ Aplicaţii practice: proiecte, teme de cercetare
▪ Recapitulare. Evaluare
Condiţii generale ▪ Limbajul
ale activităţii - Definirea şi caracterizarea limbajului
psihice umane - Verigile funcţionale ale limbajului
- Funcţiile limbajului
- Raporturile dintre limbaj şi alte procese psihice 8 S 26 – S 29
- Formele limbajului
▪ Atenţia
- Definirea şi caracterizarea atenţiei
- Formele atenţiei
- Însuşirile atenţiei şi educarea lor
▪ Recapitulare. Evaluare
Activităţi şi 1.1; 1.2; 2.1; ▪ Motivaţia
procese psihice 2.2; 3.1; 4.1; - Definirea şi caracterizarea motivaţiei
reglatorii - Funcţiile motivaţiei
- Sistemul motivaţional: niveluri structurale
- Formele motivaţiei
- Optimumul motivaţional
▪ Afectivitatea
- Definirea şi caracterizarea afectivităţii
- Particularităţile afectivităţii 10 S 30 – S 34
- Clarificarea proceselor afective
- Rolul proceselor afective
▪ Activitatea voluntară
- Definirea şi caracterizarea activităţii
- Structura activităţii
- Formele activităţii
- Definirea şi caracterizarea voinţei
- Etapele actului voluntar
- Calităţile voinţei

S-ar putea să vă placă și