Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala Gimnazială Mărţişor

Anul şcolar 2016/2017


prof. Luca Ion-Florian

Memoriu de activitate

1. Date biografice:
 Nume: Luca
 Prenume: Ion-Florian
 Data şi locul naşterii: 25 iulie 1988, Târgu-Mureş
 Naţionalitatea: română
 Domiciliul: Drumul Creţeştilor, nr. 15, bl. A, sc.1, ap. 85
 Telefon: 0771 382 713
 E-mail: lucaflorian89@yahoo.com
2. Studii:
 liceale: Seminarul Teologic Ortodox Bucureşti, promoţia 2009.
 universitare: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă Bucureşti,
specializarea: Pastorală, promoţia 2013.
 Postuniversitare: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă Bucureşti,
Master, secţia Doctrină şi Cultură Creştină, promoţia 2016.
 formare profesională/cursuri de pregătire profesională
-licenţiat în Teologie Ortodoxă
-modulul psihopedagogic nivel I-martie 2016

3. Activitate profesională 2016-2017


* Profesor cu normă întreagă, la Şcola Gimnazială Mărţişor ( 9 ore, baza), la Şcoala Generală
Eremia Grigorescu ( 7 ore) şi la Şcoala Gimnazială Nr. 133 ( 2 ore).
* Cântăreţ la biserica din cadrul spitalului Alexandru Obregia cu hramul Adormirea Maicii
Domnului.
* Am participat la sfintele slujbe împreună cu elevii din cadrul Parohiei Mărţisor.
* Am colaborat cu Parohia Mărţişor în ceea ce priveşte activiităţile tinerilor în cadrul parohiei,
dar şi mărturisirea şi împărtăşirea periodică a copiilor.
* Am participat la şedinţele metodice organizate, dar şi la consfătuirile semestriale ale
profesorilor împreună cu Părintele Inspector.
Şcoala Gimnazială Mărţişor
Anul şcolar 2016/2017
prof. Luca Ion-Florian

Profesia cadrului didactic implică o serie de responsabilităţi, competenţe şi deziderate


derivate din rolul pe care acesta îl îndeplineşte în viaţa şcolii. Pe parcursul întregii mele activităţi
am încercat să ating obiectivele şi competenţele prevăzute în programa şcolară, să fiu aproape de
elevi şi să-i îndrum spre studiul Religiei, pentru a trăi în comuniune cu Hristos, fiind activi la ora
de Religie dar şi participând la sfintele slujbe. Am urmărit astfel, următoarele:
 prelucrarea didactică a informaţiilor pe care le-am transmis şi adaptarea lor la nivelul de
înţelegere al elevilor
 declanşarea şi menţinerea interesului şi curiozităţii copiilor
 crearea unor situaţii de învăţare favorabile atingerii obiectivelor şi formării competenţelor
Am fost preocupat întotdeauna de perfecţionarea activităţii şi dezvoltarea competenţelor
mele, dorind să ajung la nivelul profesorilor şi colegilor care mi-au fost îndrumători şi
mentori. Pe lângă activitatea din şcoală am încercat să fiu mereu informat în legătură cu
noutăţile specifice disciplinei predate. În concluzie pot spune că mă bucur de activitatea
elevilor pentru ora de Religie şi apreciez interesul acestora pentru cunoşterea lui Dumnezeu,
urmez sfaturile profesorilor metodişti şi a preoţilor din parohia Mărţişor.
Doresc ca activitatea mea profesională de până acum să-mi fie necesară pentru a primi
continuitate în anul şcolar 2017-2018..