Sunteți pe pagina 1din 5

Școala Gimnazială Nr.

1 Românași
Învățătoare: Taloș Lavinia

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE
ANUL ȘCOLAR 2021-2022
CLASA A III-A
NR. LOCUL DE
TEMA MODALITĂŢI DE FINALITĂȚI/E
CRT OBIECTIVE DESFĂŞURARE DATA
ACTIVITĂŢII REALIZARE VALUARE
.
1. CULORILE TOAMNEI -colectare de materiale din -să indice schimbările care -împrejurimile Septembrie
natură pentru a crea un au loc în natură odată cu școlii; 2021 - expoziţii
decor adecvat anotimpului venirea anotimpului toamna; - sala de clasă - decorarea
toamna ; -să strângă materiale din spaţiului clasei
-confecţionarea unor jucării natură: castane, nuci, ghinde, - evaluarea
şi decoruri folosind frunze; lucrărilor
materialele din natură; -să realizeze compoziţii practice
-decorarea sălii de clasă aplicative cu ajutorul
urmărind aspecte ale materialelor adunate.
anotimpului toamna;
-implicarea efectivă a
elevilor în crearea unui
spațiu educațional în care
să se regăsească.
2. ZIUA MONDIALA - concurs de realizat afişe -să cunoască semnificația - sala de clasă; Octombrie -expoziţie cu
A EDUCATIEI privind ceea ce înseamnă zilei de 5 octombrie; 2021 afișe realizate de
educația ; -să conștientizeze importanța elevi ;
- ghicitori si proverbe educației pentru viitorul lor; -concurs cu
despre educație; -cultivarea respectului pentru premii
- curiozităţi din lume; educație și educatori;
3. SALUT, DECI -istoria salutului; -să pună în circulație formule -sala de clasă Noiembrie -concurs cu
RESPECT! -realizare postere “Salutul de salut în diferite limbi 2021 premii;
Ziua mondială a peste tot în lume”; europene, într-un mod ludic -aprecieri
salutului -jocuri de rol și amuzant verbale

4. - intonarea Imnului de Stat -să explice însemnătatea - sala de clasă Decembrie -popularizarea în
1 DECEMBRIE - al României; Zilei de 1 Decembrie; 2021 rândul elevilor a
La mulți ani, - legenda tricolorului; -să realizeze steguleţe si alte evenimentelor de
România! - poezii şi cântece închinate compozitii pentru decorarea la 1 Dec. 1918 și
zilei de 1 Decembrie; clasei; a importanței
- confecţionare de istorice și
steguleţe; spirituale ;
- realizarea unor desene ; -aprecieri
verbale ;
-fotografii;
-expozitie.
5. - confecţionare de materiale -să interpreteze colinde şi - sala de clasă; Decembrie -expozitie de
E specifice sărbătorilor; scenete ce au la baza 2021 desene și
VREMEA - ghicitori adecvate temei; elemente specifice felicitari ;
COLINDELOR - puzzle-uri; sărbătorilor de Crăciun;
-concurs de poezii închinate -să realizeze aplicaţii practice
sărbătorilor de iarnă; pentru împodobirea bradului
- colinde; de Crăciun, desene, colaje,
- expoziţie cu lucrări ale etc.;
copiilor.

6. POETUL INIMILOR - vizionare de imagini şi -să explice însemnătatea zilei - sala de clasa; Ianuarie - Evaluare orală
NOASTRE locuri ce amintesc de de 15 ianuarie; 2022 prin întrebări şi
marele poet-ppt; -să recunoască imaginea răspunsuri
- poezii şi cântece celebre; poetului Mihai Eminescu;
-să enumere cât mai multe - Evaluarea orală
poezii scrise de marele poet; a poeziilor
-să recite expresiv poezii învăţate
scrise de Eminescu;
-să realizeze desene
corespunzătoare poeziilor
recitate.

7. ZIUA MONDIALĂ A -scurt istoric - prezentare -să conștientizeze importanța -sala de clasă; Februarie -aprecieri
RADIOULUI ppt; mass-media; 2022 verbale;
-vizită la un post de radio
(prezentare video)

8. PRIMAVARĂ CU - realizarea de compoziţii -să realizeze compoziţii - sala de clasă Martie -dezvoltarea
ALAI DE aplicative şi decorative aplicative şi decorative 2022 dragostei faţa de
MĂRȚIȘOARE reprezentând: mărţişoare, reprezentând: mărţişoare, fiinţa iubită ,
felicitări, tablouri dedicate felicitări, tablouri dedicate mama;
zilelor de 1 Martie şi 8 zilelor de -fotografii.
Martie; 1 şi 8 Martie folosind
-intonarea de cântece şi materialele adunate;
recitare de poezii adecvate -să recite poezii dedicate
temei. mamei, bunicii, primăverii,
florilor etc.
-să interpreteze cântece
dedicate mamei, primăverii
etc.
9. ZIUA PLANETEI -explicarea importanţei -să cunoască și să înțeleagă -sala de clasa Aprilie -expoziție cu
PĂMÂNT pamântului; legătura care există între 2022 lucrările elevilor;
-enumerarea regulilor de natură, om și societate, -aprecieri
protejare a naturii; motivând necesitatea verbale;
- organizarea unor jocuri şi protejării mediului; -diplome.
concursuri pe teme
ecologice. -să exploreze și să descrie
verbal propriile impresii
despre cele observate,
folosind surse de informare
diverse, utilizând corect și
eficient un limbaj ecologic;

-să adopte un comportament


civilizat, prietenos față de
natură;

-să utilizeze și să realizeze


diferite lucrări cu materiale
din natură, sugerate de tema
propusa;

10. EUROPA SUNTEM -să explice însemnătatea zilei - sala de clasa Mai 2022 -expozitie cu
NOI - discutii privind definirea de 9 mai; lucrarile
conceptului de cetăţean -să enumere ţările europene realizate;
european și cunoașterea care au pus bazele U.E.; -fotografii
importantei aderării -să confecţioneze steagul
României la U.E.; U.E.
-prezentare power-point a
ţărilor membre U.E;
-confectionarea de stegulete
ale tărilor membre UE și
parada stegulețelor ;
11. ZIUA COPILULUI - Lista cu drepturile - să enumere câteva din - sala de clasă Iunie 2022 - Evaluarea
copilului drepturile copilului; lucrărilor
- Expoziţie cu lucrările - să realizeze compoziţii practice
elevilor plastice pe tema copilăriei. - Evaluarea orală
a prin întrebări
şi răspunsuri

S-ar putea să vă placă și