Sunteți pe pagina 1din 12

Comenzi SQL DML, DDL, DCL, TCL, DQL cu Exemplu de interogare

Cuprins
 Ce este SQL?
 De ce să folosiți SQL?
 Scurt istoric al SQL
 Tipuri de SQL
 Ce este DDL?
 Ce este limbajul de manipulare a datelor?
 Ce este DCL?
 Ce este TCL?
 Ce este DQL?

Ce este SQL?
SQL este un limbaj de bază de date conceput pentru recuperarea și
gestionarea datelor într-o bază de date relațională.
Advertisement
SQL este limbajul standard pentru gestionarea bazelor de date. Toate
sistemele RDBMS precum MySQL, MS Access, Oracle, Sybase,
Postgres și SQL Server folosesc SQL ca limbaj standard al bazei de
date. Limbajul de programare SQL utilizează diverse comenzi pentru
diferite operații. Vom afla despre comenzi DCL, TCL, DQL, DDL și DML
în SQL, cu exemple.

În aceste comenzi SQL din tutorialul SGBD, veți afla:

 Ce este SQL?
 De ce să folosiți SQL?
 Scurt istoric al SQL
 Tipuri de SQL
 Ce este DDL?
 Ce este limbajul de manipulare a datelor?
 Ce este DCL?
 Ce este TCL?
 Ce este DQL?

De ce să folosiți SQL?
Aici sunt motive importante pentru utilizarea SQL

 Ajută utilizatorii să acceseze datele din sistemul RDBMS.


 Vă ajută să descrieți datele.
 Vă permite să definiți datele dintr-o bază de date și să manipulați
aceste date specifice.
 Cu ajutorul comenzilor SQL din SGBD, puteți crea și renunța la
baze de date și tabele.
 SQL vă oferă să utilizați funcția într-o bază de date, să creați o
vizualizare și procedura stocată.
 Puteți seta permisiuni pentru tabele, proceduri și vizualizări.

Scurt istoric al SQL


Aici sunt repere importante din istoria SQL:
 1970 - Dr. Edgar F. "Ted" Codd a descris un model relațional
pentru baze de date.
 1974 - A apărut Limbajul de interogare structurat.
 1978 - IBM a lansat un produs numit System / R.
 1986 - IBM a dezvoltat prototipul unei baze de date relaționale,
care este standardizată de ANSI.
 1989 - Prima versiune lansată de SQL
 1999 - Lansarea SQL 3 cu funcții precum declanșatoare,
orientarea obiectelor etc.
 SQL2003- funcții de fereastră, caracteristici legate de XML etc.
 SQL2006- Suport pentru limbajul de interogare XML
 SQL2011-îmbunătățit suport pentru baze de date temporale

Tipuri de SQL
Iată cinci tipuri de interogări SQL utilizate pe scară largă.

 Limbajul de definire a datelor (DDL)


 Limbaj de manipulare a datelor (DML)
 Limbajul de control al datelor (DCL)
 Limbajul de control al tranzacțiilor (TCL)
 Limbaj de interogare a datelor (DQL)

Tipuri de SQL

Să vedem fiecare dintre ele în detaliu:

Ce este DDL?
Limbajul definiției datelor vă ajută să definiți structura bazei de date sau
schema. Să aflăm despre comenzile DDL cu sintaxă.

Cinci tipuri de comenzi DDL în SQL sunt:

CREA
Instrucțiunile CREATE sunt utilizate pentru a defini schema structurii
bazei de date:

Sintaxă:

CREATE TABLE TABLE_NAME (COLUMN_NAME DATATYPES[,… .]);

De exemplu :

Create database university;Create table students;Create view for_students;

CĂDERE BRUSCA
Comenzile Drops elimină tabelele și bazele de date din RDBMS.

Sintaxă

DROP TABLE ;

De exemplu:

Drop object_type object_name;Drop database university;Drop table student;

MODIFICA
Comanda Alters vă permite să modificați structura bazei de date.
Sintaxă:
Pentru a adăuga o coloană nouă în tabel

ALTER TABLE table_name ADD column_name COLUMN-definition;

Pentru a modifica o coloană existentă în tabel:

ALTER TABLE MODIFY(COLUMN DEFINITION… .);

De exemplu:

Alter table guru99 add subject varchar;

TRUNCHIA:
Această comandă a folosit pentru a șterge toate rândurile din tabel și a
elibera spațiul care conține tabelul.

Sintaxă:

TRUNCATE TABLE table_name;

Exemplu:
TRUNCATE table students;

Ce este limbajul de manipulare a datelor?


Limbajul de manipulare a datelor (DML) vă permite să modificați instanța
bazei de date prin inserarea, modificarea și ștergerea datelor sale. Este
responsabil pentru efectuarea tuturor tipurilor de modificare a datelor
într-o bază de date.

Există trei construcții de bază care permit programului bazei de date și


utilizatorului să introducă date și informații sunt:

Iată câteva comenzi DML importante în SQL:

 INTRODUCE
 ACTUALIZAȚI
 ȘTERGE
INTRODUCE:
Aceasta este o declarație este o interogare SQL. Această comandă este
utilizată pentru a insera date în rândul unui tabel.

Sintaxă:

INSERT INTO TABLE_NAME (col1, col2, col3,… . col N)VALUES (value1, value2, value3,… .
valueN);OrINSERT INTO TABLE_NAMEVALUES (value1, value2, value3,… . valueN);

De exemplu:
INSERT INTO students (RollNo, FIrstName, LastName) VALUES ('60', 'Tom', Erichsen');

ACTUALIZAȚI:
Această comandă este utilizată pentru a actualiza sau modifica valoarea
unei coloane din tabel.

Sintaxă:

UPDATE table_name SET [column_name1= value1,… column_nameN = valueN] [WHERE CONDITION]

De exemplu:

UPDATE studentsSET FirstName = 'Jhon', LastName= 'Wick'WHERE StudID = 3;

ȘTERGE:
Această comandă este utilizată pentru a elimina unul sau mai multe
rânduri dintr-un tabel.

Sintaxă:

DELETE FROM table_name [WHERE condition];

De exemplu:
DELETE FROM studentsWHERE FirstName = 'Jhon';

Ce este DCL?
DCL (Data Control Language) include comenzi precum GRANT și
REVOKE, care sunt utile pentru a da „drepturi și permisiuni”. Alte
permisiuni controlează parametrii sistemului de baze de date.

Exemple de comenzi DCL:


Comenzi care intră sub DCL:

 Acorda
 Revoca
Acorda:
Această comandă este utilizată pentru a da privilegii de acces
utilizatorului la o bază de date.

Sintaxă:

GRANT SELECT, UPDATE ON MY_TABLE TO SOME_USER, ANOTHER_USER;

De exemplu:

GRANT SELECT ON Users TO'Tom'@'localhost;

Revoca:
Este util să sprijiniți permisiunile utilizatorului.

Sintaxă:

REVOKE privilege_nameON object_nameFROM {user_name |PUBLIC |role_name}

De exemplu:

REVOKE SELECT, UPDATE ON student FROM BCA, MCA;

Ce este TCL?
Limbajul de control al tranzacțiilor sau comenzile TCL se ocupă de
tranzacția din baza de date.

Angajează-te
Această comandă este utilizată pentru a salva toate tranzacțiile în baza
de date.

Sintaxă:

Commit;

De exemplu:
DELETE FROM StudentsWHERE RollNo =25;COMMIT;

Revenire
Comanda Rollback vă permite să anulați tranzacțiile care nu au fost deja
salvate în baza de date.

Sintaxă:

ROLLBACK;

Exemplu:

DELETE FROM StudentsWHERE RollNo =25;

SAVEPOINT
Această comandă vă ajută să setați un punct de salvare în cadrul unei
tranzacții.

Sintaxă:

SAVEPOINT SAVEPOINT_NAME;

Exemplu:
SAVEPOINT RollNo;

Ce este DQL?
Limbajul de interogare a datelor (DQL) este utilizat pentru a prelua
datele din baza de date. Folosește o singură comandă:

SELECTAȚI:
Această comandă vă ajută să selectați atributul pe baza condiției
descrise de clauza WHERE.

Sintaxă:

SELECT expressionsFROM TABLESWHERE conditions;

De exemplu:

SELECT FirstNameFROM StudentWHERE RollNo> 15;

Rezumat:
 SQL este un limbaj de bază de date conceput pentru recuperarea
și gestionarea datelor într-o bază de date relațională.
 Ajută utilizatorii să acceseze datele din sistemul RDBMS
 În anul 1974, a apărut termenul Limbaj de interogare structurat
 Cinci tipuri de interogări SQL sunt 1) Limbajul de definire a datelor
(DDL) 2) Limbajul de manipulare a datelor (DML) 3) Limbajul de
control al datelor (DCL) 4) Limbajul de control al tranzacțiilor (TCL)
și, 5) Limbajul de interogare a datelor (DQL)
 Limbajul de definire a datelor (DDL) vă ajută să definiți structura
bazei de date sau schema.
 Limbajul de manipulare a datelor (DML) vă permite să modificați
instanța bazei de date prin inserarea, modificarea și ștergerea
datelor sale.
 DCL (Data Control Language) include comenzi precum GRANT și
REVOKE, care sunt utile pentru a da „drepturi și permisiuni”.
 Limbajul de control al tranzacțiilor sau comenzile TCL se ocupă de
tranzacția din baza de date.
 Limbajul de interogare a datelor (DQL) este utilizat pentru a prelua
datele din baza de date.

S-ar putea să vă placă și