Sunteți pe pagina 1din 1

Nume si prenume elev ...............................

Model test

Test clasa a VII-a

SUBIECTUL I (8 X 0,25p = 2p) Completati spaṭiile punctate:

1. Suma măsurilor unghiurilor unui patrulater convex este egală cu……..………..


2. Unghiurile opuse ale unui paralelogram sunt…………………………..
3. Paralelogramul cu un unghi drept se numeṣte………………………………..
4. Intr-un pătrat diagonalele sunt………………….……pentru unghiurile sale.
5. Un dreptunghi ABCD cu latimea de 8 cm si lungimea de 10 cm are perimetrul de ….
6. Unghiul format de diagonalele unui romb are măsura egală cu…………..grade
7. Rombul are toate laturile …….………..
8. ABCD dreptunghi, AC BD={O}, AO=4 cm. BD=……cm M N
105
64
SUBIECTUL II (2 X 1p = 2p) Q
75
1. Fie patrulaterul convex MNPQ din imaginea alăturată. P
Alegeţi răspunsul corect:m( N) este:a) 64; b) 116; c) 100;d) 105.

50

SUBIECTUL III ( ex1 – 1,5p , ex 2 – 1,5p, ex 3 – 1p = 4p) pe foaia de test scrieṭi rezolvarile complete

1. Se consideră paralelogramul ABCD, la care AB= 12cm, AD= 8 cm ṣi m( BAD)=1100.


Determinaṭi:
a) Perimetrul paralelogramului
b) Măsurile unghiurilor paralelogramului.
2. Desenati un romb ABCD, un pătrat MNPQ si un dreptunghi XYZT.
3. Fie rombul ABCD cu un = 60˚ si diagonala BD = 7 cm. Determinati:
a) Masurile unghiurilor rombului.
b) Perimetrul triunghiului ABD.