Sunteți pe pagina 1din 1

Dosar nr.

1278/327/2021

ROMÂNIA
JUDECĂTORIA TULCEA
SECTIA CIVILA SI PENALA
Tulcea, Str. Toamnei, nr.15
Tel: 0240/504275, Fax: 0240/511292, e-mail: judecatoria-tulcea@just.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 2920
ÎNCHEIERE
Şedinţa publică de la 23.08.2021
Completul compus din:
PREŞEDINTE: Eugen Emil PARALESCU
Grefier: Ioana-Alexandra IPATE

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea reprezentat prin


procuror: Ionuţ Doru Blejuşcă

La ordine fiind soluţionarea cauzei penale privind pe petent IONIȚĂ SILVIU VASILE,
având ca obiect alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP).
Dezbaterile în cauza de faţă s-au desfăşurat în conformitate cu disp. art. 369 Cod
procedură penală în sensul că şedinţa de judecată a fost înregistrată cu mijloace tehnice audio.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns petentul deținut în Penitenciarul
Tulcea, prezent prin videoconferință, asistat de apărătorul desemnat din oficiu al acestuia, av.
Niculache Mihaela, care depune delegația nr.1512/03.08.2021 la dosarul cauzei.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează că au fost depuse la dosar
relațiile solicitate cu privire la mandatul de executare al condamnatului și fișa de cazier, după
care;
Instanța procedează la verificarea identității petentului, confirmându-se datele de mai sus.
La interpelarea instanței, petentul arată că își însușește cererea cu privire la contopirea a
două mandate.
Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, solicită atașarea sentințelor penale
pronunțate ambele de către Judecătoria Moreni.
Apărătorul din oficiu al petentului, arată că se impune atașarea sentințelor penale ce au
stat la baza emiterii celor două mandate.
Inculpatul, la interpelarea instanței, arată că este sub puterea mandatului de 1 ani și 8 luni.

INSTANŢA,

Față de cererea de atașare a sentințelor penale ce fac obiectul celor două mandate, cu
referat de la Biroul Executări Penale,

DISPUNE

Încuviințează cererea reprezentantului Ministerului Public și dispune atașarea


sentințelor penale ce fac obiectul celor două mandate, cu referat de la Biroul Executări Penale.
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 04.10.2021, sala nr. 3.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 23.08.2021.

PREŞEDINTE, GREFIER,
Eugen Emil PARALESCU Ioana-Alexandra IPATE