Sunteți pe pagina 1din 6

Cod ECLI ECLI:RO:JDTUL:2021:002.

001264
Dosar nr. 1338/327/2021
ROMÂNIA
JUDECĂTORIA TULCEA
SECTIA CIVILA SI PENALA
Tulcea, Str. Toamnei, nr.15
Tel: 0240/504275, Fax: 0240/511292, e-mail: judecatoria-tulcea@just.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 2920
SENTINŢA PENALĂ NR. 1264
Şedinţa publică de la 10.09.2021
Completul compus din:
PREŞEDINTE: Eugen Emil PARALESCU
Grefier: Ioana-Alexandra IPATE

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea reprezentat prin


procuror: Ionuţ Doru Blejuşcă

S-a luat în examinare acţiunea penală privind pe inculpat UNGUREANU FLORIN, fiul lui
Ion şi Maria, născut la data de 30.10.1988, în loc. Vidra, jud. Vrancea, domiciliat în loc. Victoria, str.
Armoniei, nr. 11, com. Nufăru, jud. Tulcea, posesor al CI. seria TC nr. 406895, CNP
1881030390371, având ca obiect conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP).
Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din data de 23.08.2021, susținerile părţilor
prezente fiind consemnate în Încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a stabilit termen pentru pronunţare pentru data
de astăzi, când a hotărât următoarele:

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei penale de față, instanţa constată următoarele:


Prin rechizitoriul nr. 2941/P/2020 din data de 19.02.2021 al Parchetului de pe lângă
Judecătoria Tulcea s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului UNGUREANU FLORIN, cercetat
în stare de liberate, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de
conducere, faptă prev. de art. 335 alin. 1 C. pen.
Prin încheiere de ședință din camera de consiliu, judecătorul de cameră preliminară a
constatat legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire
penală și a dispus începerea judecății.
Potrivit art. 374, alin. 4, C.proc.pen. inculpatul poate solicita ca judecata să aibă loc numai pe
baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, dacă
recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa, situaţie în care va beneficia de reducerea cu o
treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii şi de reducerea cu o
pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii, potrivit art. 396 alin.
10C. pr. pen.
La primul termen de judecată, cu procedura legal îndeplinită, ulterior citirii în extras de către
grefierul de ședință în baza art. 374 C. proc. pen. a actului prin care s-a dispus începerea judecății,
instanța l-a întrebat pe inculpat dacă solicită ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor
administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de pârți, aducându-i la cunoștință
dispozițiile art. 396 alin. (10) C. proc. pen.
Inculpatul a recunoscut faptele si a solicitat ca judecata să aibă loc urmând procedura
simplificata, nefiind necesară cercetarea judecătorească. Starea de fapt este corect reținută prin actul
de sesizare a instanței, rezultând din coroborarea probelor administrate în faza de urmărire penală.
În fapt, s-au reținut următoarele:

1
La data de 26.08.2020, în jurul orelor 0925, lucrătorii Postului de Poliţie Nufăru, aflându-se în
timpul serviciului cu autospeciala din dotare, au oprit regulamentar în loc. Nufăru, com. Nufăru, jud.
Tulcea, pe str. Dobrogeanu Gherea, autoturismul marca Alfa Romeo cu numărul de înmatriculare CB
140 BZ, condus de către Ungureanu Florin, care se afla singur la volan şi care a fost legitimat, fiind
filmat cu telefonul mobil marca Samsung S10, atât înainte de a opri, cât și după ce a oprit,
Întrebat dacă deține permis de conducere, Ungureanu Florin a declarat verbal că nu deține
permis de conducere, însă a condus autoturismul cu numărul de înmatriculare CB 140 BZ din loc.
Victoria pe drum agricol de pământ până în loc. Nufăru, unde a intrat pe str. Bisericii şi a condus
circa un kilometru până pe str. Dobrogeanu Gherea unde a fost oprit de echipajul de Poliţie, scopul
său fiind de a ajunge la dispensarul medical din apropiere pentru a-şi viza concediul medical,
deoarece fusese operat de hernie de disc, recent,
În continuare, Ungureanu Florin a fost testat cu fiola alcoolscop seria 046349, rezultatul fiind
negativ, după care s-au efectuat verificări în baza de date, constatându-se că nu deţine permis de
conducere, acesta recunoscându-şi fapta şi declarând că o regretă.
Fiind audiat în calitate de suspect, la data de 16.10.2020, în prezenţa apărătorului ales,
Ungureanu Florin a declarat că lucrează ca lăcătuş la S.C. VARD S.A., iar din luna Februarie până pe
data de 17.09.2020 a fost în concediu medical deoarece s-a operat de hernie de disc şi un fost cumnat
italian i-a lăsat un autoturism marca Alfa Romeo 166 cu numărul de înmatriculare CB 140 BZ în
contul unei datorii, urmând să facă actele ulterior, autoturismul fiind lăsat parcat în curtea părintească
din loc. Victoria, jud. Tulcea.
Pe data de 26.08.2020 a pornit autoturismul cu numărul CB 140 BZ, 1-a scos din curtea
părintească aflată în loc. Victoria, jud. Tulcea şi a plecat pe un drum negru de pământ, pe câmp spre
loc. Nufăru, unde trebuia să ducă concediul medical să-1 vizeze la medical de familie, iar în zona loc.
Nufăru a intrat pe str. Bisericii şi a condus circa un kilometru şi jumătate până pe str. Dobrogeanu
Gherea, pe un drum de piatră, unde a fost oprit de un echipaj de poliţie, acesta declarând că
recunoaşte şi regretă fapta comisă.
Prin adresa cu numărul 335063/18.09.2020 a I.P.J. Tulcea-Serviciul Rutier, se precizează că
numitul Ungureanu Florin nu figurează cu permis de conducere în baza de date, iar autoturismul
marca Alfa Romeo cu numărul de înmatriculare CB 140 BZ nu figurează în baza de date cu
certificatul de înmatriculare sau plăcuţele retrase pe teritoriul României.
Fiind audiat în calitate de inculpat în prezenţa apărătorului ales, Ungureanu Florin a declarat
că îţi menţine declaraţia dată în calitate de suspect la data de 16.10.2020, nu mai are cereri de
formulat sau probe de propus în apărarea sa ori pentru completarea cercetărilor, este de acord să
presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii, este de acord să încheie un acord de
recunoaştere.
Din declaraţiile inculpatului, existente in dosar, rezulta ca acesta recunoaşte in totalitate fapta
comisa si regreta comiterea acesteia si a declarat ca este de acord a efectua munca neremunerată în
folosul comunităţii.
Mijloace de probă:
 proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante;
 declarații suspect / inculpat;
 adresa nr. 335063 din 18.09.2020 emisă de Serviciul Rutier Tulcea;
 cazier judiciar;
 înscrisuri;
Încadrarea juridică:
În drept, fapta inculpatului UNGUREANU FLORIN, care în data de 26.08.2020, în jurul
orelor 09:25, a condus autoturismul marca Alfa Romeo cu nr. de înmatriculare CB 140 BZ pe strada
Dobrogeanu Gherea, din localitatea Nufăru, judeţ Tulcea, fără a poseda permis de conducere,
întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de
conducere, faptă prev. de art. 335 alin. 1 C. pen.
Sub aspectul laturii obiective, elementul material rezidă într-o acțiune a inculpatului,
respectiv conducerea de către inculpatul UNGUREANU FLORIN a autoturismului marca Alfa

2
Romeo pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere (așa cum rezultă din adresa nr.
335063 din 18.09.2020 emisă de Serviciul Rutier Tulcea).
Urmarea imediată constă într-o stare de pericol abstract creată la adresa siguranței pe
drumurile publice.
Legătura de cauzalitate rezultă din materialitatea faptei.
Sub aspectul laturii subiective, vinovăţia se materializează în acest caz sub forma intenţiei
directe. Astfel, inculpatul a urmărit producerea rezultatului, respectiv a conducerii autovehiculului,
având reprezentarea pericolului pe care îl reprezintă conduita sa.
Inculpatul a fost găsit vinovat pentru săvârșirea infracțiunilor pentru care a fost acuzat.
Date privind persoana inculpatului:
Inculpatul UNGUREANU FLORIN este cetăţean român, necăsătorit, stagiul militar
neîndeplinit, 8 clase, lăcătuş construcţii navale la SC Vard SA Tulcea se află la primul contact cu
legea penală, a colaborat cu organele de cercetare penală şi şi-a recunoscut imediat fapta, nu este
cunoscut cu antecedente penale, aşa cum rezultă din evidenţele cazierului judiciar.
De asemenea, inculpatul a declarat că regretă săvârșirea faptei.
Date referitoare la urmărirea penală:
Prin ordonanța organelor de cercetare penală, din data de 26.08.2020, s-a dispus începerea
urmăririi penale in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de
conducere, faptă prev. de art. 335 alin. 1 C. pen.
Prin ordonanța organelor de cercetare penală din data de 24.09.2020, s-a dispus efectuarea în
continuare a urmăririi penale față de suspectul UNGUREANU FLORIN, sub aspectul săvârșirii
infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prev. de art. 335 alin. 1 C.
pen., ordonanță ce a fost confirmată de către procurorul de caz la data de 29.09.2020.
Prin ordonanţa procurorului din data de 23.10.2020, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii
penale faţă de inculpatul UNGUREANU FLORIN, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea
unui vehicul fără permis de conducere, faptă prev. de art. 335 alin. 1 C. pen.
Individualizare pedepse:
În raport de poziţia procesuală a inculpatului, de recunoaștere a faptelor, astfel cum au fost
descrise în rechizitoriu, adoptată în faţa instanţei, prin analiza coroborată a tuturor mijloacelor de
probă astfel expuse, rezultă dincolo de orice îndoială rezonabilă că inculpatul a săvârşit fapta descrisa
în rechizitoriu. Față de aceste considerente, va opera răspunderea penală a inculpatului pentru
săvârșirea infracțiunii reținute în sarcina sa.
Având în vedere că în cauză a fost aplicată procedura în cazul recunoaşterii învinuirii şi că în
aplicarea prevederilor art. 375 alin. 1 C.proc.pen., inculpatul a recunoscut faptele săvârşite în
modalitatea arătată mai sus, instanţa reţine ca acesta beneficiază de dispoziţiile art. 396 alin. 10
C.proc.pen. care prevăd că în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de
pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei
amenzii, cu o pătrime.
Pentru individualizarea pedepsei pentru infracțiunea săvârșita, instanța va avea in vedere
criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 din Cod penal şi anume: împrejurările şi
modul de comitere a infracțiunii, precum şi mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru
valoarea ocrotită; natura si gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii;
motivul săvârșirii infracțiunii si scopul urmărit; natura si frecventa infracțiunilor care constituie
antecedente penale ale infractorului; conduita după săvârşirea infracțiunii şi în cursul procesului
penal; nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială şi socială. Aceleași criterii vor
fi avute în vedere și la alegerea între cele două pedepse principale prevăzute de lege, respectiv între
pedeapsa închisorii și pedeapsa amenzii, instanța urmând a se orienta spre pedeapsa închisorii pentru
ambele fapte.
În privința împrejurărilor comiterii infracțiunilor, instanța reţine un grad de pericol social
redus, caracterizat prin circumstanța conducerii pe drumuri izolate dar fără a implica absenta
riscurilor pentru circulația rutiera, urmând ca instanța sa se orienteze la condamnarea inculpatului la
pedeapsa închisorii orientate spre minim.

3
Față de cele reținute, având în vedere circumstanțele reale privind săvârșirea infracțiunilor,
dar și persoana inculpatului, instanța consideră că se impune stabilirea și aplicarea unor pedepse cu
închisoarea orientate spre minim, care ţine seama şi de circumstanţele personale ale inculpatului,
pentru a reflecta toate criteriile ce caracterizează individualizarea judiciară a pedepselor, dându-se
relevanţă şi principiului proporţionalităţii între gravitatea faptelor comise şi profilul socio-moral şi de
personalitate al inculpatului.
În ceea ce privește modalitatea de executare a pedepsei, instanța reţine incidența dispoziţiilor
art. 91 C.pen., conform cărora se poate dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei
pe o anumită durată cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: pedeapsa aplicată, inclusiv în
caz de concurs de infracţiuni, este închisoarea de cel mult 3 ani, infractorul nu a mai fost condamnat
anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 42 sau
pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare, infractorul şi-a manifestat
acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, în raport de persoana infractorului,
de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau
diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază
că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite
alte infracţiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.
Instanţa consideră că în prezenta cauză sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de legiuitor,
condamnarea prin prezenta sentinţă fiind închisoarea de cel mult 3 ani, iar inculpatul nu s-a sustras de
la urmărire penală ori judecată, nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi
tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor astfel încât instanţa are convingerea că
scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea de către acesta a pedepsei aplicate.
Prin urmare, suspendarea executării pedepsei corelativ cu obligațiile impuse de instanță şi un
termen de supraveghere de 2 ani, în raport de circumstanțele personale ale inculpatului, urmează să
contribuie la mai bună integrare socială a acestuia. În acest sens, scopul pedepsei ca mijloc
constrângere, dar și ca mijloc de reeducare este atins, urmând ca inculpatul să conștientizeze că
respectarea legii penale este o necesitate și că numai respectând legea penală el poate evita aplicarea
și executarea în viitor a unor alte pedepse, inclusiv cea aplicată prin prezenta hotărâre.
Latura civilă.
Fiind infracţiune de pericol, infracțiunea de care inculpatul este acuzat nu sunt susceptibile de
a genera prejudicii şi implicit atrage imposibilitatea unei acţiuni civile alături de cea penală.
Pentru aceste considerente instanța va dispune:
În temeiul art. 396, alin. 1, 2 şi 10, C. proc. pen., va condamna pe inculpatul UNGUREANU
FLORIN la pedeapsa de 9 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul
fără permis de conducere, faptă prev. de art. 335, alin.1, C.pen.
În temeiul art. 91, C. pen. va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi
stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispozițiilor art. 92, C. pen.
În temeiul art. 93, alin. (1), C. pen. va obliga inculpatul ca pe durata termenului de
supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Tulcea, la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informații şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.
În temeiul art. 94, alin. 1, C. pen., pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în
art. 93 alin. 1 lit. c - e C.p. se vor comunica Serviciului de Probațiune Tulcea.
În temeiul art. 93, alin. (2), lit. b), C. pen. va impune condamnatului să frecventeze un
program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probațiune Tulcea sau organizat în
colaborare cu instituții din comunitate.
În temeiul art. 93, alin. (3), C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va
presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare în cadrul
uneia dintre cele două instituții publice, respectiv Primăria com. Nufăru, jud. Tulcea sau Inspectoratul
Școlar Județean Tulcea (unitățile școlare din com. Nufăru, jud. Tulcea), ce va fi stabilită de Serviciul

4
de Probațiune Tulcea în funcție de posibilitățile concrete de executare existente la nivelul serviciului
şi la nivelul instituțiilor din comunitate.
În temeiul art. 91, alin. 4, C. pen. va atrage atenția inculpatului asupra conduitei viitoare,
precum şi a consecințelor la care se expune dacă va comite o nouă infracțiune ori dacă nu va respecta
măsurile sau obligațiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere, potrivit dispozițiilor art. 96,
C. pen.
În temeiul art. 274, alin. 1, C. pr. pen., va obliga inculpatul la plata sumei de 600 lei cu titlu
de cheltuieli judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,


ÎN NUMELE LEGII,
HOTĂRĂȘTE:

În temeiul art. 396, alin. 1, 2 şi 10, C. proc. pen., condamnă pe inculpatul UNGUREANU
FLORIN, CNP 1881030390371, Ion şi Maria, născut la data de 30,10.1988, în loc. Vidra, jud.
Vrancea, domiciliat în loc. Victoria, str. Armoniei, nr. 11, com. Nufăru, jud. Tulcea, posesor al CI.
seria TC nr. 406895, fără antecedente penale, la pedeapsa de 9 luni închisoare pentru săvârșirea
infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prev. de art. 335, alin.1,
C.pen.
În temeiul art. 91, C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi
stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispozițiilor art. 92, C. pen.
În temeiul art. 93, alin. (1), C. pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere
să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Tulcea, la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informații şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de
existenţă.
În temeiul art. 94, alin. 1, C. pen., pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în
art. 93 alin. 1 lit. c - e C.p. se comunică Serviciului de Probațiune Tulcea.
În temeiul art. 93, alin. (2), lit. b), C. pen. impune condamnatului să frecventeze un program
de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probațiune Tulcea sau organizat în colaborare cu
instituții din comunitate.
În temeiul art. 93, alin. (3), C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va
presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare în
cadrul uneia dintre cele două instituții publice, respectiv Primăria com. Nufăru, jud. Tulcea sau
Inspectoratul Școlar Județean Tulcea (unitățile școlare din com. Nufăru, jud. Tulcea), ce va fi stabilită
de Serviciul de Probațiune Tulcea în funcție de posibilitățile concrete de executare existente la
nivelul serviciului şi la nivelul instituțiilor din comunitate.
În temeiul art. 91, alin. 4, C. pen. atrage atenția inculpatului asupra conduitei viitoare,
precum şi a consecințelor la care se expune dacă va comite o nouă infracțiune ori dacă nu va respecta
măsurile sau obligațiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere, potrivit dispozițiilor art. 96,
C. pen.
În temeiul art. 274, alin. 1, C. pr. pen., obligă inculpatul la plata sumei de 600 lei cu titlu de
cheltuieli judiciare avansate de stat.
Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 10.09.2021.

PREŞEDINTE, GREFIER,
Eugen Emil PARALESCU Ioana-Alexandra IPATE

5
Red.jud EEP/10.09.2021
Tehnored.gref.IIA/10.09.2021
Com3.ex. /10.09.2021