Sunteți pe pagina 1din 6

TMinisterul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Colegiul Național de Comerț al ASEM

Referat
Tema: Protecția Consumatorului în Republica Moldova
Disciplina: Teorie Economică

A elaborat: Țăruș Marina


A verificat: Enache Olga

Chișinău 2021
PROTECTIA CONSUMATORULUI

Protectia consumatorului reprezinta un ansamblu de dispozitii


privind inițiativa publica sau privata, destinat a asigura si ameliora
continuu respectarea intereselor consumatonlor.
1 Functiile protectiei consumatorului

Relatiile complexe dintre agentii economici care actioneaza intr-o economie de


piata genereaza aspecte extrem de eterogene referitoare la probleme care pot
forma obiectul unor programe de protectie a consumatorului. Cele mai
importante aspecte identificate ca prioritati in acest domeniu sunt:

a)imbunatatirea consumului populatiei se realizeaza prin:

- asigurarea echilibrului fondului de marfuri cu fondul de cumparare al


populatiei;

- orientarea agentilor economici. prin facilitati economice si o poltica adecvata,


spre intocmirea unor programe de productie privind bunurile de consum;

- importarea unor bunuri de consum care sa intervina in cadrul mecanismului de


regiare a echilibrului dintre nevoi si resurse;

b) asigurarea unui sistem de preturi in concordanta cu cerintele pietei și cu


calitatea produselor prin:

- autonomie functionala a agentilor economici care-si vor adapta productia la


cerintele pietei;

- mentinerea unui volum de marfa la nivelul de echilibru al preturilor;

- crearea unor conditii din partea statului pentru ca procesul de


formare si de evolutie a preturilor sa aiba loc in conditiile unei
autonomii depline a agentilor economici;

- acordarea unor facilitati unor agenti economici implicati in


tranzactiile externe. cu influente pozitive asupra pietei;

- crearea unui sistem flexibil si dinamic de compensare a urmarii


liberalizarii preturilor asupra puterii de cumparare a diferitelor
categorii de populatie;
- autorizarea participarii unor reprezentanti ai consumatorilor la
tratativele purtate intre agentii economici cu pnvire la stabilirea
diferitelor categorii de preturi;

c) organizarea unui sistem de informare util pentru consumatori si


oferirea de protectie impotriva practicilor comerciale agresive astfel:

- informatii asupra produselor prezentate in cadrul pietei (natura


produsului, pretul acestuia, originea sa, provenienta, data limita de
consum, sisteme de ambalare si date asupra naturi: si compozitiei
ambalajului, sisteme de depozitare s! conservare etc.

- informatii asupra pietei (sistemul de relatii, intermediari implicati,


sistemele si nivelurile de preturi practicate, tipurile de servicii
asigurate, facilitati ce pot fi obtinute);

- informatii referitoare la circuntele de distributie (modul in care


publicul poate sa se adreseze firmelor care ii asigura cel mai bun
raport calitate-pret);

- informatii asupra propriilor nevoi (lamurirea publicului consumator


in legatura cu modul stintific de interpretare, intelegere si satisfacere a
propriilor nevoi alimentare, informatia educationala, destinata a
cultiva gustul pentru frumos, pentru agreabil si placut, informatiile cu
privire la moda, informatia referitoare la comertul cu carti si obiecte
de arta);

In cadrul pietei informarea consumatorilor se asigura prin intermediul


publicitatii si al sistemului de etichetare. Cel mai adesea, insa
publicitatea si etichetarea au drept unic scop sporirea puternică a
vânzărilor, inoculând consumatorului, in mod agresiv, preferințele
pentru produsul ce intereseaza firma ofertanta. O asemenea situatie
face ca informarea consumatorului sa fie incompleta, imprecisa,
neobiectiva, limitata si chiar inselatoare. Ca urmare programele de
protectie a consumatonlor trebuie sa asigure caile de informare corecta
asupra a ceea ce ofera piata si sa asigure cadrul unei lupte deschise
impotriva deformarii informatiei, a folosirii abuzive si a agresivitatii
acesteia.

Statul, prin mijloacele prevăzute de lege, protejeaza cetățenii in


calitatea lor de consumatori, asigurând cadrul necesar accesului
neîngrădit la produse si servicii, informării lor complete in privința
caracteristicile esențiale ale acestora, apărării si asigurării drepturilor
si intereselor legitime ale persoanelor fizice împotriva unor practici
incorecte, participării acestora la fundamentarea și luarea deciziilor ce
ii interesează in calitate de consumatori.

Principalul act normativ care reglementează domeniul protecției


consumatorilor este Ordonanță de Guvern  privind protecția
consumatorului, republicata, cu modificările si completările
ulterioare.  Guvernul, prin organismele sale specializate, stabilește
norme si reglementari specifice sau le îmbunătățește pe cele existente,
când se impune protecția vieții, sănătății sau securității
consumatorilor, in următoarele cazuri:

 fabricarea, importul, conservarea, ambalarea, etichetarea,


manipularea, transportul, depozitarea, pregătirea pentru vânzare
si vânzarea produselor;
 furnizarea si utilizarea produselor, precum si prestarea
serviciilor.

Aceste norme si reglementari se refera la grupe de produse si


servicii care, anual, sunt nominalizate si actualizate de către Guvern,
daca acest lucru se impune. De asemenea, guvernul adopta
reglementari specifice in scopul prevenirii si combaterii practicilor ce
dăunează intereselor economice ale consumatorilor.

Consumatorii au dreptul de a fi informați, in mod complet, corect si


precis, asupra caracteristicilor esențiale ale produselor si serviciilor
oferite de către operatorii economici, astfel încât sa aibă posibilitatea
de a face o alegere rațională, in conformitate cu interesele lor, intre
produsele si serviciile oferite si sa fie in măsura sa le utilizeze, potrivit
destinației acestora, in deplina securitate. 

Principalele drepturi ale consumatorilor sunt:


 de a fi protejați împotriva riscului de a achiziționa un produs sau
de a li se presta un serviciu care ar putea sa le prejudicieze viată,
sănătatea sau securitatea ori sa le afecteze drepturile si interesele
legitime;
 de a fi informați complet, corect si precis asupra caracteristicilor
esențiale ale produselor si serviciilor, astfel încât decizia pe care
o adopta in legătura cu acestea sa corespunda cat mai bine
nevoilor lor, precum si de a fi educați in calitatea lor de
consumatori;
 de a avea acces la piețe care le asigura o gamă variata de produse
si servicii de calitate;
 de a fi despăgubiți pentru pagubele generate de calitatea
necorespunzătoare a produselor si serviciilor, folosind in acest
scop mijloace prevăzute de lege;
 de a se organiza in asociații de consumatori, in scopul apărării
intereselor lor.
Toate informațiile privitoare la produsele si serviciile oferite
consumatorilor, documentele însoțitoare, inclusiv cele referitoare la
informatiile privind securitatea produsului si instrucțiunile de utilizare,
precum si contractele, inclusiv cele reformulate, trebuie sa fie scrise in
limba romana, indiferent de tara de origine a acestora, fără a exclude
prezentarea acestora si in alte limbi.
Obligația de a informa corect si complet pe consumator nu poate fi
înlăturata prin invocarea secretului comercial sau profesional. 

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor , organ de


specialitate al administrației publice centrale, subordonat Guvernului,
coordonează si realizează politica Guvernului in domeniul protecției
consumatorilor.

Telefonul consumatorului
022 51 51 51Luni-Vineri: 8:00-17:00
LINIA VERDE
0 800 28 0 28Luni-Vineri: 8:00-17:00
Semnaleaza Acte de Coruptie
022 50 19 44Luni-Vineri: 8:00-17:00

S-ar putea să vă placă și