Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea Spiru Haret

Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice, Brașov

Precizări
privind desfășurarea evaluărilor pe parcurs din sem. 1, an univ. 2021-2022

1. Conform hotărârii Consiliului facultății evaluările pe parcurs vor avea loc în perioadele:
08-19 noiembrie 2021 (evaluarea 1) și 06-17 decembrie 2021 (evaluarea 2) și se vor desfășura sub una din
următoarele forme:
 examen scris-test grilă pe platforma Blackboard
 temă complexă de creație (proiect, referat, eseu, raport managerial, raport de cercetare,
comentarii pe anumite subiecte, analiza unor subiecte, comunicare ştiinţifică), care va fi încărcată în
platforma Blackboard.
Temele complexe de creație vor fi elaborate conform cerinţelor postate de coordonatorul
disciplinei în platforma e-learning Blackboard.
2. Accesul studenților pentru a susține evaluările pe parcurs este permis numai în perioadele
stabilite de Consiliul facultății la punctul 1;
3. Studenții vor putea susține evaluările pe parcurs în oricare zi din cadrul fiecărei perioade
de evaluare (2 săptămâni).

Decan,
Conf.univ.dr. Camelia Nicoleta Olteanu