Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE ACTIVITATE

Data:
Unitatea de învăţământ:
Educatoare:
Grupa: Mare
Tema anuală: Când, cum şi de ce se întâmplă?
Tema săptămânii: Fenomene ale naturii
Categoria de activitate: DOS – Activitate practică
Tema activităţii: Fenomene meteorologice
Tipul activităţii: Formare de priceperi şi deprinderi practice
Mijloc de realizare: Colaj
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
-Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare;
-Conduită senzorio-motorie pentru orientarea mișcării;
-Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate;
-Curiozitate,interes și inițiativă în învățare;
-Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor;
-Activare și manifestare a potențialului creativ;
COMPORTAMENTE VIZATE:
-Demonstrează abilități de socializare și de primire a ajutorului în situații
problematice specifice;
-Manifectă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi;
-Realizează sarcinile de lucru cu consecvență;
-Manifestă creativitate în activități diverse;
-Evidențiază caracteristicile unor obiecte localizate în spațiul înconjurător;

1
-Descrie unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului;
-Rezolvă situații problemă, pornind de la sortarea și reprezentarea unor date.

Scopul activităţii: Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice


nivelului de dezvoltare motrică.
Obiective operaţionale:
Oo1: Să intuiască şi să denumească corect materialele de lucru.
Oo2: Să utilizeze corect instrumentele de lucru.
Oo3: Să lipească fâşiile de hârtie conform indicaţiilor primite.
Oo4: Să lipească vata conform indicaţiilor primite de la educatoare.
Oo5: Să aplice pasta de dinţi pe foaie pentru a realiza fulgişorii de zăpadă.
Oo6: Să respecte poziţia la masa de lucru pentru o bună coordonare oculo -
motorie.

Strategii didactice:
a). Metode şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observaţia,
exerciţiul, problematizarea
b). Material didactic: plicul cu ghicitori, modelul educatoarei (Anexa 1, 2 şi 3),
fâşii de hârtie colorată de diferite culori, coală A4, vată, lipici, pastă de dinţi, coşuleţe.
Durata: 25-30 minute
Bibliografie:
 Ministerul Educaţiei Naționale, Curriculum pentru educație timpurie(a
copiilor de la naștere până la 6 ani), 2019;

 Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu


care operează curriculum pentru educație timpurie;

 Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de l


naștere la 7 ani;

2
 Popa, C. (2006). Elemente de pedagogie preșcolară aplicată. Editura
Universității din Oradea;

www.didactic.ro

3
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Evenimente Conţinut ştiinţific Strategii Evaluarea


didactice didactice
1.Moment Se asigură condiţiile optime pentru buna
organizatoric desfăşurare a activităţii:
-aerisirea sălii de grupă;
-pregătirea materialului didactic;
-aranjarea măsuţelor.

2.Captarea Se prezintă copiilor un plic. În plic se află 3 Conversaţia Prin raspunsul


atentiei ghicitori. Se citesc ghicitorile, iar copiii vor da Problematizarea corect la ghicitoare .
răspunsul corect.
,,Alba plapumă şi moale
S-a întins pe deal, pe vale
Iar când vine primăvara
Se topeşte plăpumioara.” (zăpada)

,,Printre nori s-a îndoit


Un uriaş scurt-circuit.” (fulgerul)

,, Am un brâu frumos vărgat


Peste mare aruncat
Numai după ploaie apare
Şi-i ţesut din stropi de ploaie.” (curcubeul)

3.Anuntarea

4
temei si a Se anunţă tema activităţii ,,Fenomene Conversaţia Prin cunoaşterea
obiectivelor meteorologice”.Se enumeră obiectivele temei activităţii.
activităţii pe înţelesul copiilor. Se cere unor
copii să repete tema activităţii. Voi spune
copiilor că ei vor fi împărţiţi pe 3 grupe (în
funcţie de ecusoanele primite la activităţile
liber alese). O grupă va realiza un curcubeu
din hârtie creponată (copiii cu ecuson
curcubeu) , o altă grupă va lipi vata şi fulgerul
din hârtie creponată (copiii cu ecuson picuri de
ploaie), iar altă grupă vor aplica cu degetul
pasta de dinţi şi vor lipi norişorii din vată
(copiii care au pe ecuson fulgi de zăpadă).

4.Prezentarea Intuirea materialului didactic Observaţia Prin observarea


optima a Copiii descoperă şi intuiesc materialele. Conversaţia comportamentului
continutului În coşulete ei vor găsi: fâşii de hârtie copiilor
si dirijarea creponată, vată, lipici, pastă de dinţi. Ei vor
invatarii găsi pe măsuţe şi foi A4 de culoare albastră.

Prezentarea modelului educatoarei Observaţia Prin observarea


Educatoarea va prezenta planşele model prin Explicaţia comportamentului
descrierea elementelor prezente în acestea. copiilor

Demonstrarea modului de lucru:


Pentru realizarea curcubeului copiii vor lipi Demonstraţia
cele 7 fâşii colorate de hârtie creponată în Explicaţia
ordinea culorilor curcubeului: roşu, orange,

5
galben, verde, albastru, indigo, violet.
Pentru realizarea planşei cu fulgere copiii vor
realiza norişorii din vată, apoi din fâşii de
hârtie creponată de culoare portocalie şi roşie
vor realiza fulgerele.
Copiii care vor avea de realizat planşa cu
fulgişorii de zăpadă vor aplica cu degetul pasta
de dinţi, apoi vor realiza norişorii din vată.
Vom executa câteva exerciţii pentru
încălzirea muşchilor mici ai mâinii:

,,Cinci degeţele voinice Exerciţiul


Mărul vor să îl apuce, Explicaţia
Primul deget nu poate
Al doilea spune <<Ce greutate!>>
Singur, al treilea nu poate
Al patrulea are dureri de spate,
Al cincilea şi cel mai mic
Spune <<Eu nu pot să-l ridic!>>
Cu toate cinci împreună,
Mărul de jos îl adună!

5. Obţinerea Efectuarea lucrărilor de către copii. Conversaţia Prin analiza


performanţei Copiii sunt invitaţi să înceapă să lucreze Explicaţia modului în care
conform explicaţiilor educatoarei. Educatoarea Observaţia lucrează copiii.
va da explicaţii suplimentare dacă este necesar
şi va sprijinii copiii care întampină dificultăţi.

6. Asigurarea Aleg câteva lucrări realizate corect,dar şi cele

6
retenţiei si a care nu corespund în totalitate cerinţelor
conexiunii stabilite. Voi explica copiilor alegerile făcute .
inverse Copilul... a lucrat corect pentru că..... sau Problematizarea Prin intermediul
lucrarea lui... nu este în totatlitate corectă Conversatia răspunsurilor oferite
pentru că... de copii
Tot în aceasta etapă voi adresa copiilor
întrebări referitoare la ceea ce au lucrat.

5.Evaluarea Se vor face aprecieri generale asupra modului


activităţii de desfăşurare a activităţii şi a lucrărilor
executate de copii.
Se vor da copiilor stimulente.

6. Incheierea Activitatea se încheiea cu ieşirea organizată


activitatii din sala de grupă.

7
ANEXA 1

8
ANEXA 2

9
ANEXA 3

10