Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ȘI ȘTIINȚE ECONOMICE, BRAŞOV


Program de studii – Drept

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR,

EVALUARE PE PARCURS, SEMESTRUL I


AN UNIV. 2021-2022

În conformitate cu dispoziţiile legale aplicate şi cu reglementările Universităţii


Spiru Haret şi ale legislaţiei în vigoare, Consiliul Facultăţii a hotărât ca în anul
universitar 2021-2022, evaluările pe parcurs, pentru fiecare materie să se desfăşoare în
perioadele:
- Evaluarea I: 08.11.2021 - 19.11.2021;
- Evaluarea II: 06.12.2021 - 17.12.2021.
Astfel, la fiecare disciplină1 există 2 evaluări pe parcurs, care reprezintă 20 % din
nota finală.
Neprezentarea sau nepromovarea unei evaluări nu condiţionează participarea la
examenul final.
Pentru vizualizarea / descărcarea cursurilor, tematicii, întrebărilor – Studenţii
vor intra pe site-ul universităţii www.spiruharet.ro - Acces blackboard – La
username – se trece CNP-ul, iar la Password – prenumele mamei cu majuscule, fără
diacritice.

DECAN,
CONF.UNIV.DR. CAMELIA NICOLETA OLTEANU

_____________________
1
Exceptând EDUCAȚIA FIZICĂ ȘI PRACTICA DE SPECIALITATE