Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET

TULCEA
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE Nr.265394/06.11.2021
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEȚEAN TULCEA
COMISIA DE CONCURS Ex. unic

APROB,
ȘEF AL INSPECTORATULUI
Comisar-șef de poliție
GRĂDINARU DUMITRU-DANIEL

TABEL

cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante


de execuţie de agent de poliție din cadrul Structurii Financiar - Inspectoratul de
Poliție Județean Tulcea, prin modalitatea încadrării directe din sursă
externă(specialiști)

data 06.11.2021, ora afișării 18,00

NR. COD CANDIDAT NOTA LA OBSERVATII


CRT. PROBA
SCRISA
1 TL-Financiar-274003 7,60

2 TL-Financiar-274020 7,00

3 TL-Financiar-274016 6,85

4 TL-Financiar-274006 6,70

5 TL-Financiar-274004 6,70

6 TL-Financiar-274014 6,10

7 TL-Financiar-274010 5,50

8 TL-Financiar-274018 5,35

9 TL-Financiar-274019 5,20

10 TL-Financiar-274002 5,05

11 TL-Financiar-274001 5,05

12 TL-Financiar-274007 4,90

13 TL-Financiar-274021 4,30

14 TL-Financiar-274008 4,30

15 TL-Financiar-274015 4,15

16 TL-Financiar-274024 3,85

Red./SRU/TEV/06.11.2021/1 exp. 1/2


17 TL-Financiar-274022 1,00

18 TL-Financiar-274011 - NEPREZENTAT

19 TL-Financiar-274017 - NEPREZENTAT

20 TL-Financiar-274013 - NEPREZENTAT

21 TL-Financiar-274005 - NEPREZENTAT

22 TL-Financiar-274023 - NEPREZENTAT

Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba test scris poate formula contestație, o singură
dată, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, respectiv până la data de 07.11.2021, ora __, __.
Eventualele contestații cu privire la rezultatele la proba scrisă se depun pe adresa de e-mail,
sursaexterna@tl.politiaromana.ro
Acestea se soluționează de către comisia constituită în acest scop în termen de maxim două zile
lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor, iar rezultatele finale se aduc la cunoștința
candidaților prin publicare pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea,
tl.politiaromana.ro, secțiunea Carieră, Posturi scoase la concurs și prin afișare la sediul inspectoratului.
Candidați pot contesta numai notele la propriile lucrări.

PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS:

ÎNTOCMIT
SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS,

Red./SRU/TEV/06.11.2021/1 exp. 2/2