Sunteți pe pagina 1din 1

CURTEA DE APEL CONSTANŢA

TABEL DE CLASIFICARE A CANDIDAŢILOR


la concursul organizat în data de 06 mai 2021 pentru ocuparea posturilor
vacante de agent procedural la Judecătoria Mangalia şi la Tribunalul Tulcea

Nr. Codul Nota acordată Nota acordată Nota finală în urma


Crt. atribuit de comisia de de comisia de soluţionării
candidatului examinare soluţionare a contestaţiilor ADMIS/
contestaţiilor RESPINS
(media (media ( nota obţinută la
aritmetică a aritmetică a contestaţie nu poate fi
notelor obținute, notelor obținute, mai mică decât nota
cu două cu două contestată - art.15
zecimale) zecimale) al.4 teza finală
HCSM 185/2007)

JUDECĂTORIA MANGALIA
1. C2 8,25 - 8,25 Admis
2. C1 4,56 - 4,56 Respins

TRIBUNALUL TULCEA

1. C12 7,93 - 7,93 Admis


2. C7 7,18 7,87 7,87 Respins
3. C3 7,31 - 7,31 Respins
4. C5 7,18 - 7,18 Respins
5. C9 5,18 3,75 5,18 Respins
6. C11 5,06 - 5,06 Respins
7. C4 4,87 - 4,87 Respins
8. C10 4,06 - 4,06 Respins
9. C8 3,68 - 3,68 Respins
10. C6 1,87 - 1,87 Respins

NOTĂ:
Potrivit art.18 din HCSM 185/2007, repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi admiși se
va face de către comisia de examinare, în ordinea descrescătoare a mediilor generale, obţinute
în limita locurilor scoase la concurs.

SECRETARIAT CONCURS