Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

1 - FORMULAR DE ÎNREGISTRARE A PREZENȚEI ZILNICE LA GRUPĂ

Gradinița/ Structura: _______________________________________________Grupa: ____________________

Nr. Prezența zilnică (cf. structurii anului șc


Nume și prenume copil
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Număr total copii prezenți

Semnatură educatoare

Monitorizarea și verificarea respectării procedurii operaționale pentru notarea prezenței la grădiniță în unitățile de învățământ care se supun prevede
Total
Nr. Numele și prenumele persoanei care a realizat
Data copii Semnătură Observații
crt. verificarea și funcția acesteia
prezenți
Unitatea de învățământ:___________________________________ An școlar: _________ Luna: _____________

Număr copii înscriși: ________ Numele și prenumele educatoarei: ________________________________

ii anului școlar) Data Data Data Total absențe motivate Total absențe
Nr. Nr. absențe
învoire 1 învoire 2 învoire 3 nemotivate
învoiri motivate medical

pun prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familiile defavorizate.
Numele și prenumele persoanei care
Nr. Total copii
a realizat verificarea și funcția Data Semnătură Observații
crt. prezenți
acesteia