Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI


PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR
DEPARTAMENTUL DE FORMARE AL PROFESORILOR
FILIALA FOCȘANI

PROIE
CT DE
CERCE
TARE
PEDAG
OGICĂ

PROFESOR COORDONATOR:
LECT. UNIV. DR. ȘTEFĂNESCU CORNELIA

STUDENT:
NECULAI (PĂUN) FLORENTINA NICOLETA