Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

Prof. coordonator: Lect. Univ. Dr. Ștefănescu Valeriu

Student: Neculai (Păun) Florentina Nicoleta


PROIECT DIDACTIC

DATA: 24 Noiembrie 2020;


UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Nicolae Iorga, Focșani;
CLASA: a IV-a ;
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: Sbîrciog Cerasela;
PROFESOR COORDONATOR: Lect. Univ. Dr. Ștefănescu Valeriu;
PROPUNĂTOARE: Neculai (Păun) Florentina Nicoleta;
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare;
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba și literatura română;
UNITATEA TEMATICĂ: Carte frumoasă, cinste cui te-a scris;
SUBIECTUL LECȚIEI: Substantivul;
TIPUL LECȚIEI: Fixarea și sistematizarea cunoștințelor;
FORMA DE REALIZARE: Lecție integrată.
DISCIPLINA DE BAZĂ : Limba și literatura română;
DISCIPLINE INTEGRATE: Geografie; Matematică.
COMPETENȚE SPECIFICE:
Limba și literatura română:
1.4. Manifestarea atenţiei faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte previzibile;
2.5. Manifestarea interesului pentru participarea la interacţiuni orale;
3.5. Sesizarea abaterilor din textele citite în vederea corectării acestora - observarea dezacordului şi a altor abateri.
Geografie:
2.3. Identificarea unor fenomene și procese cu caracter geografic din mediul înconjurător al orizontului local, al regiunii, țării și
continentului.
Matematică:
2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 1 000 000 când factorii au cel mult trei cifre şi de împărţiri la numere de o cifră sau
două cifre.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE
La sfârșitul lecției toți elevii vor fi capabili:
O1 Să reproducă corect definiția substantivului în urma situației de recapitulare;
O2. Să precizeze corect numarul , felul și genul substantivelor identificate în texte;
O3. Să formuleze enunturi complete cu substantivele identificate în situația de învățare;
O4. Să realizeze corect analiza gramaticală a substantivelor din fișa de lucru.
O5. Să valorifice informațiile cu privire la așezările omenești, populație și activitățile oamenilor pe baza videoclipului.
O6. Să precizeze care sunt propriile așezări din comunitatea locală, regională din care face parte fiecare elev.
O7. Să efectueze corect toate operațiile de înmulțire a două numere de cel mult trei cifre pe baza cunoștințelor dobândite;
STRATEGII DIDACTICE

Metode şi procedee: Conversaţia, explicaţia, expunerea, exerciţiul, ciorchinele, analiza gramaticală, explozia stelară;
Mijloace de învăţământ: laptop, videoproiector, prezentare Power Point, fișe de lucru, caiete, stilouri;
Forme de organizare: frontal, individual.

FORME DE EVALUARE: oral, observarea sistematică a elevilor.

Resurse umane: 30 de elevi;


Resurse temporale: 35 de minute.

Bibliografie:
1. Mogoș, M. (2016). Manual matematică pentru clasa a IV-a. București: Editura Art.
2. Programa şcolară pentru disciplina MATEMATICĂ CLASELE a III-a – a IV-a. (vineri, 20 noiembrie 2020, 10:51:30 p.m. ) . Preluată
de pe Institutul de Științe ale Educației : http://programe.ise.ro/
3. Programa şcolară pentru disciplina LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASELE a III-a – a IV-a . (duminică, 22 noiembrie 2020).
Preluată de pe Institutul de Științe ale Educației: http://programe.ise.ro/
4. Programa școlară pentru disciplina GEOGRAFIE Clasa a IV-a. (duminică, 22 noiembrie 2020). Preluată de pe Ministerul Educației ,
Cercetării și Tineretului: http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/22425.
5. Radu, A. & Jeler, R. (2016). Limba și literatura română, clasa a IV-a . București: Editura Art.
6. Rădulescu, C.C.&Popa, I. (2016). Geografie clasa a IV- Semestrul I. București: Editura Art.
7. Șerdean, I. (2002). Metodica predării limbii române la clasele I-IV. București: Editura Corint.
DEMERSUL DIDACTIC

Scenariul didactic Strategii didactice

Nr. Ob. Etapele Activitatea propunătoarei Activitatea elevilor Metode și Mijloace de Forme Evaluare
Crt. Op. lecției procedee învățământ de
realizare
1. Moment Pregătesc materialele pentru Îmi răspund la salut și ascultă Conversația. Frontal. Observarea
organizatoric buna desfășurare a lecției de cu atenție. sistematică
Limba și literatura română; a elevilor.
Salut și mă prezint elevilor.

2. Verificarea Întreb elevii ce au avut de Elevii spun ce au avut de Conversația. Frontal. Evaluare
conținuturilor pregătit pentru ora de Limba și pregătit pentru azi. orală
însușite literatura română. Elevii răspund că au avut „A
Ce fel de substantiv este doua carte cu Apolodor”. Ciorchinele
Apolodor?
Le adresez câteva întrebări legate Power Point Individual
de substantive și pe baza
răspunsurilor realizez un
ciorchine. (ANEXA I).

1. Substantivul este partea


1. Ce este substantivul? Dați de vorbire care
exemple și formulați câte denumeşte fiinţe, lucruri
un enunţ din fiecare! sau fenomene ale
naturii.

2. Verificăm dacă se poate


2. Cum recunoaștem număra (o carte, două
substantivul? cărți) și dacă putem să-i
atribuim o însușire
(carte interesantă).

3. Câte numere are 3. Substantivul are două


substantivul? Care sunt numere: singular și
acestea? Dați un plural. (un câine, doi
exemplu. Formulați un câini).
enunț!

4. Avem substantive cu 4. Există substantive care:


aceeași formă de singular * au aceeași formă și la
și plural? Dați exemplu și singular, și la
formulați un enunț! plural (ochi, pui);
* au numai formă de
singular (fier, fotbal)
* au numai formă de
plural (ochelari, icre)
* au mai multe forme de
plural, în funcție de
sens (râs – râși/râsuri).

5. De câte feluri pot fi 5. Substantivele sunt de


substantivele? Care sunt două feluri: comune și
acestea? Dați exemplu și proprii.
formulați enunț! * Substantivele care
denumesc ființe, lucruri,
fenomene ale naturii de
același fel se
numesc substantive
comune: redactor,
scrisoare, munte.
* Substantivele care
denumesc o anumită
ființă, un anumit lucru,
un anumit fenomen al
naturii se
numesc substantive
proprii. Substantivele
proprii se scriu
întotdeauna cu literă
inițială mare.
6. Care sunt genurile 6. Substantivele pot fi la:
substantivelor? Dați * Genul masculin
exemple. Formulați un (un scriitor/doi scriitori)
enunț! * Genul feminin
(o bibliotecă/două biblioteci)
* Genul neutru
(un substantiv/două substan
tive).

7. În orașul Focșani s-au 7. Elevii rezolvă exercițiul


montat 102 instalații de oral . 100 x125=12500
Crăciun. Dacă pentru o lei
instalație s-a plătit 125 de Exercițiul
lei, află cât s-a plătit
pentru toate instalațiile!
100x125=?

3. Captarea Le voi proiecta un filmuleț Elevii ascultă cerințele Expunerea. Laptop. Observare
atenției „Așezările omenești” și le spun propunătoarei și urmăresc cu Videoproiector. sistematică
sa fie atenți pentru că după atenție filmul proiectat. a elevului.
terminarea filmului vom discuta
despre ceea ce am vizionat.
(ANEXA I) Elevii răspund la întrebări.

LECTII DE GEOGRAFIE Asezarile Omenesti.mp4

Ce aşezări omeneşti cunoaşteţi?


Spuneți cum se numesc
localitățile voastre, bunicilor,
rudelor voastre!
Ce fel de substantive sunt?

4. Precizarea Le spun copiilor că astăzi vom Elevii receptează mesajul Frontal;


conținutului, face recapitularea substantivului. transmis de mine.
a obiectivelor Le spun să scrie data și titlul Elevii notează data și titlul Individual
și a unui plan lecției în caiete. lecției.
de De asemenea le spun că la
recapitulare sfârșitul orei de recapitulare, toți
elevii trebuie să fie capabili să
definească substantivul, să îl
identifice, să îl utilizeze corect ,
să formuleze enunțuri cu el și să
realizeze corect analiza lui
gramaticală .

5. Recapitularea Voi da fiecărui elev câte o fișă de Elevii ascultă sarcinile de lucru. Exercițiul Laptop, Individual Evaluare
conținutului lucru ce cuprinde un set de mai videoproiector orală
pe baza multe exerciții diverse despre
planului substantiv. (ANEXA II).
stabilit

6. Realizarea de Le proiectez un text referitor la Elevii primesc fiecare câte o Conversația; Stilouri, caiete, Frontal;
către elevi a filmulețul prezentat și le propun fișă de lucru. Explicația; fișă de lucru. Individual
unor lucrări să discutăm câteva substantive. Elevii rezolvă exercițiile Exercițiul;
pe baza (ANEXA III). primite. Analiza
cunoștințelor gramaticală
recapitulate

8. Aprecierea Fac aprecieri verbale globale și Elevii primesc aprecieri verbale Frontal Aprecieri
activității individuale asupra modului de și recompense. verbale
elevilor participare la lecție.
Le dau mici recompense.

9. Precizarea și Le spun elevilor ca exercițiile Elevii își notează tema pentru Frontal
explicarea care au rămas nerezolvate din acasă.
temei fișele de lucru trebuie să le
efectueze ca temă pentru acasă.
Ascuns între două dealuri și înconjurat de o pădure deasă, se întinde satul în
care locuiesc bunicii mei. Este o așezare rurală mică, cu vreo 300 de locuitori, toți
oameni harnici care, de la primul freamăt al primăverii până la prima ninsoare,
lucrează pe ogorul situat la marginea satului. Aerul curat, cântatul cocoșilor,
măcănitul rațelor, mugetul vacilor fac din curtea bunicilor mei o adevărată lume
de basm.

1. Găsiți substantivele. Specificați de care sunt. Analizați genul lor.


2. Rezolvați exercițiul. Dacă în satul bunicilor locuiesc 300 de locuitori iar în satul
prietenilor mei locuiesc de 345 de ori mai mulți locuitori, aflați numărul locuitorilor
din satul prietenilor mei.
FIȘĂ DE LUCRU

1. Scrie substantive care pot fi formate din următoarele


verbe:
a locui=
a popula=
a transporta=
a munci=
a vizita=

2. Scrie substantive care pot fi formate din următoarele


adjective:

harnic =
leneş =
rău =
luminos =
sincer =
3. Subliniază dintre cuvintele scrise îngroșat, doar pe acelea
care sunt substantive!

 Copiii vin la bunici în satul Vulturu. Bunicul are un vin


deosebit de bun.
 Eu car o pungă cu bomboane pentru bunica. M-am întâlnit pe
drum cu un car plin cu fân.
 Nenea Titel mână caii repede. Avea la mână un bandaj.
 Pe marginea drumului sare o minge. Îmi plac mult crochetele
cu sare.
 Pe cer nu mai sunt nori. Vecinii bunicii mele îmi cer crochete.

4. Completează tabelele!

SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL


om munți
bloc țări
hartă iezi
casă muzee
stradă locuințe

5. Subliniază substantivul de genul masculin!


Sacul gol nu stă în picioare.
Tăcerea este și ea un răspuns.
Vorba dulce mult aduce.
Pisica cu clopoței nu prinde șoricei.
6. Răspunde la întrebări cu un substantiv de genul feminin!
CINE?

CUM?
UNDE?

CE? CÂND?

7. Transcrie textul, trecând substantivele din paranteză la


numărul potrivit!
Se zăreau (muntele) în depărtare. Ici-colo, câte o (case) rătăcită printre (copac). Felurite
(gâză) mişunau printre (firicelul) verzi de iarbă . (Apa) limpezi ale izvoarelor curgeau lin
printre (piatra) care străluceau în bătaia (razei) de soare. Deasupra zburau (stol) de
(pasăre).
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………