Sunteți pe pagina 1din 5

EXERCIȚII PENTRU COMPREHENSIUNE TEXTUALĂ ȘI VOCABULAR

1. Citiți textul de mai jos și rezolvați sarcinile propuse:

„Aşa am trăit eu, stingher, fără să am cu cine sta într-adevăr de vorbă,


până când, o dată, acum şase ani, am rămas în pană în pustiul Sahara. Mi se stricase ceva la
motor. Şi cum nu luasem cu mine nici mecanic, nici călători, mă pregăteam să-ncerc de unul
singur să duc la bun sfârşit o reparaţie anevoiasă. Era pentru mine o chestiune de viaţă şi de
moarte. Apă de băut, abia dacă aveam pentru o săptămână.
În prima noapte, deci, am dormit acolo, pe nisip, la mii de leghe depărtare de orice aşezare
omenească. Eram mai singur chiar decât naufragiatul pe o plută, în mijlocul oceanului. Aşa că vă
închipuiţi uimirea mea, când deodată, în revărsat de zori, m-am pomenit că mă trezeşte un
glăscior ciudat. Rostea:
- Te rog... desenează-mi o oaie!
- Cum?
- Desenează-mi o oaie...
Am sărit în picioare, ca lovit de trăsnet. M-am frecat bine la ochi. Am privit cu luare-aminte. Şi-
am văzut un omuleţ cu totul nemaipomenit, care mă scruta cu gravitate. Iată cel mai bun portret
pe care, mai târziu, am izbutit să i-l fac.”
(„Micul prinț” de Antoine de Saint-Exupery)
1. Citește enunțurile și alege varianta corectă de răspuns:
1. Naratorul expune un moment
a) obișnuit, din viața sa.
b) peste care a trecut cu vederea.
c) când s-a aflat într-o situație extremă.
2. Întâmplarea relatată s-a petrecut
a) la Polul Nord.
b) în deșertul Sahara.
c) în Europa.
3. Scriitorul mărturisește că a ajuns în acel loc, din cauza
a) unei răpiri.
b) unei defecțiuni la motor.
c) faptului că a fost lăsat acolo de niște cunoscuți.
4. Situația în care se afla naratorul era una
a) plăcută.
b) limită.
c) acceptabilă.
5. Rezervele de apă pe care le avea erau
a) suficiente.
b) îndestulătoare.
c) pe terminate.
6. Din cauza acestei situații, naratorul mărturisește că-n prima noapte a dormit
a) ca-n puf.
b) pe nisip.
c) la hotel.
7. În dimineața următoare, acesta s-a trezit cu
a) o durere profundă de cap.
b) o poftă neasemuită de viață.
c) un băiețel în fața lui.
8. Băiatul i-a cerut naratorului
a) bani.
b) pâine.
c) să-i deseneze o oaie.

2. Potriviți cuvintele din coloana A, cu cele cu înțeles asemănător din coloana B, în


tabelul alăturat:

1. stingher a) mirare 1.
2. chestiune b) a examina 2.
3. leghe d) pierdut 3.
4. a scruta e) seriozitate 4.
5. anevoioasă f) problemă 5.
6. gravitate g) unitate de măsură 6.
7. naufragiat h) singur 7.
8. uimire g) greoaie 8.

3. Scrie mai departe……….


a) Scriitorul relatează un moment …………………………………………
b) Din cauza unei defecțiuni la motor …………………………………….
c) El mărturisește că a dormit ……………………………………………
d) A doua zi ……………………………………………………………………
e) Băiatul îl privea …………………………………………………………
f) Acesta i-a cerut să-i……………………………………………………
4. Completează colțurile steluței:

Personajele:
………………………………..

De ce? Ce s-a întâmplat?


C
………………………………………………………………………….

Când? Unde?
……………….. ………………………….

5. De ce credeți că băiatul i-a cerut naratorului să-i deseneze o oaie și nu un alt animal?
Explicați acest lucru într-un text de 30-40 de cuvinte.

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
6. Joc de rol: Realizați un joc de rol în care să redați dialogul dintre băiat și narator, în
6 replici. Încercați să redați stările prin care a trecut autorul.
7. Ordonați imaginile de mai jos, pentru a stabili firul narativ și apoi, scrieți ideile
principale.

1. ……………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………
3. .…………………………………………………………………………………………….
4. …………………………………………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………………………………………
6. ……………………………………………………………………………………………

8.Identificați în text trei cuvinte care conțin diftongi și două cuvinte care conțin vocale
în hiat.

Diftongi Vocale în hiat

................................ ................................

............................... ...............................

............................. .....................................

9.Despărțiți în silabe cuvintele:


stingher- …………………. chestiune- ………………………
săptămână- ……………….. închipuiţi- ……………………
deodată ………………… nemaipomenit -……………………
scruta - ………………… portret- ………………………..

10.Explicați uimirea naratorului la apariția băiatului și nedumerirea acestuia


referitoare la cererea omulețului, într-un text de 30-40 de cuvinte.

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................