Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de evaluare

Se dă textul:
Se întâmplă în cele din urmă că micul prinţ, după ce mersese mult timp prin nisipuri,
ţinuturi stâncoase şi zăpezi, să descopere în sfârşit un drum. Iar drumurile duc întotdeauna la
oameni.
- Bună ziua, spuse el.
Era o grădină plină cu trandafiri înfloriţi.
- Bună ziua, spuseră trandafirii.
Micul prinţ îi privi. Semănau cu toţii cu floarea sa.
- Cine sunteţi voi? îi întrebă el stupefiat.
- Noi suntem trandafiri, spuseră trandafirii.
- Ah! făcu micul prinţ…
Şi se simţi foarte nefericit. Floarea lui îi spusese că ea era singura din specia ei în
univers. Şi iată că mai erau cinci mii, toate la fel, într-o singură grădină!
"Ar fi foarte atinsă, îşi spuse el, dacă ar vedea asta… ar tuşi groaznic şi ar face să pară
că moare pentru a scăpa de ridicol. Şi eu aş fi obligat să par că o îngrijesc, căci altfel, pentru
a mă umili şi pe mine, ea s-ar lăsa într-adevăr să moară…"
Apoi îşi mai zise: "Mă credeam în posesia unei flori unice şi nu am decât un trandafir
obişnuit. Ea şi cei trei vulcani care îmi ajung până la genunchi şi din care unul, poate, este
stins pentru totdeauna, lucrurile astea nu fac din mine un prea mare prinţ…" Şi, culcat în
iarbă, plânse.
(Micul prinț, de Antoine de Saint Exupery)
Cerințe:
1.Scrie cuvinte cu același înțeles:
ținut = ..................................... drum = .....................................
stupefiat = ............................... groaznic = ...............................

2.Scrie cuvinte cu înțeles opus:


micul = ............................... nefericit = ...................................
stins = .................................. totdeauna = .................................

3.Citește cu atenție fragmentul marcat și scrie ideea principală a acestuia, sub formă de
propoziție:

4.Găsește în text cuvinte care conțin grupurile de vocale:


oa:.............................................................................................................................................
ea: ............................................................................................................................................
ia: .............................................................................................................................................

5.De ce era supărat micul prinț?