Sunteți pe pagina 1din 2

Organizarea laboratorului PCR

Masa de lucru
Masa de lucru Incubator
de culturi
Chiuveta

Frigider Hota
Microbio- Conexiune Sistem de
si
congelator Presiune logica PC si Presiune documen-
internet usor negativa tare gel
usor pozitiva
Masina PCR Frigider
Chiuveta - 80C
si
Masina PCR congelator

Apa de Echipament Cuptor


Spectro Instrument
grad I Centrifuga de electroforeza de
UV/VIS RT-PCR
in gel hibridizare

Incinta pre-PCR Incinta post-PCR

Figue 2. Organizarea laboratorului PCR cu incintele pre si post-PCR separate


ARN viral
ARNm si ARNr
Celule
ADN genomic
purificat
Liza si purificare
Reverstranscrierea

ADN

Contaminare
potentiala a reactiei
ADNc
PCR
PCR

Hibridizare RT-PCR Electroforeza


Secventializare

Figura 1. Schita ce arata procesarea si analiza probelor in laboratorul PCR