Sunteți pe pagina 1din 1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI

Numele şi prenumele elevului……...............…………………………………………


Data …………………………………………….. Clasa a VI-a………
TEST DE EVALUARE: MULȚIMI
 Din oficiu se acordă 10 puncte. ŞCOALA SARICHIOI, PROFESOR TIT CUPRIAN
 Timpul de lucru este de 50 minute.

Subiectul I. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect (25 puncte)


5p 1. Dacă A={1,3,4,5,7}, atunci…
A.2  A B.3  A C.4  A D.5  A
5p 2. Dacă A={1,3,4,5,7}, atunci…
A.{1,2}  A B.{3,6}  A C.{3,5}  A D.{5,6}  A
5p 3. Dacă A={1,3,4,5,7}, atunci cardinalul mulțimii A este egal cu ….
A.5 B.6 C.7 D.8
5p 4. Dacă A= {x   0  x  3} atunci A=….
A.{0,1,2} B.{1,2,3} C.{0,1,2,3} D.{1,2}
5p 5. Dacă mulțimea A are 100 elemente, mulțimea B are 150 elemente, mulțimea A  B are 75 elemente,
atunci mulțimea A  B are ……… elemente.
A.250 B.225 C.200 D.175

Subiectul II. Asociază cerințele din coloana A cu răspunsurile din coloana B (25 puncte)
Coloana A Coloana B
1) {0,2,4,5}  {1,2,3,4}=…. a) {2,4}

2) {0,2,4,5} {1,2,3,4}=…. b) {2,3,4}
3) {0,2,4,5} \ {1,2,3,4}=…. c) {0,5}
4) {1,2,3,4} \ {0,2,4,5}=…. d) {0,1,2,3,4,5}
5) ({0,2,4,5}  {1,2,3,4}) \ {0,1,4,6}=…. e) {1,3}
f) {2,3,5}
Subiectul III. Pe foaia de test scrieţi rezolvările complete (40 puncte)
10p 1. Determinaţi mulţimile A şi B dacă sunt îndeplinite simultan condiţiile:
a)AB={1,5}; b)AB={0,1,2,3,4,5,6,7}; c)A\ B={3,6}

10p 2. Toți cei 24 de elevi dintr-o clasă practică cel puțin un sport de performanță: baschet sau handbal.
Șapte elevi practică numai baschet iar nouă elevi nu practică baschet. Aflați numărul elevilor din
clasă care practică ambele sporturi.

10p 3. A={10, x+5} și B={3, 3x+1}, x  N. Aflați x astfel încât A  B să aibă trei elemente.

10p 4. Comparaţi cardinalul mulţimii A = {x  xN, 2301  x  2302} cu cardinalul mulţimii


B = {y  yN, 3200  y  3201}