Sunteți pe pagina 1din 2

Agenda şedinţei

Plenului Consiliului Superior al Magistraturii


nr. 26
09 noiembrie 2021 mun. Chişinău
ora 900

1. Cu privire la cererea de demisie a judecătorului Aliona Corcenco de la


Curtea de Apel Bălți.
Raportor: dl Dorel Musteață

2. Cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de


președinte al Judecătoriei Edineț (Lista se anexează).
Raportor: dna Nina Cernat

3. Cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de


vicepreședinte al Judecătoriei Edineț (Lista se anexează).
Raportor: dna Luiza Gafton

4. Сu privire la cererea judecătorului Olga Boțan de la Judecătoria Chișinău,


referitor la suspendarea din funcție în legătură cu acordarea concediului suplimentar
neplătit pentru îngrijirea copilului minor.
Raportor: dna Mariana Timotin

5. Cu privire la demersul Ministerului Justiției, referitor la avizarea proiectului


de Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de Lege privind modificarea unor acte
normative (contestarea hotărîrilor instanței de insolvabilitate).
Raportor: dna Nina Cernat

6. Cu privire la demersul Cancelariei de Stat, referitor la avizarea proiectului de


Hotărâre cu privire la modificarea Anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.65/2019 cu
privire la Consiliul național pentru drepturile omului.
Raportor: dna Mariana Timotin

7. Cu privire la demersul Cancelariei de Stat, referitor la avizarea proiectului de


hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.
68/2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar.
Raportor: dl Anatolie Galben

8. Cu privire la proiectul Acordului privind schimbul de informații și


colaborare între instanțele judecătorești și executorii judecătorești, propus de
judecătorul Andrei Ojoga, de la Judecătoria Chișinău.
Raportor: dna Luiza Gafton

9. Cu privire la demersul vicepreședintelui interimar al Judecătoriei Hîncești,


Corina Albu referitor la acordarea gradului de calificare unui judecător.
Raportor: dl Anatolie Galben

10. Cu privire la demersul Oficiului Consiliului Europei la Chișinău referitor la


realizarea unor acțiuni.
Raportor: dl Victor Micu
11. Cu privire la demersul Institutului Național al Justiției, referitor la
expunerea opiniei asupra proiectului Planului modular de formare continuă a
judecătorilor și procurorilor pentru anul 2022.
Raportor: dl Petru Moraru

12. Cu privire la demersul Institutului Național al Justiției referitor la delegarea


unor judecători pentru participare la Forumul Regional al Judecătorilor din Europa de
Est și Asia Centrală privind HIV și Dreptul.
Raportor: dl Anatolie Galben

13. Cu privire la demersul Organizației Internaționale pentru Migrație, referitor


la delegarea unui judecător pentru participare la o vizită de lucru în Franța organizată
în cadrul Proiectului „Contribuția la un răspuns consolidat al organelor de drept și de
elaborare a politicilor la traficul de persoane în Republica Moldova”.
Raportor: dl Petru Moraru

14. Cu privire la aprobarea unor dispoziţii emise de Preşedintele interimar al


Consiliului Superior al Magistraturii.
Raportor: dl Victor Micu

15. Cu privire la anunțarea concursurilor pentru suplinirea posturilor de


judecător în unele instanțe judecătorești.
Raportor: dl Dorel Musteață

Președinte interimar al Consiliului


Superior al Magistraturii Dorel MUSTEAȚĂ