Sunteți pe pagina 1din 5

Metode de

participare
Bugetarea participativa
Bugetarea participativă, inițiată în Porto Alegre, Brazilia în 1989,
implică în mod direct cetățenii în luarea deciziilor privind
cheltuielile și prioritățile pentru un buget public definit. Acest
proces le permite să identifice și să discute proiecte de
cheltuieli publice și le oferă puterea de a lua decizii reale cu
privire la modul în care se cheltuie banii publici.
Forumuri
Forumul poate oferi cetăţenilor posibilitatea de a ridica orice
problemă care, după părerea lor, necesită luarea unor măsuri.
Problemele ridicate de cetăţeni pot ajuta autoritățile, în special
cele locale, să-şi stabilească priorităţile pentru anul următor, de
exemplu.
Ateliere de scenarii
Un atelier de scenarii caută soluţii la o problemă de natură
socio-economică sau chiar tehnologică cu care comunitatea se
confruntă. Un atelier de scenarii este o întâlnire locală în cadrul
căreia participanţii pleacă de la prezent (realităţi, probleme), își
imaginează un viitor dezirabil și apoi identifică pașii care trebuie
realizaţi pentru a atinge dezirabilul. Bazânduse pe prezent și pe
posibila evoluţie a domeniului respectiv, participanţii (25-30)
evaluează diverse posibile scenarii și soluţii la o anumită
problemă.
Photovoice
Ideea principală a metodei Photovoice este de a povesti prin
fotografii. Cuvântul în sine este o combinație a două cuvinte:
"fotografie" și "voce" = vorbit prin imagini. Photovoice presupune
un grup de oameni care fac fotografii pe o anumită temă
importantă pentru ei sau pentru comunitate. Se întâlnesc în
mod regulat și își prezintă reciproc fotografiile, discută despre
ele, împărtășesc opinii și dezvoltă un mesaj comun care poate fi
transmis către un anumit public. Alături de fiecare imagine
apare un mesaj de la autor. Apoi, grupul face o selecție a
fotografiilor și le prezintă publicului și autorităților, pentru a
transmite un mesaj puternic.