Sunteți pe pagina 1din 5

Metode de

participare
Lobby
Lobby (lobby-ul, a face lobby). Este o tactică de advocacy, un
instrument în campania de advocacy. Activitatea de lobbying
înseamnă de cele mai multe ori întâlniri directe (formale sau
informale) cu factorul de decizie prin care ne propunem să
convingem pentru cauza noastră.
Petitia si informatia
publica
Dreptul la peționare este reglementat prin legea 233/2002,
legea soluționării petițiilor. Petiţiile şi scrisorile, însoțite sau nu
de semnături, reprezintă o modalitate eficientă de a transmite
autorităților publice mesajul unei campanii. De asemenea,
accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de
interes public este reglementat prin legea 544/ 2001. Puteți
astfel face solicitări pentru informații de interes public la orice
instituție a statului.
Propuneri legislative
Cetăţenii României au drept de a propune legi, atât la nivel
național, cât și la nivel local. Este un drept prevăzut de articolul
150 din Constituţie cât și de legea privind exercitarea iniţiațivei
legislative de către cetăţeni, legea 189/1999.
Protestul
Protestul este un eveniment public de dezacord care poate
arată numărul mare de susţinători și atrage atenție asupra unei
probleme. Cetățenii au dreptul la întruniri pașnice, astfel
protestul, mai mult decât o metodă de participare este un drept
cetățenesc.