Sunteți pe pagina 1din 2
SOCIETATEA PE ACTIUNI MOLDO-RUSA 4 MONIJABCKO-POCCWACKOE AKLIMOHEPHOE OBLUECTBO SA “MOLDOVAGAZ" 190-2005, sr: Alexa Pugin, £4, mun Chin, RM 2.2005, yn, Anecasgp Rye. 84, my Kay, PU tab (97322) 678-02, 878-004, en (0373 29 §70-002, 873-004, TRAN mora. docoodo02381 109248 BC'"Wokgndconbenk” TRAN MD72ML000000002281 108248 KB «Mokindconbanks AO, hela Genta mun, Chigndu, od banca MOLOMOZS~®, Swnwan enpy yh Kau, rox Gara’ MOLDUDZ!, RENO" ro0so000ST48, Cop Sonat 193208 00 le!” IDNO" 1ousseocost48, Yraakisa Kanan’ 1 882006 COO ne mal ofice@meldovagaz md , won oe anee md Nr. QY3- 2HLB in 06 Hh 201 Lanr. din 2021 Agentia National pentru Reglementare in Energetica in contextul asigurarii obligatiilor, ce tin de securitatea, calitatea, eficienta si fiabilitatea aprovizionirii cu gaze naturale a consumatorilor finali, in conformitate cu Metodologia de calculare, aprobare si aplicare a preturilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotirirea ANRE nr. 355 din 13.08.2021, SA ,Moldovagaz” solicit’ respectuos examinarea si aprobarea preturilor reglementate la gazele naturale (cu aplicarea din 01 noiembrie 2021), precum gi a componentei de corectare a veniturilor reglementate, determinata pentru perioada precedent de reglementare. Ajustarea preturilor reglementate este determinata de majorarea semnificativa a costului de import al gazelor naturale procurate. Tinem sa mentionam, c& componenta de corectare a veniturilor reglementate ale furnizorului de gaze naturale, determinata pentru perioada precedenti de reglementare, nu este inclusa in calculul pretului de reglementare, dar este prezentat& intru-un fisier separat. Calculele si materialele relevante determinarii prefurilor reglementate la gazele naturale pentru anul 2021, precum si a componentei de corectare a veniturilor reglementate se anexeazi. Anexa: pe 4¢ file. Presedinte al Consiliului de Administratie Vadim CEBAN Ex: Anna Erova Tel 022-578-731 Proiectul preturilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale pentru anul 2021 Protectul SA ,Moldovagaz” a preturilor Ia Ne Denumives Unitatea de gars naturale furnizate pentru anal 2021 Toul Te 000m i z 3 4 5 a [Fotml de ge manrleprocrae mil ms i701 2» Prat eg matrate fait emsmetorior la SOG sits B55 © [hla de ge materate furnio onumotarior fal mt 1100.67 [Pender de ge matte refetee de manport ulm 2m [Peers cd gaze morale reeled disribie mits 29,00 Ca x 430,18 1 lett privind prorat gzeor nota tei da SUA x 17,90 wit 9062.6 7699562 2 |Renaitiotca elamentt furnior de goze tule mie 57.01 49,82 3. [arf ponra servi de transport gazaorntcale nt 295,53 251,67 4 [art pene servile sbi a gsztorntwale sitet 1387.42 1260,52 5 |Taitpen servic de fica gala stale iti 137,84 134,10 [Componcnia de corectare a veniturilorreplemeniate ale 6 |turizoruli de guze naturale, determinste pentru peioada rite 9,00 0,00 precedents de reglmentate Preful de furnizarea gazelor naturale in punetele de 7 Vintrare in refelele de transport al gazelor naturale oe Pretldefurniraren gaelor naturale fn punctele de 5 Jiesire din retelete de transport al gazelor naturale cues Pretul de furnizarea guzstor naturale in punctele de iesire din retelele de distribute a gaelor naturale de presume nalt, medi i joass 9 fnctive de presi alt 8331 0 de prose medic 8689 " de prcsiune jos 10260