Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE ŞTINŢE ECONOMICE


CATEDRA BUSINESS ȘI ADMINISTRARE

Proiect de an

METODE DE ANALIZĂ ȘI CONTROL AL


CALITĂȚII

A elaborat:Gorincioi Maria.
Anul de studii:2020-2021
Grupa:

Coordonator științific:
dr. în științe economice,conf. univ.

Chișinău-2021
Cuprins

Introducere...................................................................................................................3
Capitolul I
Considerații generale privind metodele de analiză și control al calității
1.1.Concepte de bază privind calitatea..........................................................................5
1.2.

2
Introducere

Calitatea este o noţiune cu o foarte largă utilizare, ceea ce face extrem de dificilă
definirea ei din punct de vedere ştiinţific. Astfel, calitatea este definită ca
reprezentând " satisfacerea cerinţelor clientului", "disponibilitatea produsului", "un
demers sistematic către excelenţa", "conformitatea cu specificaţiile", "corespunzător
pentru utilizare" etc.
Argumentarea selectării temei. Am ales această temă, deoarece cunoaşterea
metodelor de control și analiză a calității este foarte importantă ,astfel ne putem
asigura că produsul (serviciu, proces) îndeplinește cerințele specifice și este fiabil,
satisfăcător și durabil financiar. Calitatea, ceea ce înseamnă calitatea proceselor şi a
rezultatelor, este şi va fi întotdeauna un factor de competiţie important, dacă nu cel
mai important. Controlul calității poate acoperi nu numai produsele, serviciile sau
procesele, ci și persoanele. Angajații sunt o parte importantă a oricărei companii.
Dacă compania are angajați fără calificarea sau pregătirea corespunzătoare, există
probleme cu înțelegerea instrucțiunilor sau cu informațiile corecte, astfel calitatea
poate fi grav afectată.
Actualitatea temei investigate. În lumea contemporană noțiunea de ,, calitate”
constituie o componentă de primă dimensiune a fiecărei entități economice. Inițierea
și desfășurarea cu succes a activității firmei depinde totalmente de standardele de
calitate prezente în cadrul entității economice. Această importanță se explică prin
faptul că respectarea standardelor de calitate a devenit obiectiv de preocupare
majoră, plasându-se printre sursele majore de creștere a eficienței și profitabilității
firmei.Fără calitate este imposibil ca organizaţiile să se mențină pe piață și să-și
realizeze scopul propus. Dacă în trecut întreprinderie se concentrau preponderent
asupra majorării volumului de producție sau asupra majorării numărului de clienți
pentru obținerea unui profit cât mai mare, în prezent calitatea a devenit extrem de
importantă pentru organizaţii. Clienții au devenit extrem de pretențioși în ceea ce
privește calitatea și din acest motiv managerii sunt în căutare permanentă a
noilor tehnologii și metode de producție care vor asigura un grad sporit al calitații
produselor și serviciilor.
Scopul și obiectivele cercetării. Scopul principal al lucrării constă în studierea
metodelor de analiză și control al calității în baza hipermarketului „Kaufland”.
În vederea atingerii scopului dat au fost preconizate următoarele obiective:
 studierea aspectelor teoretice privind metodele de analiză și control al calității;
3
 definirea caracteristicilor manageriale a întreprinderii alese;
 analiza activității economico-financiare a întreprinderii studiate;

4
1.1.Concepte de bază privind calitatea
Gradul în care sunt satisfăcute nevoile sociale ale beneficiarilor și respectiv ale
societății,reprezintă calitatea mărfurilor.
În sens mai larg, calitatea se defineşte ca "ansamblu măsurabil al valorilor de
întrebuinţare, al proprietăţilor utile ale mărfurilor, care exprimă gradul de eficienţă al
satisfacerii unei nevoi sociale". Aceasta înseamnă că noţiunea de calitate reprezintă
de fapt o formă de manifestare a valorii de întrebuinţare a produselor, care exprimă
capacitatea mărfurilor de a satisface eficient cerinţe ale consumatorilor, sau o parte
ale acestora.
Deoarece calitatea produselor este influenţată de valorile lor de întrebuinţare,
atunci când analizăm calitatea nu putem considera egale toate valorile de
întrebuinţare, deoarece nu ar fi util, real, raţional şi nici economic. Valorile de
întrebuinţare pe ansamblu se studiază atunci când se face analiza tehnică a valorii,
când se stabileşte atât gradul de utilitate cât şi eficienţa economico-socială a mărfii.
De asemenea, mai trebuie ţinut cont şi de faptul că pe piaţă nu se
solicităîntotdeauna produse de calitate foarte bună. În general se preferă mărfuri care
au calitatea asigurată aproximativ 80%, deoarece acestea au pe de o parte preţurin
accesibile, iar pe de altă parte, unele produse (ca de exemplu îmbrăcămintea,
produsele electrocasnice, etc.) se uzează mai repede moral decât fizic, ceea ce
determină pe unii consumatori să-şi procure produse noi.
Calitatea diferenţiază produsele cu aceeaşi destinaţie, după gradul de utilitate şi
după gradul de satisfacere a cerinţelor, dar se are în vedere nu numai eficienţa
produsului, ci şi posibilitatea de utilizare a acestuia în timp (fiabilitatea)1.

1.2

1
Lucia Veștemean, Ioana Veștemean, „Bazele merceologiei” ,2002, pag 30.
5

S-ar putea să vă placă și