Sunteți pe pagina 1din 15

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 CÂMPULUNG MOLDOVENESC


Calea Transilvaniei, Nr. 55, 725100 – Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava

Proiect didactic

Aria curriculară: Tehnologii


Profesor: Bidu Virginia Elisaveta
Disciplina: Modulul I- Administrarea firmei
Titlul capitolului: Planificarea necesarului de resurse umane
Titlul subcapitolului: Analiza resurselor umane
Titlul lectiei: Structura organizatorica a unitatii
Tipul lecţiei: Lecţie de predare si sistematizare a cunoştinţelor
Clasa: a XI a A
Durata lecţiei: 50 minute
Data: 14.02.2020
An scolar 2019-2020
Locul de desfăşurare: Sală de clasă

Obiectivul fundamental:
Dezvoltarea interesului elevilor pentru tipurile de structuri organizatorice si caracteristicile acestora.
Obiective operaţionale:
O1 - să defineasca conceptul de structura organizatorica.
O2 - să identifice principalele caracteristici de baza ale structurilor organizatorice;
O3 - să cunoasca avantajele si dezavantajele tipurilor de structuri organizatorice;
O4 - să prezinte grafic tipurile de structuri invatate;
O5 - să sintetizeze informatiile acumulate;

1
Tipuri de strategii:
1.Mijloace didactice:
Ppt-ul, laptopul, videoproiector, ecran – deoarece se poate reda un volum mare de informatii intr-un timp redus si raspunde stilurilor individuale de
invatare, adica comunica vizual si ilustrativ.
Flipchart, markere - diverse culori, coli flipchart, adeziv/scotch pentru lucru pe grupe,
Fise de lucru, manualul, caietul, portofoliul elevului.
2.Metode si procedee didactice:explicatia,demonstratia,exercitiul de scriere,explicatia,problematizarea,observarea dirijata,observarea
independenta,studiul de caz.
3.Forme,moduri de organizare a activitatii:
1. Individual – prin tema pentru acasa
2. Frontal – expunerea prezentarii
3. Pe grupe – fise de lucru
4.Strategia de evaluare:
4. Tema pentru acasa
5. Fise de lucru
6. Proiect realizat pe parcursul activitatii
5.Criterii de evaluare:
7. Calitatea interventiilor pe parcursul activitatii sustinute
8. Calitatea raspunsurilor elaborate in continutul lucrarii scrise, sustinute la final de unitate
9. Calitatea proiectului
6.Mediul de instruire – presupune un cadru formal, cu actori ce isi asuma rolurile.
10. Are o importanta majora in procesul instructiv-educativ deoarece exista nevoia/necesitatea organizarii elevilor pe clase, in functie de varste, de
nivel de pregatire, pe grupe, etc.
11. Se impune cunoasterea mediului de instruire pentru adaptarea eficienta la particularitatile clasei, la aptitudinile si performantele ei.
7.Sugestii metodologice: acestea reprezinta un sistem de referinta pentru elaborarea programelor scolare si pentru orientarea demersului didactic la
clasa.Ele sunt concretizate in scopuri, competente, continuturi. Continuturile trebuie sa contribuie la realizarea finalitatilor vizate, sa fie relevante din
punct de vedere stiintific, sa fie accesibile si sa permita progresul invatarii. Alaturi de continuturi sunt explicitate si alte rezultate ale invatarii, conditii
intelectuale, deprinderi, atitudini si aceasta poarta numele de competente.
8.Surse documentare:
-S.Ilie,R.Georgescu-Manual pentru Organizarea resurselor umane pentru clasa a XI-a;Editura Oscar Print-2016.
-Auxiliar Curricular-Liceu Tehnologic – Nivelul

2
DESFASURAREA LECTIEI:
Scopul predării/ Strategia de predare/ Strategii de învăţare/ Metode si Stiluri de învăţare Resurse
Timp alocat Activitatea profesorului Activitatea elevului procedee vizual auditiv practic
1.Moment Organizarea clasei
organizatoric Profesorul organizează clasa pentru lecţie. Face Elevii pregătesc materialele Conversatia X X Catalogul
1 prezenţa. necesare pentru lecţie şi Caietul
minut Atenţionează elevii asupra modului de anunţă absenţii. elevului
desfăşurare a lecţiei.

2.Generarea Enunţarea obiectivelor lecţiei: Elevii sunt atenţi la Expunerea X X Flip-chart


entuziasmului şi O1 - să defineasca conceptul de structura explicatiile profesorului. Conversatia
a interesului organizatorica. Explicatia
2
O2 - să identifice principalele caracteristici de
minute
baza ale structurilor organizatorice;
O3 - să cunoasca avantajele si dezavantajele
tipurilor de structuri organizatorice;
O4 - să prezinte grafic tipurile de structuri
invatate;
O5 - să sintetizeze informatiile acumulate;
3.Verificarea Expunere orala. Elevii raspund la intrebarile X X
cunostintelor Profesorul adreseaza intrebari elevilor din lectia profesorului adresate pentru Expunerea
anterioare predata anterior:Previziunea fluctuatiei identificarea cunostintelor Conversatia
5 minute personalului anterioare. Explicatia
Anexa 1
4.Dirijarea Profesorul va împărţi clasa în 6 grupe.Fiecare Elevii sunt aten ți ș i Prelegerea Creta
invatarii grupă îşi va alege un secretar care va nota pe rezolva exercitiul din fisa de Dezbatere X X X Tabla
3
30 fişă cele stabilite de membrii grupului. lucru. Exercitiul Video-
minute Cadruldidactic anunţă tema lecţiei : Diagrama Proiector
,, Structura organizatorica a unitatii”. Venn Ecran
pentru
Se prezintă tabelul cu rubricile:
proiector
,,Stiu. Vreau să ştiu. Am învăţat “.
La început se cere elevilor să facă o listă
cu tot ceea ce ştiu despre tema ce urmează a fi
discutată, apoi fiecare grupă va citi de pe fişă
ceea ce au notat. Împreună cu cadrul dadactic,
elevii vor stabili ce ar trebui să fie notat în tabel
la rubrica ,,Ştiu”, apoi completează prima
rubrică a tabelului, atât pe fişe cât şi pe tablă.
Stiu Vreau sa Am invatat
stiu

Etapa „ Vreau să ştiu” :


Cadrul didactic solicită elevii să formuleze
întrebări despre ce ar dori să ştie legat de tema
propusă.

Etapa „Am învăţat”


După predarea conţinutului, se revine asupra
întrebărilor pe care le-au formulat elevii în etapa
4
anterioară şi pe care le-au trecut în coloana
“Vreau să ştiu”. Se reia fiecare întrebare şi se
notează răspunsurile aflate în timpul predării
noului conţinut în coloana a treia.
In etapa a treia, pentru parcurgerea si
intelegerea continutului profesorul va folosi
metoda interactiva Diagrama Venn.
1.Clasa se imparte in 6 echipe
Fiecare membru al echipei completează
cercurile cu informaţiile referitoare la
conţinuturile de comparat,în zona suprapusă
notează asemănările;
2.Se prezintă produsele ,se afişează,se
analizează, se corectează.
3. Se realizează o evaluare formativă.
5.Obtinerea Se trag concluzii şi aprecieri asupra modului în Elevii din bancă sunt aten ți Stabilirea X X X
performantelor si care elevii au asimilat noile cunostinte. și adreseaza întrebări. punctelor
realizarea feed- Realizarea feed-back-ului se va realiza prin Elevii vor primi fisa de cheie
back-ului intermediul aplicatiilor din fisa de lucru. lucru. Jocul de rol
10 Rezolvarea exercitiului va fi citit de catre elevi. Diagrama
minute Veen
6.Extensia si Tema acasa este prezentata in Anexa 2. Elevii adreseaza intrebari
temă pentru acas referitoare la tema pentru
2 minute acasa.

Anexa 1

5
1.Enumerati cateva elemente care pot preveni fluctuatia personalului:
Pentru prevenirea fluctuatiei de personal, se apeleaza la:
Clauze contractuale durata minima si/sau maxima de angajare;
Cunoasterea aprofundata a activitatii intreprinderii; a perioadelor de criza prin care trece organizatia;
Cunosterea problemelor interrelationale la nivelul cadrelor de conducere si prevenirea aparitiei conflictelor;

2.Care sunt avantajele angajarii personalului organizatiilor concurente?


persoana cunoaste activitatea;
concurenta a platit pentru pregatirea persoanei;
organizatia concurenta este slabita prin pierderea persoanei ce urmeaza a fi angajata.

6
Stiu Vreau sa stiu Am invatat
Structura organizatorica reprezinta Caracteristicile structurilor organizatorice.
ansamblul posturilor, al subdiviziunilor
organizatorice si al relatiilor dintre acestea
astfel constituite incat sa indeplineasca Reprezentarea grafica a tipurilor de
premisele organizatorice ale firmei. structuri organizatorice.

Structurile organizatorice se clasifica


astfel:
a)structura ierarhica
b)structura functionala
c)structura ierarhic-functionala

Fisa de documentare

7
Tipuri de structuri organizatorice
Structura organizatorica reprezinta ansamblul posturilor, al subdiviziunilor organizatorice si al relatiilor dintre acestea astfel constituite incat
sa indeplineasca premisele organizatorice ale firmei.
Structurile organizatorice se clasifica astfel:
a)structura ierarhica
b)structura functionala
c)structura ierarhic-functionala

a)Structura ierarhica(simpla)
- fiecare persoana este subordonata unui singur sef;
-seful are dreptul sa-i dea dispozitii si sa-i controleze activitatea;
-se aplica in cazul unitatilor mici;
-fiecare conducator de compartiment poseda cunostinte din domeniile:economic,tehnic,de personal etc;

b)Structura functionala

-constituirea unor compartimente functionale specializate pe activitati:financiar, contabilitate, organizare, personal etc.
8
-un executant primeste dispozitii din partea conducatorului sau ierarhic si din partea conducatorilor unor compartimente functionale.
-conducatorii beneficiaza de experienta si asistenta compartimentelor functionale, si, ca urmare, nu mai este nevoie sa aiba cunostinte vaste in toate
domeniile de activitate din societatea comerciala;
-datorita dublei subordonari a unui executant pot aparea dereglari in activitatea de conducere(fapt care face ca acest tip de structura sa se intalneasca
mai rar in practica).

c)Structura ierarhic-functionala(mixta)
-imbina caracteristicile celor doua tipuri de structuri anterioare;

9
-in componenta sunt constituite compartimente functionale;
sefii compartimentelor functionale nu au insa autoritatea ierahica asupra executantilor din alte compartimente,intre acestia stabilindu-se doar relatii de
cooperare prin furnizarea de informatii.
-acest tip de structura permite atat respectarea unitatii de conducere(un executant sa aiba un singur sef)cat si folosirea cunostintelor de specialitate din
cadrul diferitelor compartimente functionale.

10
In spatiul comun al sferelor ,se vor trece caracteristicile comune ale celor trei tipuri de structuri.In spatiile separate ale sferelor,se vor trece
caracteristicile specifice fiecarei structuri.

Structura functionala
-constituirea unor compartimente functionale
specializate pe activitati:financiar,
contabilitate, organizare, personal etc.
-un executant primeste dispozitii din partea
conducatorului sau ierarhic si din partea
conducatorilor unor compartimente
functionale.
-conducatorii beneficiaza de experienta si
asistenta compartimentelor functionale, si, ca
urmare, nu mai este nevoie sa aiba cunostinte
vaste in toate domeniile de activitate din
societatea comerciala;
-datorita dublei subordonari a unui executant
pot aparea dereglari in sunt
-in componenta activitatea de
constituite
conducere(fapt
compartimente functionale; de
care face ca acest tip
structura
sefiisacompartimentelor
se functionale nu au
insa autoritatea ierahica in
intalneasca mai rar practica).
asupra
executantilor din alte compartimente,intre
acestia stabilindu-se doar relatii de
cooperare prin furnizarea de informatii.
-acest tip de structura permite atat
respectarea unitatii de conducere(un
executant sa aiba un singur sef)cat si
folosirea cunostintelor de specialitate din11
cadrul diferitelor compartimente
functionale.
Structura ierarhica(simpla)
- fiecare persoana este subordo- Structura functionala
nata unui singur sef; -constituirea unor compartimente functionale
-seful are dreptul sa-i dea dispozitii specializate pe activitati:financiar, contabilitate,
si sa-i controleze activitatea; organizare, personal etc.
-se aplica in cazul unitatilor mici; -un executant primeste dispozitii din partea
-fiecare conducator de compartiment poseda conducatorului sau ierarhic si din partea
cunostinte din domeniile:economic,tehnic,de conducatorilor unor compartimente functionale.
personal etc; -conducatorii beneficiaza de experienta si
asistenta compartimentelor functionale, si, ca
urmare, nu mai este nevoie sa aiba cunostinte
vaste in toate domeniile de activitate din
societatea comerciala;
-datorita dublei subordonari a unui executant pot
aparea dereglari in activitatea de conducere(fapt
care face ca acest tip de structura sa
se intalneasca mai rar in practica).

Structura ierarhic-functionala(mixta)
-imbina caracteristicile celor doua tipuri de
structuri anterioare;
-in componenta sunt constituite compartimente
functionale;
sefii compartimentelor functionale nu au insa
autoritatea ierahica asupra executantilor din alte
compartimente,intre acestia stabilindu-se doar
relatii de cooperare prin furnizarea de informatii.
-acest tip de structura permite atat respectarea
unitatii de conducere(un executant sa aiba un
singur sef)cat si folosirea cunostintelor de
specialitate din cadrul diferitelor compartimente
functionale. 12
Fisa de lucru
Nume elev..................................................................... clasa ...............................
Individual

1.Analizati urmatoarea structura organizatorica.

Cerinte:
a.Identificati tipul de structura organizatorica.
b.Precizati avantajele si dezavantajele.

13
Rezolvare Fisa de lucru

a)Identificati tipul de structura organizatorica.


Structura prezentata este ierarhic-functionala(mixta).Imbina caracteristicile celor doua tipuri de structuri anterioare.In componenta sunt constituite
compartimente functionale si operationale.Sefii compartimentelor functionale nu au insa autoritatea ierahica asupra executantilor din alte
compartimente,intre acestia stabilindu-se doar relatii de cooperare prin furnizarea de informatii.Acest tip de structura permite atat respectarea unitatii de
conducere(un executant sa aiba un singur sef)cat si folosirea cunostintelor de specialitate din cadrul diferitelor compartimente functionale.

b)Precizati avantajele si dezavantajele.


Avantaje Dezavantaje
·Responsabilitatile fiecarui angajat sunt precizate cu claritate. • Necesita cheltuieli de conducere mari.
·Permite comunicatii rapide atat in sens ascendent cat si descendent.
·Asigura deplina unitate de conducere.
·Confera coerenta intreprinderii in toate activitatile desfasurate.
• -Asigura o conducere mult mai calificata prin existenta compartimentelor
specializate functional care acorda consultanta de specialitate managerilor.

14
Tema acasa
1. Realizaț i un eseu structurat Caracteristicile structurii organizatorice abordând următoarele aspecte:
a. Clasificarea structurilor organizatorice după morfologia structurii;
b. Prezentarea caracteristicilor specific fiecărei structuri organizatorice;

Nivele (conform DEX)= Nume dat mai multor unelte, instrumente, dispozitive care servesc la determinarea liniei (sau a pozi ției, a suprafe țelor)
orizontale sau cu care se măsoară pe teren diferen țele de înăl țime dintre două sau mai multe puncte de pe suprafa ța terestră.

Niveluri (conform DEX)= Stadiu, grad (de pregătire, de dezvoltare), treaptă (a calită ții), indice (al cantită ții)

Dic ționarul Ortografic, Ortoepic ș i Morfologic (DOOM)


În concluzie, având în vedere că, în prezent, ne raportăm la regulile stabilite prin DOOM, ave ți libertatea să folosi ți ambele variante de plural,
indiferent de semnifica ția pe care o da ți cuvântului.

15

S-ar putea să vă placă și