Sunteți pe pagina 1din 12

Proiect didactic

Unitatea de învăţare: C1 Planificarea necesarului de resurse umane


Aria curriculară: Tehnologii
Profesor: Hurjui Amalia Andra
Disciplina: Modulul III-Organizarea resurselor umane
Titlul capitolului: Planificarea necesarului de resurse umane
Titlul subcapitolului: Analizarea necesarului de personal la locul de munca
Titlul lectiei: Structura organizatorica a unitatii
Tipul lecţiei: Lectie de fixare si consolidare
Clasa: a XI a E
Durata lecţiei: 50 minute
Data: 11.10.2017
An scolar 2017-2018
Locul de desfăşurare: Sală de clasă

Obiectivul fundamental:
Dezvoltarea interesului elevilor pentru tipurile de structuri organizatorice si caracteristicile acestora.
Obiective operaţionale:
O1 - să defineasca conceptul de structura organizatorica.
O2 - să identifice principalele caracteristici de baza ale structurilor organizatorice;
O3 - să cunoasca avantajele si dezavantajele tipurilor de structuri organizatorice;
O4 - să prezinte grafic tipurile de structuri invatate;
O5 - să sintetizeze informatiile acumulate;

Tipuri de strategii:

1
1.Mijloace didactice:
Ppt-ul, laptopul, videoproiector, ecran – deoarece se poate reda un volum mare de informatii intr-un timp redus si raspunde stilurilor individuale de
invatare, adica comunica vizual si ilustrativ.
Flipchart, markere - diverse culori, coli flipchart, adeziv/scotch pentru lucru pe grupe,
Fise de lucru, manualul, caietul, portofoliul elevului.
2.Metode si procedee didactice:explicatia,demonstratia,exercitiul de scriere,explicatia,problematizarea,observarea dirijata,observarea
independenta,studiul de caz.
3.Forme,moduri de organizare a activitatii:
1. Individual – prin tema pentru acasa
2. Frontal – expunerea prezentarii
3. Pe grupe – fise de lucru
4.Strategia de evaluare:
4. Tema pentru acasa
5. Fise de lucru
6. Proiect realizat pe parcursul activitatii
5.Criterii de evaluare:
7. Calitatea interventiilor pe parcursul activitatii sustinute
8. Calitatea raspunsurilor elaborate in continutul lucrarii scrise, sustinute la final de unitate
9. Calitatea proiectului
6.Mediul de instruire – presupune un cadru formal, cu actori ce isi asuma rolurile.
10. Are o importanta majora in procesul instructiv-educativ deoarece exista nevoia/necesitatea organizarii elevilor pe clase, in functie de varste, de
nivel de pregatire, pe grupe, etc.
11. Se impune cunoasterea mediului de instruire pentru adaptarea eficienta la particularitatile clasei, la aptitudinile si performantele ei.
7.Sugestii metodologice: acestea reprezinta un sistem de referinta pentru elaborarea programelor scolare si pentru orientarea demersului didactic la
clasa.Ele sunt concretizate in scopuri, competente, continuturi. Continuturile trebuie sa contribuie la realizarea finalitatilor vizate, sa fie relevante din
punct de vedere stiintific, sa fie accesibile si sa permita progresul invatarii. Alaturi de continuturi sunt explicitate si alte rezultate ale invatarii, conditii
intelectuale, deprinderi, atitudini si aceasta poarta numele de competente.
8.Surse documentare:
-S.Ilie,R.Georgescu-Manual pentru Organizarea resurselor umane pentru clasa a XI-a;Editura Oscar Print-2016.
-Auxiliar Curricular-Liceu Tehnologic – Nivelul III.

2
DESFASURAREA LECTIEI:
Scopul predării/ Strategia de predare/ Strategii de învăţare/ Metode si Stiluri de învăţare Resurse
Timp alocat Activitatea profesorului Activitatea elevului procedee vizual auditiv practic
1.Moment Organizarea clasei
organizatoric Profesorul organizează clasa pentru lecţie. Face Elevii pregătesc materialele Conversatia X X Catalogul
1 prezenţa. necesare pentru lecţie şi Caietul
minut Atenţionează elevii asupra modului de anunţă absenţii. elevului
desfăşurare a lecţiei.

2.Generarea Enunţarea obiectivelor lecţiei: Elevii sunt atenţi la Expunerea X X Flip-chart


entuziasmului şi O1 - să defineasca conceptul de structura explicatiile profesorului. Conversatia
a interesului organizatorica. Explicatia
2
O2 - să identifice principalele caracteristici de
minute
baza ale structurilor organizatorice;
O3 - să cunoasca avantajele si dezavantajele
tipurilor de structuri organizatorice;
O4 - să prezinte grafic tipurile de structuri
invatate;
O5 - să sintetizeze informatiile acumulate;
3.Verificarea Expunere orala. Elevii raspund la intrebarile X X
cunostintelor Profesorul adreseaza intrebari elevilor din lectia profesorului adresate pentru Expunerea
anterioare predata anterior: identificarea cunostintelor Conversatia
13 minute Structura organizatorica a unitatii anterioare. Explicatia
Anexa 1 Elevii prezinta tema pentru Diagrama
Profesorul verifica tema pentru acasa. acasa. Venn

3
4.Dirijarea Aplicatie pentru firma de exercitiu: Elevii sunt aten ți ș i Prelegerea Creta
invatarii 1.Clasa se imparte in 6 echipe rezolva exercitiul din fisa de Dezbatere X X X Tabla
25 Fiecare membru al echipei completează fisa de lucru. Exercitiul Video-
minute lucru. Proiector
2.Se prezintă produsele ,se afişează,se Ecran
analizează, se corectează. pentru
3. Se realizează o evaluare formativă. proiector

5.Obtinerea Se trag concluzii şi aprecieri asupra modului în Elevii din bancă sunt aten ți Stabilirea X X X
performantelor si care elevii au rezolvat cerintele. și adreseaza întrebări. punctelor
realizarea feed- Realizarea feed-back-ului se va realiza prin Elevii vor primi fisa de cheie
back-ului intermediul aplicatiilor din fisa de lucru. lucru. Jocul de rol
10 Rezolvarea exercitiului va fi citit de catre elevi. Diagrama
minute Veen
6.Extensia si -
temă pentru
acasă

Anexa 1
4
1. Definiti structura organizatorica.
Structura organizatorica reprezinta ansamblul posturilor, al subdiviziunilor organizatorice si al relatiilor dintre acestea astfel constituite incat
sa indeplineasca premisele organizatorice ale firmei.

2.Clasificati tipurile de structuri organizatorice:


Structurile organizatorice se clasifica astfel:
a)structura ierarhica
b)structura functionala
c)structura ierarhic-functionala

5
Tema acasa
3.In spatiul comun al sferelor ,se vor trece caracteristicile comune ale celor trei tipuri de structuri.In spatiile separate ale sferelor,se vor trece
caracteristicile specifice fiecarei structuri.

Structura functionala
-constituirea unor compartimente functionale
specializate pe activitati:financiar,
contabilitate, organizare, personal etc.
-un executant primeste dispozitii din partea
conducatorului sau ierarhic si din partea
conducatorilor unor compartimente
functionale.
-conducatorii beneficiaza de experienta si
asistenta compartimentelor functionale, si, ca
urmare,
Structura nu functionala
mai este nevoie sa aiba cunostinte
Structura ierarhica(simpla)
vaste in toate domeniile
-constituirea de activitate din
- fiecare persoanaunoreste compartimente
subordo- functionale
societatea comerciala;
nataspecializate
unui singur pe sef;activitati:financiar,
-datorita dublei
contabilitate, subordonari a unuietc.
executant
-seful are dreptul organizare, personal
sa-i dea dispozitii
pot aparea
-uncontroleze dereglari
executant primeste in activitatea de
dispozitii din partea
si sa-i activitatea;
conducere(fapt
conducatorului care face
sau ierarhicca si
acest
din tip de
partea
-se aplica in cazul unitatilor mici;
structura sa se
conducatorilor
-fiecare conducatorunor compartimente
de compartiment poseda
functionale.intalneasca mai rar in practica).
cunostinte din domeniile:economic,tehnic,de
-conducatorii
personal etc; beneficiaza de experienta si
asistenta compartimentelor functionale, si, ca
urmare, nu mai este nevoie sa aiba cunostinte
vaste in toate domeniile de activitate din
societatea comerciala;
-datorita dublei subordonari a unui executant 6
pot aparea dereglari in activitatea de
conducere(fapt care face ca acest tip de
structura sa se
intalneasca mai rar in practica).
Structura ierarhic-functionala(mixta)
-imbina caracteristicile celor doua tipuri de
structuri anterioare;
-in componenta sunt constituite compartimente
functionale;
sefii compartimentelor functionale nu au insa
autoritatea ierahica asupra executantilor din alte
compartimente,intre acestia stabilindu-se doar
relatii de cooperare prin furnizarea de informatii.
-acest tip de structura permite atat respectarea
unitatii de conducere(un executant sa aiba un
4.Reprezentarea grafica a tipurilor de structuri organizatorice.
singur sef)cat si folosirea cunostintelor de
a)Structura ierarhica specialitate din cadrul diferitelor compartimente
functionale.
7
b)Structura functionala

c)Structura ierarhica functionala


8
Aplicatie pe grupe
1.Clasa se imparte in 6 grupe. Firma de exercitiu

1.Analizati structura organizatorica a firmei voastre de exercitiu avand in vederea:


9
Numele firmei: F.E. Artizana S.R.L.
Obiectul de activitate: Comertul cu produse de artizanat

a)Identificati tipul de
structura organizatorica.
b)Prezentati caracteristicile
tipului de structura
identificat.
10
c)Completati tabelul dat cu analiza S.W.O.T. pentru firma voastra de exercitiu.

Puncte forte Puncte slabe


 
 
 
Oportunitati Amenintari
 
 
 

Rezolvare:
a)Identificati tipul de structura organizatorica.
Tipul de structura organizatorica ierarhica.
11
b)Prezentati caracteristicile tipului de structura identificat.
- fiecare persoana este subordonata unui singur sef;
-seful are dreptul sa-i dea dispozitii si sa-i controleze activitatea;
-se aplica in cazul unitatilor mici;
-fiecare conducator de compartiment poseda cunostinte din domeniile:economic,tehnic,de personal etc;

c)Completati tabelul dat cu analiza S.W.O.T. pentru firma voastra de exercitiu.


Puncte forte Puncte slabe
 este o firma competitiva  Nu sunt produse de serie ci se realizeaza fiecare produs
 existenta unei imagini favorabile despre firma manual/unicat
 calitatii produselor si/sau serviciilor  Sectorul de vanzare cu amanuntul este sensibil la pret
 Resursele financiare disponibile sunt limitate
Oportunitati Amenintari
 existenta cererii pe noi piete a produselor si/sau serviciilor  Sectorul de vanzare cu amanuntul este sensibil la pret, iar
existente(Diaspora) consumatorii sunt in cautarea celui mai bun pret
 posibilitati de extindere a nomenclatorului de produse si/sau  Firma Ceramica Marginea are o experienta vasta in domeniu si
servicii; poseda brevete de inventii de produse si /sau tehnologii care
 manifestarea unei stari de stagnare sau regres la firmele confera firmei avantaj competitiv
concurente;  schimbari demografice nefavorabile;

12

S-ar putea să vă placă și