Sunteți pe pagina 1din 2

Cereți să o înregistreze (să vă dea număr) și răspuns în maxim 30 de zile.

Dacă nu vor adresați-


vă cenzorului și apoi primăriei. Sunt obligați să vă constate debranșarea. așa cum sunt obligați să
vă dea acordul.
Conform Ordinul 233 al ANRSC in absenta repartitoarelor se calculeaza dupa cota indiviza, nu dupa SET.
Dar ATENTIE! daca nu s-au modificat caloriferele originale. Atunci se face o expertiza care stabileste noua cota indiviza ce se va folosi doar la calculele la caldura.

ART. 9
(1) Repartizarea cantităţilor individuale pentru încălzire,
aferente consumului de energie termica al instalaţiilor de încălzire
aflate în proprietatea comuna din spaţiile comune ale unui imobil de
tip condominiu - casa scării, culoare, spălătorii, uscătorii, holuri
şi alte spaţii comune -, se face proporţional cu cota indiviză care
revine fiecărui proprietar, astfel cum aceasta este înscrisă în
actul de proprietate/contractul de vânzare-cumpărare sau care a fost
recalculata conform prevederilor art. 16.
(2) Reprezentantul legal al asociaţiei de proprietari/ locatari
are obligaţia sa aducă la cunostinta furnizorului de energie termica
orice modificare a suprafeţei echivalente termic a instalaţiilor de
încălzire aferente spaţiilor comune

ART. 17
(1) Dacă într-un apartament s-au produs modificări asupra
corpurilor de încălzire - tip, număr de elementi şi altele asemenea
- fata de situaţia iniţială prevăzută în proiectul imobilului, se va
recalcula suprafata utila care se ia în considerare la repartizarea
cheltuielilor individuale pentru încălzire, prin:
a) mărirea suprafeţei utile înscrise în actul de proprietate
proporţional cu un coeficient reprezentând raportul dintre noua
suprafata echivalenta termic a tuturor corpurilor de încălzire din
apartament şi suprafata echivalenta termic iniţială a tuturor
corpurilor de încălzire din apartament, în cazul în care modificarea
s-a făcut în sensul sporirii confortului termic;
b) diminuarea suprafeţei utile înscrise în actul de proprietate
proporţional cu un coeficient reprezentând raportul dintre noua
suprafata echivalenta termic a tuturor corpurilor de încălzire din
apartament şi suprafata echivalenta termic iniţială a tuturor
corpurilor de încălzire din apartament, în cazul debransarilor
parţiale.
(2) Recalcularea suprafeţei utile înscrise în actul de
proprietate se face numai în baza procesului-verbal de constatare a
modificării suprafeţei echivalente termic, întocmit de comitetul
executiv al asociaţiei de proprietari şi avizat de furnizorul de
energie termica.
(3) Pentru determinarea noilor suprafeţe echivalente termic,
rezultate în urma modificării suprafeţelor echivalente termic
iniţiale ale corpurilor de încălzire din locuintele sau spaţiile cu
alta destinaţie decât cea de locuinta, reprezentantul legal al
asociaţiei de proprietari poate solicita sprijinul furnizorului de
energie termica.
ART. 18
Proprietarii de apartamente sau de spaţii cu alta destinaţie
decât cea de locuinta au obligaţia sa aducă la cunostinta
furnizorului de energie termica orice modificare a suprafeţei
echivalente termic iniţiale.

Ulterior art. 17 a fost modificat ca formulare nu ca idee.

Daca nu aveti montate repartitoare de costuri pentu costurile cu incalzirea, nu are sens sa mai calculati SET-uri si alte cele, repartizarea costurilor cu incalzirea
facandu-se la suprafata utila a apartamentelor (daca nu s-au schimbat caloriferele si sunt doar cele din proiectare).
Din cate am inteles, daca aveti si apartamente care s-au debransat, adica au adoptat un alt sistem de incalzire - centrale de apartament, atunci este necesara
inventariate toate suprafetele care degaja caldura, adica calorifere si tevi vericale si orizontale.
Inventarierea SET-urilor se va face, inclusiv a celor de pe casa scarii, a celor din incaperi/boxe (daca aveti), inclusiv a celor de la subsol.
Izolarea acestora duce la diminuarea pierderilor, adica factura va fi mai mica.
Operatiunea de inventariere poate fi comandata la furnizorul dvs. de energie termica sau chiar la o firma specializata de calcul a repartizarii costurilor prin
repartitoare de costuri - vedeti care firma pretinde cele mai mici costuri. Apoi, pe masura ce proprietarii de debranseaza in vederea montarii de centrale termice de
apartament, SET-ul trebuie recalculat.
Situatia SET-urilor va trebui sa fie facuta pe fiecare apartament, astfel:
- SET calorifere;
- SET tevi verticale + orizontale din apartament;
- SET tevi subsol;
Calculele sa rezulte in procente.
In cazul in care tevile sunt izolate, specialistii vor determina gradul de diminuare a SET-ului.
Daca aveti apartamente nedebransate de la sistemul centralizat de incalzire, dar proprietarii si-au schimbat caloriferele cu altele mai mari, atunci trebuie sa
hotarati modificarea suprafetei utile, in sensul maririi acesteea, dupa formula agreeata de Lege, in asa fel incat acelor proprietari sa li se repartizeeze costuri mai
mari (adica corespunzator noii sup. utile).
Asadar, observati ca aceasta calculare a SET-ului total, nu este chiar o joaca de copil.
As vrea sa va atrag atentia ca repartizarea costurilor cu incalzirea nu s-a facut niciodata proportional cu suprafata radianta ( a fost o incercare, dar s-a renuntat
imediat ), deoarece, din proiectare, apartamentelor de la parter si de ultimul nivel li s-au montat calorifere mai mari. La fel s-a procedat cu apartamentele
amplasate la Nord sau pe colt. Va inchipuiti de ce? Pentru a avea un confort termic apropiat de apartamentele situate in mijlocul blocului.

O modalitate de de repartizare a calduri se pote face confrm ordinului 483/2008.


In urma inventarieri tuturor sprafetelor radiante dintr-un condomeniu rezulta o Suprafata Echivalenta Termic.

1.    Consumul de energia termică pentru încălzire se repartizează astfel:


a.    Consum de energie termică pentru spaţiile comune – care se repartizează tuturor apartamentelor branşate şi debranşate direct proporţional cu cota parte
indiviză a fiecărui apartament.
b.    Consum de energie termică pentru apartamente – care se repartizează astfel:
i.   pentru apartamentele debranşate – direct proporţional cu SET-ul fiecărui apartament debranşat;
ii.       pentru apartamentele branşate – direct proporţional cu suprafaţa utilă a fiecărui apartament branşat.

SETasociaţie=SETapartamente + SET spaţii comune [mp] unde,


SET asociaţie - suma suprafaţelor echivalente termic ale tuturor corpurilor de încălzire din asociaţie [mp]
SET apartamente - suma suprafaţelor echivalente termic a corpurilor de încălzire (calorifere+coloane+leg. cal.) ale tuturor apartamentelor(branşate+debranşate)
[mp]
SET spaţii comune - suma suprafaţelor echivalente termic ale spaţiilor comune(birou asociaţie,subsol, casa scării, uscători, spălători, etc)
SETapartamente = SET ap.br. + SET ap.dbr [mp]
SET ap.br. - suma suprafaţelor echivalente termic ale apartamentelor branşate [mp]
SET ap.dbr. - suma suprafaţelor echivalente termic ale apartamentelor debranşate [mp]
Consum energie termică pentru spaţiile comune – ETcomun:
ETcomun = ET x (SETspaţii comune/SETasociaţie)
Consum energie termică apartamente - ETap (ap.br+ap.dbr):
ETap = ET - ETcomun.
Cheie de control: ETap = ET x (SETapartamente/SETasociaţie)
Consum energie termică apartamente debranşate- ETap.dbr:
ETap.dbr = ETap x (SETap. dbr/SETapartamente)
Consum energie termică apartamente branşate- ETap.br:
ETap.br = ETap - ETap.dbr.
Cheie de control: ETap.br = ETap x (SETap. br/SETapartamente)
Consumul de energie termică spatii comune alocat pe apartamente:
ETsp.com.ap. = (ETcomun x cpi)/100

Suprafaţa utilă finală luată numai la calculul energiei termice este suprafaţa utilă a apartamentului corectată cu factorul de recalculare, determinată cu relaţia:
SUf = k x SUi [m2] unde:
SUf – suprafaţa utilă finală luată la calculul energiei termice
SUi – suprafaţa utilă iniţială, cea a aprtamentului prevăzută în actul de proprietate al apartamentului
k – factorul de recalculare pentru calculul suprafetei utile finale
Conform prevederilor art.3, pct.17 din Ordinul 343/2010, factorul de recalculare k - este mărimea adimensională utilizată pentru recalcularea suprafeţei utile a
apartamentului luat în calcul la repartizarea energiei termice în cazul în care corpul/corpurile de încălzire este/sunt modificat(e) faţă de soluţia de proiect, fără ca
prin aceasta să se modifice cota indiviză şi se calculează cu relaţia:

k = unde,

SETmas – suprafaţa echivalent termic modificată a aceluiaşi corp de încălzire [m2]


SETpro – suprafaţa echivalent termic de proiect a corpului de încălzire [m2]
Apar următoarele cazuri:
a.       nu au avut loc modificări ale corpurilor de încălzire → SETmas= SETpro atunci k=1 şi SUf = SUi
b.      au avut loc modificări sau suplimentări ale corpurilor de încălzire în sensul măririi SET → SETmas > SETpro atunci k>1 (supraunitar) → SUf = k x SUi se
măreşte
c. au avut loc modificări sau reduceri ale corpurilor de încălzire în sensul micşorării SET → SETmas < SETpro atunci k<1 (subunitar) → SUf = k x SUi se
micşorează

S-ar putea să vă placă și