Sunteți pe pagina 1din 3

PARAMETRII STATISTICI. RAPORTUL. PROPORŢIA. RATA. INDICELE.

RISCUL
Parametrii statistici
În studiile biostatistice şi practica epidemiologică se utilizează următorii parametrii
statistici: raportul, proporţia, rata şi indicele.
Raportul
Prin raport sau raţie, în sens statistic, se înţelege o expresie generală de forma:
x
Raport = k * , unde:
y
- x, y reprezintă un număr de evenimente apărute într-un interval de timp specificat [t1,t2];
- k este un coeficient ce poate lua valorile 1 sau 100 (când este exprimat în procente).
Exemple de rapoarte:
1. Raportul sexului (masculin/feminin) la o facultate de farmacie unde studiază 200 de
200
studenţi de sex masculin şi 600 de sex feminin, atunci Raport sex = = 0.33 .
600
2. Raportul pentru pacienţii cu HTA (hipertensiune arterială) sau fără HTA externaţi dintr-o
secţie de cardiologie pe o perioadă de timp. Dintr-un eşanţion de 150 pacienţi externaţi, au
50
prezentat HTA doar 50, atunci: Raport cuHTA / faraHTA = 100 * = 50% .
100
Proporţia
Proporţia este raportul în care numărătorul este inclus în numitor,
x
Pr oportia = k * , unde:
x+y
- x, y reprezintă evenimente apărute într-un interval de timp [t1,t2];
- k este un coeficient ce poate lua valorile 1 sau 100.
Exemple de proporţii:
1. Raportul sexului studenţilor unei facultăţi de farmacie unde studiază 200 de studenţi de sex
200
masculin şi 600 de sex feminin, atunci: Pr oportia masculin = = 0.25 ,
800
600
Pr oportia fe min in = = 0.75 .
800
2. La serviciul de internări al unui spital, într-o perioadă de timp s-au internat 1000 pacienţi
dintre care 150 la secţia de cardiologie. Dintre pacienţii internaţi la cardiologie 100 au fost
bărbaţi şi 50 femei. Atunci pot fi calculate următoarele proporţii:
- proporţia bolnavilor internaţi la cardiologie din total internaţi:
150
Pr oportia cardio log ie = 100 * = 15% ;
1000
- proporţia pacienţilor de sex masculin internaţi la cardiologie:
100
Pr oportia cardio log ie ,masculin = 100 * = 66.67% ;
150
- proporţia pacienţilor de sex feminin internaţi la cardiologie:
50
Pr oportia cardio log ie,fe min in = 100 * = 33.33% .
150
Rata
Rata, în studiile biostatistice, reprezintă riscul de apariţie al unui eveniment într-o
x
perioadă de timp, fiind dată de formula generală: Rata = k * , unde:
y
- x reprezintă numărul de evenimente apărute într-o perioadă de timp specificată [t1,t2];
- y reprezintă talia populaţiei ţintă supuse riscului de apariţie al evenimentului;
- k este un coeficient ce poate lua valori puteri ale lui 10, depinde de ordinul de mărime al lui
y.
Deci rata se exprimă în general în funcţie de o unitate de timp şi se referă la o
populaţie dintr-o zonă geografică bine definită pentru care poate apărea un eveniment.
Exemplu de rată:
- apariţia unei boli într-o perioadă de 1 an la populaţia unui judeţ:
1000
Rata HTA = 1000 * = 20 la mia de locuitori .
50000
În studiile epidemiologice se folosesc următoarele categorii de rate:
A. Rate de natalitate:
A.1. Rata de natalitate se foloseşte pentru măsurarea frecvenţei naşterilor pentru o populaţie
specificată (volum şi zonă geografică) într-o periodă de timp [t1,t2]:
nr. nasteri
Rata natalitate = 1000 * Se exprimă, în general, în nr. de naşteri vii la mia de locuitori
populatie
într-un an.
Exemplu rată de natalitate:
- într-un oraş cu populaţia de 15.000 locuitori la secţia de obstretică-ginecologie a spitalului s-
115
au înregistrat un nr. 115 născuţi vii: Rata natalitate = 1000 * = 7.67 la mia de locuitori/an .
15000
A.2. Rata de fertilitate măsuară probabilitatea naşterilor pentru o populaţie specificată (volum
şi zonă geografică) într-o perioadă de timp [t1,t2]:
nr. nasteri
Rata fertilitate = 1000 * .
nr. femei cu varsta 15 - 45 ani
Exemplu rată de fertilitate:
- într-un oraş cu populaţia de 15.000 locuitori din care 3500 femei cu vârsta cuprinsă între 15-
45 ani, la secţia de ginecologie a spitalului s-au înregistrat un nr. 115 născuţi vii:
115
Rata fertilitate = 1000 * = 32.85 .
3500
B. Rate de morbiditate:
Ratele de morbiditate, în general, măsoară frecvenţa cazurilor de îmbolnăvire pentru o
populaţie specificată (volum şi zonă geografică) într-o periodă de timp [t1,t2]. Perioda de timp
poate fi o zi, o săptămână, o lună, un an.
B.1. Rata de prevalenţă se foloseşte pentru măsurarea frecvenţei cazurilor de îmbolnăviri (noi
şi vechi) pentru o populaţie supusă riscului într-o periodă de timp [t1,t2]:
nr. cazuri imbolnavire
Rata prevalenta = k * , unde k este un coeficient ce poate lua valori puteri
populatie
ale lui 10, depinde de ordinul de mărime al lui y.
Dacă pentru intervalul de timp [t1,t2], t1=t2 prevalenţa se va numi prevalenţă de
moment, altfel se va numi prevalenţă de perioadă.
Exemplu rată prevalenţă:
- într-o localitate cu 15.000 locuitori la data 1 septembrie erau înregistrate un număr de 14
cazuri de pojar, în luna septembrie şi octombrie s-au mai înregistrat 10 cazuri de pojar, atunci:
14
Rata prevalenta1septembrie = 10000 * = 93.3 ,
15000
24
Rata prevalenta1noiembrie = 10000 * = 160 .
15000
B.2. Rata de incidenţă se foloseşte pentru măsurarea frecvenţei de apariţie a cazurilor noi de
îmbolnăvire pentru o populaţie supusă riscului într-o periodă de timp [t1,t2]:
nr. cazuri noi imbolnavire
Rata incidenta = k * unde k este un coeficient ce poate lua valori puteri
populatie
ale lui 10, depinde de ordinul de mărime al lui y.
Exemplu rată de incidenţă:
- într-o universitate cu 3000 studenţi, în perioada septembrie-noiembrie s-au îmbolnăvit de
72
gripă 72 de studenţi, atunci: Rata incidenta = 100 * = 2.4% .
3000
B.3. Rata de atac este o variantă a ratei de incidenţă ce se foloseşte pentru situaţii de
epidemii, într-o perioada de timp scurtă (o zi, o săptămână, o lună), pentru populaţii
particulare (grupuri izolate) fiind înmulţită cu 100 (raportare la suta de indivizi).
Exemplu rată de atac:
- într-o universitate cu 1000 studenţi, în luna octombrie s-au îmbolnăvit de gripă 150 de
studenţi, dintre cei care nu s-au îmbolnavit făcuseră gripă anterior 100 atunci:
150 150
Rata atac = 100 * = 100 * = 16.6% .
1000 − 100 900

C. Rate de mortalitate
C.1. Rata de mortalitate brută se foloseşte pentru măsurarea deceselor survenite în cadrul
nr. decese
unei populaţii ţintă într-o periodă de timp [t1,t2]: Ratamortalitate = 1000 * . În practică
populatie
se calculeză rate de mortalitate după anumite criterii: sex, grupă de vărstă, mediu social, cauze
deces.
C.2. Letalitatea reprezintă raportul între nr. de decese noi şi nr. de decese survenite datorită
unei cauze într-o perioadă de timp. Este folosită în cazul apariţei unei maladii.
Indicele
Indicele este un parametru utilizat în studii statistice epidemiologice pentru estimarea
unei rate atunci când numitorul acesteia nu se poate măsura corect.
Exemplu indice:
- rata de mortalitate infantilă este de fapt un indice în care numărătorul este nr. decese al
copiilor la naştere, numitorul fiind nr. naşteri înregistrate într-o perioadă de timp. În realitate
nr. de naşteri nu se cunoaşte, existând şi naşteri în afara unităţilor sanitare, deci neînregistrate.
Riscul
Riscul de apariţie a unei condiţii de îmbolnăvire este măsurat prin următorii
parametrii:
- riscul relativ este raportul între rata de incidenţă pentru cei expuşi şi rata de incidenţă pentru
cei neexpuşi;
- riscul atribuabil este diferenţa între rata de incidenţă pentru cei expuşi şi rata de incidenţă
pentru cei nexpuşi;
- riscul absolut este de fapt rata de incidenţă.
În practică se utilizează riscul relativ ca raportul între rata de incidenţă a unui grup ce
se identifică după un anumit criteriu (bărbaţi, hipertensivi, fumători) şi a unui grup de
referinţă (femei, normotensivi, nefumători).
Dacă riscul relativ este mai mare decât 1 atunci condiţiile pot fi considerate factor de
risc pentru îmbolnăvire.
Dacă riscul relativ este în jurul valorii 1 atunci condiţiile nu sunt un factor de risc.
Dacă riscul relativ este mai mic decât 1 atunci condiţiile pot fi considerate un factor
favorizant pentru starea de sănătate.