Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Gimnazială ”Octavian Goga”

STUDENT: Pop Andra

DATA: 25. 03. 2021

CLASA: a II-a B

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și Comunicare

DISCIPLINA PREDOMINANTĂ: Comunicare în Limba Română

DISCIPLINE IMPLICATE: Dezvoltare personală

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : „ COPILĂRIA, CEA MAI FRUMOASĂ VÂRSTĂ”

SUBIECTUL : „Cheileˮ de Tudor Arghezi

TIPUL LECȚIEI: comunicare/ însușire de noi cunoștințe

FORMA DE REALIZARE: integrată

DURATA: 40 min.

SCOPUL: Familiarizarea elevilor cu interpretarea textului literar prin extragerea unor informaţii de detaliu.

1
COMPETENŢE SPECIFICE :

CLR

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare

3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut

DP- 2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1 – să citească corect, coerent, fluent, expresiv, în ritm propriu textul literar, respectând semnele de punctuație, după modelul
cadrului didactic;

O2 – să explice cuvintele necunoscute, introducându-le apoi în enunţuri proprii;

O3: - să identifice înțelesurile diferite ale cuvântului „cheie”

O4 – să formuleze întrebări și răspunsuri vizând conținutul textului (oral şi în scris);

O5 - să –şi exprime opiniile personale în legatură cu fapte şi întâmplări din text;

O6 – să completeze în caietul de lucru exercițiile, și să explice corect și coerent răspunsurile date;

STRATEGII DIDACTICE:

a) Metode și procedee: conversația și reproducerea, explicația, lectura explicativă, selectivă, în lanț, lucrul cu manualul, exercițiul;
b) Mijloace de învățământ: caiete, manuale, fișe de lucru, rebus, video proiector
c) Forme de organizare: frontală, individuală, în perechi

2
d) Forme de evaluare:observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale și individuale

BIBLIOGRAFIE:

1. M.E.C. – „Programa şcolară pentru clasele I şi a II-a;


2. Amalia Epure, Ana-Maria Paraschiv- Călătorie prin lumea textelor literare, partea a II-a, Editura ELICART
3. Mihăilescu Cleopatra,Pițilă Tudor (2018)- „Limba şi literatura română- Comunicare în limba română
- clasa a II-a”, Editura Didactică și Pedagogică S.A. , Bucureşti;

3
NR. ETAPELE OB. ELEMENTE DE CONȚINUT ALE LECȚIEI STRATEGII DIDACTICE
CRT. LECȚIEI OP. Metode și Mijloace Forme de Evaluare
/RESURSE procedee de organizar
TIMP învățămân e
t
1. Moment Asigurarea condiţii optime pentru desfăşurarea activităţii Conversația Frontal Observarea
organizatoric euristică Individual sistematică a
propriu-zise.
elevilor
2. Verificarea Întâlnirea de dimineață Conversația Frontal
temei şi Se solicită elevilor să numească ziua, data, luna. euristică și Individual
reactualizarea reproductivă
cunoştinţelor
asimilate
anterior

2. Captarea Le prezint elevilor un rebus. (Anexa 1) Observația (Anexa 1) Frontal Observarea


atenției Elevii completează rebusul și descoperă pe linia verticală Exercițiul Rebus Individual sistematică a
cuvântul CHEILE. Conversația elevilor
euristică și
reproductivă
3 Anunţarea Precizez subiectul lecţiei şi obiectivele operaţionale Observația Caiete, Frontal
temei şi a urmǎrite. Explicația instrumente Individual
obiectivelor Scriu data, titlul şi autorul pe tablă. Conversația de scris
Copiii vor scrie în caiete. euristică

4. Dirijarea O6 Le vorbesc copiilor despre autorul textului. Lectura Video


învățării Vor asculta informații despre autor de pe ecran. proiector Frontal
Le prezint volumul Cartea cu jucării
Deschideți manualele la pagina 108! Lucrul cu

4
 Citirea ilustraţiei manualul
Se solicită elevilor intuirea imaginii din manual. Ce Conversația
observați în imagine? Despre ce credeți că este vorba în
O1 text?

 Lectura model a textului Exercițiul


Vor asculta textul.
Individual
 Lectura independentă a textului
Invit copiii să lectureze textul în gând. Vor sublinia
cuvintele pe care nu le înţeleg.

 Receptarea şi decodarea textului


Se adresează elevilor întrebări legate de textul citit: Conversația
- Ce doreau Miţu şi Baruţu ? euristică
- Ce au făcut într-o zi cei doi copii ?
- Ce au păţit ei ?
- Cine a apărut imediat ?
- Ce hotărâre a luat familia ?
- De ce se uitau nedumeriţi copiii ?

Cuvinte noi din text:


Ce cuvinte necunoscute aţi găsit?
Evaluez
O2 Scriu cuvintele noi într-un document. Explicația Frontal deprinderea
O3 Exercițiul elevilor de a
Formularea de enunţuri cu cuvintele necunoscute. demonstra
înțelegerea
cuvintelor noi
prin
introducerea lor

5
Începem lectura textului. în enunțuri
Copiii vor citi în lanţ, apoi selectiv: replici ale Lectura în lanț proprii
personajelor, un anumit enunț din text, finalul. și selectivă
Evaluez
capacitatea
copiilor de a citi
Exercițiul corect, conștient
și expresiv un
text literar
5. Fixarea Vor deschide caietul de lucru și vom începe să rezolvăm Evaluez
cunoștințelor O4 primul exercițiu. 1/40 Exercițiul Individual deprinderea
În perechi elevilor de a
formula
întrebări și
răspunsuri pe
baza textul
literar studiat

6. Obţinerea O6 Exercițiul 2/40 Explicația Fisă de Frontal Evaluez


performanţei Formularea întrebărilor despre Mițu și Baruțu. Exercițiul lucru Individual deprinderea
Activităţi în copiilor de a
completare utiliza
informaţiile
însuşite,
demonstrând
aceasta prin
autoevaluare
7. Asigurarea O5 Ce v-a plăcut cel mai mult din textul de astăzi? Evaluez
retenţiei şi a Ce personaj v-a plăcut cel mai mult și de ce? deprinderea
transferului copiilor de a
Ca temă scrisă: Exercțiile 3,4,5 de la pagina 41 exprima verbal
Scriu tema pe tablă. Ei o vor copia în caietele de clasă. propria opinie

6
Temă orală: de citit cu atenție textul. cu privire la
evenimentele
prezentate în
text
6. Încheierea Fac aprecieri generale şi individuale asupra participării Exercițiul Aprecierea
activității elevilor la lecţie, precum şi asupra comportamentului lor verbală, notare.
pe parcursul orei.

7
Cheile

după Tudor Arghezi

Vocabular:

A complota= a se înțelege în secret

A interveni= a se amesteca

Parale=bani

Nedumeriți= mirați

8
ANEXA 1

REBUS

C U I B
U R E C H E A
A L I C E
V R A J I T O R U L
A L A R M A

M A M E I

Soluții

1. Loc în care pasărea își depune ouăle.


2. Mesajul oral este transmis de gura vorbitorului și receptat de ....... ascultătorului.
3. A găsit o sticluță cu poțiune magică, i se mai spune și ”..... în țara Minunilor”.
4. Dorothy și prietenii ei mergeau la el să îi ajute, el se mai numește si ”.......... din Oz”.
5. În caz de incendiu, va porni ......
6. În data de 8 Martie am sărbătorit ziua .....

S-ar putea să vă placă și