Sunteți pe pagina 1din 1

Fișa de lucru nr 1

Rădăcina pătrată

Nivel începător
1. Scrieți toate pătratele perfecte mai mici decât 225.
2. Modulul numerelor: a.) 5 , b.) - 2 c) 16 d.)  25 .
3. Calculați: a.) 16  b.) 121  c.) 256 
Indicii: 9 înseamnă număr pozitiv care ridicat la puterea a doua ne dă 9.
d.) 52  e.) (5) 2  f.) 15 2  g.) (15) 2 
Indiciu: a 2 | a | . Deci 7 2 | 7 | 7.
h.) 9 + 4  i.) 19 - (11) 2  j.) 1 + 4  100 
4. Să se rezolve ecuațiile:
a.) x 2  25 b.) x 2  144 c.) x 2  196
Indiciu: x 2  9 . Ne gândim ce numere ridicate la puterea a doua face 9. Cum numerele sunt +3 și
-3, vom scrie: x 2  9  x   9  x  3.
5. Să se rezolve:
a.) 4 5  2 5 b.) 3 5  7 5 c.) 2 2  3 5 d.) 6 20 : 2 5 .
6. Aflați media geometrică a numerelor:
1
a.) 2 și 8, b.) și 36, c.) 0,(3) și 0,1 d.) 2 și 8 .
9
7. Scrieți fiecare număr din mulțimea A în dreptul mulțimii căreia îi conform exemplelor date.
 4 18 21
A  5;3;6; ; 5 ; ; 36 ;8; 24 ;3,5; 0,49 ;1, (3);2 4 ; 0, (3) ; 
 2 9 3
N: 5, ............................................................., Z: 5, .............................................................
18
Q: , ........................................................., R-Q: 5 , ........................................................
9
18
R: 5, , 5 ,...........................................................................................................................
9
8. Introduceți factorii sub radical: a.) 3 3 , b.)10 2 , c.)  3 5 , d.)  4 3 .

Nivel mediu
9. Calculați:
a.) (16) 4 , b.) 116 , c.) (56) 8 , d.) 16 , e.) n 4 , f.) (b)10 , g.) 4n 6 b10 , unde n, b  Z .
10. Să se determine x , știind că:
a.) x = 1 + 3 + 5 + ...+ 11, b.) x = 4 + 12 + 20 + ... + 44
11. Determinați cardinalul mulțimilor: A  x  N | x  196  și B  x  N | x  196 si x | 12 .
12. Să se rezolve:
a.) (3  4 5 )  (1  2 5 ) , b.) | 3 5  1 | 7 5 , c.) 3  6  8  2 ,
2
d.) 8  50  98  200 , e.) 3  (3) 2  32 , f.) | 2 3  5 |  | 5  2 3 | .
13. Aflați media geometrică a numerelor: a.) 12  27 și 3  48 , b.) 12  2 și 12  2 .
14. Introduceți factorii sub radical:
1
a.) 0,2 3  b.)  0,1 2  c.)  5 d.)  0, (3) 3 
5
15. Aproximați cu o zecimală numerele: 2 , 3 , 5 , 2 5 și 5 2 .
16. Comparați numerele: a.) 2 5 și 5 2 , b.) 5  2 și 5  2 , c.) |2- 5 | și 3.
17. Arătați că numărul a= (8 3  14 3  12 3 ) : 75 este natural.

S-ar putea să vă placă și