Sunteți pe pagina 1din 2

AUTOBIOGRAFIE

(actualizare)

Subsemnatul(a)_____(numele si prenumele, nume purtat anterior) ______, sunt născut(ă) la


data de _______(zi, luna, anul)____, în _____(satul, comuna, oraşul, municipiul, judeţul -
indicându-se denumirea actuală a localităţilor)____ , fiul (fiica) lui ________ şi al_____________,
domiciliat(ă) în localitatea ___________________, Str ________________________, nr. ___,
bloc _____, scara ___, etaj ____, ap. _____, judeţ(sector) ______________, cetăţenia _________,
etnia ____________, religia ___________, starea civilă ____(căsătorit, necăsătorit, divorţat,
văduv)____, am(nu am) ___ copii, absolvent(ă) al ____________(se trec studiile cele mai avansate
precizându-se modul de absolvire - cu diplomă de bacalaureat, de licenţă, etc)____, cunosc (nu
cunosc) limba ____(engleză, rusă, franceză, etc)___, nivel ________(începător, mediu, avansat)___,
de profesie _________________, în prezent încadrat la____________, în funcţia de _________,
număr de telefon acasă: ________, la serviciu:_____________.

În ultimii 5 ani, au intervenit următoarele elemente de noutate:


- Studii/cursuri;
- Recompense/sanctiuni;
-
În continuare se vor enumera bunurile pe care polițistul le posedă, conform declarației de
avere.
În cazul în care polițistul nu posedă bunuri se va menționa „Nu posed bunuri” iar în cazul în
care nu are credite „... nu am credite bancare”.

Exemplu:
Sunt __(se va specifica modul de deținere – proprietate/coproprietate)___ al unui
_______(se va specifica denumirea bunului – teren, apartament, casă de locuit, etc.) cu
suprafața de _______ m2 în localitatea ____________, jud. ____________, dobândit prin
_____________ în anul ______ și __(se va specifica modul de deținere –
proprietate/coproprietate)___ al unui autoturism marca ___________________, an de fabricație
_________, dobândit prin ______________ și am credite bancare în valoare totală de _________.

Important!
Am ca preocupări extraprofesionale ____________________________________.

Menţionez că (nu) am fost arestat, judecat sau condamnat, (nu) sunt în curs de urmărire
penală, judecare,sau în executarea unei sancţiuni penale.(Unde e cazul se prezintă detaliat în ce au
constat faptele, când s-au produs şi când s-a luat hotărârea în cauză). Aceleaşi menţiuni vor fi
făcute şi cu privire la soţie/soţ şi părinţi.

Se vor arăta deplasările pe care le-a făcut în străinătate, motivul - în interes de serviciu sau
personal - în ce ţări, perioada.

În continuare se trec date despre:


a) părinţii, fraţii/surorile polițistului - numele şi prenumele, numele avut anterior (unde este cazul),
data şi locul naşterii, prenumele părinţilor, starea civilă, cetăţenia, etnia, religia, studiile,
ultimul loc de muncă şi funcţia (situaţia actuală), domiciliul şi numărul de telefon;
b) soţia/soţul - numele şi prenumele, numele avut anterior (unde este cazul), data şi locul naşterii,
prenumele părinţilor, starea civilă, cetăţenia, etnia, religia, studiile, ultimul loc de muncă şi
funcţia (situaţia actuală), domiciliul şi numărul de telefon;
c) copii - numele şi prenumele, numele avut anterior (unde este cazul), data şi locul naşterii,
prenumele părinţilor, starea civilă, cetăţenia, etnia, religia, studiile, ultimul loc de muncă şi
funcţia (situaţia actuală), domiciliul şi numărul de telefon;
d) pentru părinţii soţiei/soţului, fraţii/surorile acestora, se vor arăta aceleaşi date ca pentru
persoanele de la litera a).

Exemplu:
Tatăl meu, IONESCU IOAN, s-a născut la data de 20.10.1943 în comuna Murgeni, judeţul
Vaslui, fiul lui Constantin şi Elena, de cetăţenie română, absolvent a 7 clase (liceul industrial cu diplomă de
bacalaureat, facultăţii de agronomie cu diplomă de licenţă), de profesie conducător auto, în prezent este
inginer la SC IONESTI SRL din municipiul Huşi, str. Albiţa, nr.234, judeţul Vaslui (pensionar, neîncadrat în
muncă, decedat la data de__________-în acest caz nu va mai fi specificat domiciliul), căsătorit, are 9 copii, cu
domiciliul stabil în comuna Murgeni, judeţul Vaslui.
Nu a fost fost arestat, judecat sau condamnat, (nu) este în curs de urmărire penală, judecare,sau în
executarea unei sancţiuni penale.(Unde e cazul se prezintă detaliat în ce au constat faptele, când s-au produs şi
când s-a luat hotărârea în cauză).

Fiica sa, IONESCU ALESSIA, s-a născut la data de 21.10.2000 în municipiul Iaşi, fiica
lui Ioan şi Costica, de cetăţenie română, necăsătorită, absolventă a Liceului Teoretic Unirea din Iași,
în prezent este studentă în anul I la Facultatea de Psihologie din cadrul Universității București, are
domiciliul stabil specificat la părinţi.

Fiica sa IONESCU ILINCA, s-a născut la data de 13.01.2005 în municipiul Iaşi, fiica lui
Ioan şi Costica, de cetăţenie română, este de vârstă preşcolară cu domiciliul stabil specificat la
părinţi.

În încheierea autobiografiei se va menţiona:


„Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate în prezenta autobiografie şi
sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile
Regulamentului nr. 679/2016.”

Data Semnătura