Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect de lecție

Data:​ 26.06.2018
Clasa: ​a 3-a
Propunător: ​Mureșan Raluca
Aria curriculară:​ Om și societate
Disciplina:​ Educație interculturală
Unitatea de învățare:​ Despre mine, despre tine, despre noi
Subiectul:​ Toți egali, toți diferiți
Tipul lecției: ​Lecție de însușire de noi cunoștințe
Durată: ​60 minute
Discipline integrate:
● Dezvoltare personală
● Muzică și mișcare

Scopul:
Această activitate are ca scop conștientizarea diferențelor dintre culturi și acceptarea lor necondiționată. De asemenea, familiarizarea elevilor cu
asemănările dintre cultura românilor și a maghiarilor, punându-se accentul pe ideea de toleranță.

Competențe specifice:
● Educație interculturală
3.1. Cooperarea cu ceilalți pentru exemplificarea unor tradiții, obiceiuri ale diferitelor minorități culturale
4.3. Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți, față de identitatea culturală proprie și față de identitatea celor care aparțin
unor culturi diferite
● Dezvoltare personală
2.3. Explorarea abilităților de relaționare cu ceilalți
● Muzică și mișcare
2.2.Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul sugerat de ritm și de măsură

Obiective operaționale:
La sfârșitul activității, elevii vor fi capabili:
● Educație interculturală
O1: să identifice asemănări și deosebiri între poporul român și poporul maghiar, făcând trimitere la tradiții și obiceiuri, port și dans tradițional;
O2: să accepte diferențele dintre culturi, având la bază conceptul de toleranță;
O3: să identifice soluții pentru eliminarea prejudecăților, având la bază experiența personală;
● Dezvoltare personală
O4: să își exprime opinia personală, utilizând elemente de comunicare asertivă;
● Muzică și mișcare
O5: să interpreteze corect, expresiv și omogen cântecul, respectând tonul, ritmul, semnalul de început, dicția și respirația.
O6: să cânte în cor, menținând ritmul și linia melodică.

Resurse:
I. Metodologice:
- Metode și procedee: conversația, expunerea, demonstrația, explicația, problematizarea, lucrul în echipă, diagramele Venn, brainstorming,
scaunul autorului;
- Mijloace de învățământ: tabla, cântecul „Suntem uniți”, fișe de lucru, tablete;
- Forme de organizare: frontală, în grupe;
II. Umane:
- 28 de elevi, dintre care 3 elevi de etnie maghiară;

Evaluare: ​observare sistematică a comportamentului elevilor, evaluare orală, aprecieri verbale individuale și colective
Desfășurarea lecției

Nr. Etapele lecției și Metode și Mijloace de Forme de Evaluare


crt. evenimentele Conținutul instructiv-educativ procedee învățământ organizare
instruirii

1. Moment Se creează condițiile optime pentru desfășurarea lecției: Conversația Frontal Observarea
organizatoric pregătirea materialului didactic necesar, stabilirea liniștii, sistematică
îndrumarea elevilor în activitatea de pregătire.

2. Captarea atenției Se realizează captarea atenției prin intermediul unui cântecel Cântecelul Frontal Observarea
(Anexa 1), care să valorifice toleranța dintre oameni. „Suntem sistematică
Versurile cântecului sunt scrise pe tablă și apoi sunt cântate cu Demonstrația uniți” Colectiv
întreaga clasă de elevi.
Se adresează elevilor următoarea întrebare: Conversația
- Care este mesajul cântecelului învățat de noi astăzi?​ (​R:
„Mesajul cântecului este acela că deși culoarea pielii
noastre este diferită, la final toți ne dorim același lucru: să
fim fericiți și acceptați de cei din jur.”)

3. Enunțarea temei și a Se spune elevilor că azi la ora de Educație Interculturală vom Expunerea Frontal Observarea
obiectivelor vorbi despre toleranță și acceptarea celor din jur și vom învăța sistematică
operaționale despre cultura maghiarilor.

4. Comunicarea noilor a. Se scrie în mijlocul tablei cuvântul „​Toleranță”​ și li se cere Brainstorming


cunoștințe elevilor să spună la ce se gândesc ei când aud acest cuvânt. Tablă
Răspunsurile acestora sunt trecute pe tablă.
b. Se explică elevilor ce înseamnă să fii cu adevărat tolerant: Evaluarea
- O persoană tolerantă acceptă diversitatea și nu are idei orală
preconcepute despre ceilalți pe baza diferențelor de Explicația
religie, rasă, gen, preferințe de orice tip. Toleranța
înseamnă și să fii flexibil și să îi accepți pe cei din jur și
dreptul lor de a fi așa cum își doresc.
c. Se adresează următoarele întrebări elevilor:
- Ce alte naționalități putem găsi la noi în țară? (R: La noi
în țară mai putem găsi maghiari, rromi, sași, etc.)
- Cum vă comportați cu aceste persoane? Observarea
- Aveți prieteni maghiari, de exemplu? sistematică
- Cât de multe știți despre cultura acelor prieteni? Despre Conversația
tradițiile lor, portul național tradițional, stilul de dans,
limba, ș.a.m.d.?
- Ce se spune despre maghiari și voi considerați că nu este
adevărat?
- Cum putem elimina aceste stereotipuri, aceste
prejudecăți?

Problematizarea

5. Fixarea - Haideți să vedem ce asemănări putem găsi între cultura Lucrul în echipă
cunoștințelor noastră și cultura maghiarilor. Fișe de lucru Pe grupe Observarea
Se împart elevii în 3 grupe, astfel încât în fiecare grupă să se afle Diagramele sistematică
un coleg de etnie maghiară, și li se oferă sarcini de lucru diferite. Venn Tablete
Aceștia vor trebui să utilizeze tabletele pentru a rezolva sarcinile
primite. (Anexa 2) Se oferă ajutor suplimentar dacă este necesar. Explicația

6. Asigurarea retenției Un reprezentant din fiecare grupă vine în fața clasei și prezintă Observarea
și a transferului rezultatul obținut. Se subliniază numeroasele asemănări între Scaunul sistematică
cultura românească și cea maghiară. autorului Frontal
Le voi cere elevilor de etnie maghiară să ne învețe cum se spune Evaluare
„Te iubesc!” în limba lor, iar apoi ne vom prinde toți de mână și Conversația orală
vom spune, atât pe română, cât și pe maghiară expresia învățată.
7. Încheierea lecției Voi face aprecieri generale asupra modului în care au răspuns, Aprecieri
s-au comportat elevii. Conversația Frontal verbale
Vor fi evidențiați elevii activi. individuale
Se va indica tema pentru acasă. și colective

Anexa 1
Suntem uniți
R:Suntem uniți în suflet prin iubire
Negru sau alb, nu e nici o deosebire (x2)

I. Deși trăiesc în altă țară și arăt diferit


La fel ca tine vreau doar să fiu fericit.
Am în suflet iubire și-o scânteie divina.
Poți să o simți atunci când mă iei de mână! (x2)

R:Suntem uniți în suflet prin iubire


Negru sau alb, nu e nici o deosebire (x2)

Suntem toți la fel, deși suntem diferiți.


Oameni suntem toți și vrem să fim fericiți.
Deși vorbim altă limbă și-avem altă culoare
Facem toți parte din aceiași familie mare. (x2)

R:Suntem uniți în suflet prin iubire


Negru sau alb, nu e nici o deosebire (x2)
Anexa 2
Data:............................
Numele echipei:............................................
Fișă de lucru
● Scrieți asemănări și deosebiri între costumele tradiționale ale românilor și ale maghiarilor, utilizând tabletele pentru a căuta imagini
reprezentative. Salvați imaginile pentru a le arăta colegilor.
Data:............................
Numele echipei:............................................
Fișă de lucru
● Scrieți asemănări și deosebiri între dansurile tradiționale ale românilor și ale maghiarilor, utilizând tabletele pentru a căuta
imagini/videoclipuri reprezentative. Salvați imaginile/videoclipurile pentru a le arăta colegilor.
Data:............................
Numele echipei:............................................
Fișă de lucru
● Scrieți asemănări și deosebiri între tradițiile și obiceiurile românilor și maghiarilor, utilizând tabletele pentru a căuta imagini
reprezentative. Salvați imaginile pentru a le arăta colegilor.