Sunteți pe pagina 1din 11

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în
învăţământul preuniversitar”

PROIECT DE LECŢIE

Data: 10.12.2010
Unitatea şcolară: Scoala cu clasele I-VIII, Bucinisu
Clasa: a VII-a
Profesor: Enache Ionica Adina
Aria curriculară: Consiliere si orientare
Disciplina: Consiliere si orientare
Unitatea de învăţare: Calitatea stilului de viata
Conţinutul învăţării: Stresul - Cum ma pot adapta eficient?
Tipul lecţiei: exersare de capacitati
Competenţe specifice:
- evaluarea factorilor de stres
- analizarea stategiilor de reducere a stresului
- dezvoltarea abilitatilor de adaptare la stres in situatii diferite
Obiective operaţionale:
 Cognitive:
O1-Să definească noţiunea de stres

O2-Să indice sursele de stres

O3-Să conştientizeze reacţiile la stres

O4- Să cunoască metode de adaptare la stres

O5-Să iniţieze strategii de reducere a stresului

O6- Să descopere resurse personale de reducere a stresului

 Afectiv – atitudinale:
- A1-Să se adapteze la situaţii noi

-A2-Să aibă o atitudine participativă în dialogul cu clasa şi


dirigintele

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în
învăţământul preuniversitar”

 Psihomotorii:
 Colaborarea cu colegii in vederea solutionarii diferitelor sarcini.
-
Strategia didactică:
 Resurse procedurale:
- Comunicarea asertivă, explicaţia,descoperirea
dirijată,demonstraţia, studiu de caz, problematizarea, jocul de rol,
brainstorming-ul

 Resurse materiale:
- Dicţionare,cărţi, fişe de lucru, desene,
chestionare,colaje,ilustraţii
 Forme de organizare:
- frontal, pe grupe
Forma de evaluare :Observarea sistematica a comportamentului
elevilor .
Analizarea modului de lucru si a
raspunsurilor .
Durata: 50 minute
Locul desfăşurării : sala de clasa.

Bibliografie:
ORA EDUCATIVĂ-Modele de proiecte didactice

Daniela Sălăgean; Silvia Ţinică; Dorin Pintilie


Ed.EuroDidact-2004

CONSULTAŢII PENTRU ACTIVITATEA EDUCATIVĂ

Editura Eurobit-1996

GHID PENTRU CADRE DIDACTICE-programul naţional de sănătate

Supert curs-consiliere si orientare 2007 Materiale didactic.ro

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în
învăţământul preuniversitar”

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele lecţiei Activitatea Activitatea elevilor Observa


profesorului ţii
1.Moment - Se stabileşte - Răspund la
organizatoric prezenţa elevilor întrebări.
( 2 min. )
- Verifică existenţa - Prezintă aspectele
resurselor materiale de disciplină şcolară

-Se deplasează
pentru a forma
grupe de lucru
2. Verificarea -Verificarea temei -Elevii raspund la
teme pentru acasa intrebari
( 3 min. )
3.Reactualizare -Dirigintele le cere -Elevii raspund
a cunoştinţelor elevilor sa
( 5 min ) defineasca notiunea
de stres.
4. Captarea - Incitarea, -Încearcă să se
atentiei sensibilizarea şi regăsească în
( 2 min ) stârnirea figurile date
curiozităţii elevilor
5. Anunţarea -Anunta tema si -Elevii sunt atenti
conţinutului şi prezinta
a obiectivelor competentele ce
( 3 min ) urmeaza a fi
dobandite de elevi

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în
învăţământul preuniversitar”

6. Dirijarea -Se pune în discuţie Elevii se implică


exersării noţiunea de stress activ în dezbaterea
( 20 min ) aspectelor propuse.
-Se explică
semnificaţia -Notează în caiete
termenilor semnificaţia
termenilor selectaţi
-Dirigintele cere
elevilor să -Completează
completeze un chestionarul
chestionar scurt
- Notează în caiete
Selectează sursele de stres
răspunsurile
semnificative şi
împreună cu elevii
stabileşte care sunt
sursele de stres. Grupa I-Reacţii fizice
sau fiziologice

Grupa II-Reacţii
Împarte elevii în cognitive
patru grupe şi li se
solicită să noteze Grupa III-Reacţii
pe foaia de carton emoţionale
primită cum
Grupa IV- Reacţii
reacţionează la
comportamentale
stres.
Stabilesc doi
După rezolvarea
sarcinii de lucru “actori “care vor
prezenta situaţia şi
Se pune în scenă un
reacţia la stres.
joc de rol fiecare
grupă să prezinte
prin gesturi, mimică
4

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în
învăţământul preuniversitar”

,i cuvinte cum
reacţionează la o
anumită situaţie
stresantă

dirigintele discută
cu elevii şi
completează fişa de
lucru cu alte culori
decat cele cu care
au scris elevii.

Dirigintele prezintă
elevilor abilităţile
de gândire şi
comportamente de
management al
stresului.

Îndeamnă elevii
caute resurse
personale de
reducere a stresului
să-şi dezvolte un
stil de viaţă sănătos
şi o imagine de sine
pozitivă
7. Asigurarea Cere elevilor să-şi ∙ Exemplifică şi
feed-backului prezinte produsul argumentează
( 12 min ) activităţii lor-colajul

8. Tema pentru Dirigintele cere ∙ Notează tema.


acasă elevilor să afle din
( 3 min ) tematică titlul
următoarei lecţii

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în
învăţământul preuniversitar”

Conţinut informativ

SUPORTUL TEORETIC FOLOSIT PENTRU

PREGĂTIREA ŞI REALIZAREA TEMEI

DEFINIREA STRESULUI

 Răspuns al organismului la confruntarea persoanei cu situaţii şi


sarcini pe care le percepe ca fiind dificile sau ameninţătoare.
 Răspuns nespecific pe care-l dă organismul la orice solicitare la
care este supus.( Hans Selye)

SURSE DE STRES:

• Schimbarea (teama de nou)


• Volum mare de sarcini/ complexitate
• Lipsa valorizarii
• Moartea
• Boala
• Evenimente deosebite: căsătorie, divorţ
• Program dezorganizat
• Călătoria cu avionul, vaporul
• Politica în exces
• Lipsa de receptivitate a unor oameni
• Zgomotul
• Lipsa banilor
6

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în
învăţământul preuniversitar”

• Relaţii tensionate

REACTII LA STRES

• Nervozitate
• Tristete
• Apatie
• Agitatie
• Tensiune
• Nemultumire
• Iritare
• Manifestari fizice
• Epuizare
• Ras -plans
• Tutun ,alcool ,droguri
• Agresivitate
• Tulburari de comportament
• Tacere
• Crestere in greutate

REACŢII LA STRES

Reacţii fizice sau fiziologice

 Dureri de cap
 Dureri musculare
 Dureri de inimă
 Apetit alimentar scăzut sau crescut
 Insomnii
 Transpiraţii excesive, ameţeli, stare generală de rău
 Oboseală

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în
învăţământul preuniversitar”

Reacţii cognitive

 Blocaje ale gândirii


 Scăderea capacităţii de concentrare
 Dificultăţi de actualizare
 Diminuarea creativităţii
 Dificultăţi de luare a deciziilor
 Gânduri negative
 Ideaţie suicidară

Reacţii emoţionale

 Iritabilitate crescută
 Proastă dispoziţie
 Instabilitate emoţională
 Anxietate
 Depresie
 Neîncredere în viitor
 Pierderea interesului pentru prieteni şi activităţi preferate

Reacţii comportamentale

 Lipsa entuziasmului
 Izolarea de prieteni
 Comportament impulsiv
 Tulburări de somn
 Management ineficient al timpului
 Fumat excesiv
 Consum exagerat de alcool

CONŞTIENTIZAREA REACŢIILOR LA STRES

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în
învăţământul preuniversitar”

 Identificarea şi exprimarea emoţiilor faţă de anticiparea


evenimentului(disconfort)
 Identificarea reacţiilor emoţionale imediate şi de lungă durată
faţă de eveniment(apatie)
 Identificarea reacţiilor cognitive faţă de eveniment(apatie)
 Evitarea blamării sau a autoblamării altora pentru eveniment
 Identificarea tendinţelor dezaptative ale gândirii faţă de
eveniment şi faţă de sine
 Reevaluarea evenimentului interpretat ca fiind stresant

STRATEGII DE REDUCERE A STRESULUI

 Conştientizarea reacţiilor la stres


 Dezvoltarea unor abilităţi de gândire şi comportamente de
management al stresului
 Stabilirea ţi menţinerea unui suport social adecvat
 Dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos
 Dezvoltarea stimei de sine
 Managementul timpului

DEZVOLTAREA UNUI STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS

Menţinerea unei greutăţi normale


Practicarea regulată a exerciţiilor fizice
Practicarea unor exerciţii de relaxare renunţarea la fumat şi la
consumul de alcool
 Practicarea unor comportamente alimentare sănătoase
Dezvoltarea unor abilităţi de gândire şi comportamente de
management al stresului

 Dezvoltarea unei gândiri pozitive


 Dezvoltarea capacităţii de a comunica asertiv(a spune DA şi a
spune NU)
 Identificarea şi rezolvarea conflictelor atunci când apar
 Învăţarea metodelor de rezolvare a problemelor şi de luare a
9

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în
învăţământul preuniversitar”

deciziilor
 Învăţarea unor metode de relaxare

Dezvoltarea unor abilităţi de gândire şi comportamente de


management al stresului

 Dezvoltarea unei gândiri pozitive


 Dezvoltarea capacităţii de a comunica asertiv(a spune DA şi a
spune NU)
 Identificarea şi rezolvarea conflictelor atunci când apar
 Învăţarea metodelor de rezolvare a problemelor şi de luare a
deciziilor
 Învăţarea unor metode de relaxare

Stabilirea şi menţinerea unui suport social adecvat

 Solicitarea de ajutor direct şi receptivitate faţă de acesta


 Dezvoltarea şi menţinerea relaţiilor de prietenie
Dezvoltarea stimei de sine

 Stabilirea priorităţilor şi limitelor personale


 Participarea la activităţi care dezvoltă stima de sine
 Stabilirea unor scopuri realiste
Resurse personale de adaptare la stres

 Căutarea suportului social


 Căutarea de informaţii
 Tehnici de relaxare
 Umorul
 Rugăciunea
 Reevaluarea pozitivă
 Plimbările în natură
 Neimplicare

10

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în
învăţământul preuniversitar”

CUM MĂ SIMT ASTĂZI?

Stresul în viaţa mea

1. Prezintă trei situaţii stresante la şcoală.

2. Prezintă trei situaţii stresante acasă.

3. Cum reacţionezi într-o situaţie stresantă ?

4.Ce te ajută să treci peste această situaţie ?

11

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”

S-ar putea să vă placă și