Sunteți pe pagina 1din 3

Asemanari senzatiile si perceptia Deosebiri senzatiile si perceptia Asemanari si deosebiri perceptia si reprezentarile

- Ambele semnalaza insusiri concrete, - Senzatiile sunt unitati psihice elementare Asemanari
intuitive care au ca produs imagini si primitive care, combinandu-se si
primare, pentru ca ele reprezina rezultatul asociindu-se intre ele, duc la perceptii. - Ca si perceptiile, reprezentariile sunt
imediat al actiunii stimulului asupra - Senzatiile reflecta doar insusiri separate, imagini unitare si schematice
analizatorilor (apar numai in relatie in schimb perceptia se refera la obiecte in - Perceptia se produce in absenta
directa cu obiectul) totalitatea insusirilor date de unitary si obiectului, iar reprezentarea se produce in
- Atat senzatiile ca si perceptiile redau integral. prezenta acestuia.
insusiri concrete ale obiectelor si - Senzatiile au un caracter primitive - Intre perceptii si reprezentari exista o
fenomenelor, in conditiile actiunii directe comparativ cu caracter complex si relatie de interdependent. Reprezentarile
a acestora asupra analizatorilor. structural al perceptiilor, iar perceptia imbogatesc perceptiile, le dau un contur
- Perceptia are atat o natura intuitiv- deriva din senzatie. mai clar. Cu cat suntem stimulati
figurativa cat si una operational – - Senzatiile sunt experiente mintale pur perceptiv mai puternic cu atat imaginea
intelectiva si de aceea, ea face trecerea la obiective pe cand perceptiile permit o va fi mai clara.
procesele cognitive superioare. prize de constiinta directa a obiectelor - Atat perceptia cat si reprezentarea sunt
- Percepria este rezultatul insumarii fizice care exista independent de cel ce le procese cognitive, adica de cunoastere
senzatiilor produse de actiunea directa a percepe. prin intermediul organelor de simt, sunt
unui obiect sau fenomen asupra unui - Senzatia este o simpla experienta cu ale cuvinte, imagini concrete ale unor
singur analizator. constienta asociata stimulilor, pe cand obiecte sau fenomene.
- Ca si senzatia, perceptia reprezinta o baza perceptia o ”experienta” constienta - Ambele sunt legate intim de miscare si
necesara pentru dezvoltarea celorlalte asupra obiectelor si a relatiilor obiectelor. pot produce efecte fiziologice si chiar
capacitate volitive ale omului. - Senzatia este procesul cu ajutorul caruia emotii.
stimuli sunt detectati si codati, spre - Cele doua procese psihice au un inteles, o
deosebire de perceptive care esre semnificatie. Intre perceptii si
procesul mintal al organizarii si reprezentari exista o relatie de
interpretarii senzatiilor. interdependent, reprezentarile
Senzatia se refera la tratarea senzoriala a imbogatesc perceptiile, le dau un contur
informatiilor fizice, independent de semnificatia mai clar.
lor, iar perceptia este direct legata de semnificatia
obiectelor si de interpretarea iinformatiilor Deosebiri
senzoriale
- Reprezentarea are loc in absenta
obiectului.
- Perceptia are un caracter figural, intuitive,
in timp ce reprezentarea are un caracter
abstract .
- Prin intermediul reprezentarilor, putem
detasa obiectul de contextul in care a fost
perceput initial, in timp ce perceptia ne
impune cu necessitate obiectul in forma
lui reala.
- Selectivitatea mult mai accentuate a
reprezentarii fata de perceptie.

Perceptiile sunt procese psihice cognitive senzoriale de reflectare a unui obiect in integralitatea insusirilor concret senzoriale ale acestuia in momentul
actiunii directe a unui stimulul asupra analizatorilor.
Reprezentarea este primul nivel de organizare a activității mintale autonome, independent de prezența și acțiunea directă a obiectelor externe. Sursa
ei o constituie, firește, informațiile furnizate de senzații și percepții, iar baza ei obiectivă este capacitatea mnezică a creierului.

Senzaţia este reflectarea activ-selectivă şi subiectivă a însuşirilor particulare şi singulare ale stimulilor modali specifici în forma unui cod-imagine.

Raportarea senzatiei la perceptie reprezinta, cea mai raspandita modalitate de definire si individualizare a senzatiei. Punere fata in fata a doua mecanisme
cognitive reuseste sa conduca la surprinderea notelor distinctive a fiecaruia dintre ele. Primul demers in acest sens a fost intreprins inca din sec XIX cand,
Thomas Reid concepea senzatiile ca fiind unitati psihice elementare si primitive care, combinandu-se si asociindu-se intre ele , duc la perceptii.
Compararea senzatiei cu perceptia reuseste sa conduca la surprinderea notelor distinctive a fiecaruia dintre ele.

Teorii precum cele asociationiste au redus perceptia la o suma de senzatii sau altele, cum ar fi cele gestaliste reduc perceptiile la proprietatile de ansamblu,
negand aparitia distincta a asenzatiilor.