Sunteți pe pagina 1din 19

Planificare calendaristică orientativă

Nr. Unităţi tematice Disciplina Competenţe Conţinuturi Număr Săptămâna Observaţii


crt. specifice vizate de ore
SEMESTRUL I I – XIV
1. Sună iarăşi Limba și literatura 1.4, 2.1, 2.2, • Textul literar. Elemente ale textului narativ 10 I – II
clopoţelul! română 2.4, 2.5, 3.1, • Componentele comunicării dialogate 13.09 –
3.2, 3.3, 3.4, • A oferi informaţii 24.09.2021
4.1 • Semnele de punctuaţie. Ghilimelele
• Organizarea textului scris în pagină
• Cuvântul – formă şi înţeles
Texte – suport:
Pata de cerneală, după Sanda Georgescu
Râde castanul, după Emilia Căldăraru
Recapitulare
Evaluare
Activităţi de ameliorare/dezvoltare
Matematică 1.1. 4.1. 1.2. Numere. Operații cu numere 7
4.2. 2.1. 5.1. • Elemente intuitive de geometrie
2.2. 5.2. 2.3. • Unități și instrumente de măsură
5.3. 2.4. 2.5. • Evaluare inițială
3.1. 3.2.
Științe 1.2, 2.1, 2.2, Am învățat în clasa a III-a 2
2.4 Lecția 1: Recapitulare
Lecția 2: Evaluare
Istorie 1.1, 1.2. 1.3. Trecutul şi prezentul din jurul nostru 2
3.1. 4.3. 1. Ce este istoria?
2. Timpul istoric şi modul geografic
Geografie 1.1., 1.2., 1.3., Orizontul apropiat 2
2.1., 2.2., 2.3., • Clasa, școala, cartierul, localitatea
3.1., 3.2., 3.3., • Orientarea și distanțele în
3.4., 4.1., 4.2. orizontul apropiat
Educație civică 1.1, 2.3, 3.1, Ne amintim din clasa a III-a 2
3.2 • Recapitulare
• Evaluare inițială
Arte vizuale și 2.1; 2.2; 2.3 Recapitulare: materiale și instrumente 2
abilități practice Recapitulare: elemente de limbaj plastic-punctul,
linia, pata de culoare, forma
Recapitulare: tehnici de lucru învățate în clasa a III-
a
Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea,
forma
Tehnici de lucru mixte: colaj 3D, tangram
Muzică și mișcare 1.1. Recapitularea noțiunilor din clasa III 2
Iepurașii – din folclorul copiilor
La pădure – din folclorul copiilor
Joc și mișcare 1.1, 1.2, 2.1, Jocuri de mișcare cuprinzând variante de mers, 2
2.2 cu schimbări de direcție
JOC: Ștafete cu deplasări în diferite variante de
mers
JOC: Ștafete cu deplasări în diferite variante de
mers
2. Din tainele cărţilor Limba și literatura 1.1, 1.4, 2.1, • Textul narativ 15 III – V
română 2.2, 2.4, 2.5, - spațiul și timpul în textul literar narativ; 27.09 –
3.1, 3.2, 3.3, - personajele unui text narativ. 15.10.2021
3.4, 4.5 • Cartea:
- componente, tipuri de cărți;
- tipuri de litere;
- ilustrația care însoțește un text.
• Formule de salut, de solicitare, de permisiune
• Părțile unei compuneri
• Silaba
• Sunetul și litera. Vocale și consoane
• Substantivul
Texte – suport:
Cartea cu visuri, după Otilia Cazimir
Pofta vine citind, după Ioana Bot
Recapitulare
Evaluare
Activităţi de ameliorare/dezvoltare
Matematică 1.1. 1.2. 2.1. Numerele naturale cuprinse între 0 și 1 000 000 12
2.2. 2.3. 4.1. Formarea, citirea și scrierea numerelor naturale
5.1. 5.3. cuprinse între 0 și 1 000 000
• Compararea și ordonarea numerelor naturale
• Rotunjirea numerelor naturale
• Scrierea numerelor cu cifre romane
• Recapitulare
• Evaluare
Științe 1.1. 1.2. 2.1. Științe ale Pământului: 3
2.2. 2.3. 2.4. Pământul, mediu de viață; influența omului asupra
2.5. mediului de viață
Lecția 3. Sistemul Solar – planetele
Lecția 4: Soarele, sursă de căldură; ciclul
zi-noapte
Lecția 5: Anotimpurile și modificările vremii
Istorie 1.1. 1.3. 2.1. 3. Familia 3
2.2. 2.3. 3.1. 4. Comunitatea locală şi naţională. Comunităţi ale
3.2. 4.1. 4.3. minorităţilor pe teritoriul României
5. Copilăria de ieri şi de azi
Geografie 1.1., 1.2., 1.3., • Planul clasei, al școlii, 3
2.1., 2.2., 2.3., locuinței, cartierului și
3.1., 3.2., 3.3., localității
3.4.,4.1., 4.2. Orizontul local
• Orizontul, linia
orizontului, punctele
cardinale
• Hărți ale orizontului local
Educație civică 1.1; 1.2; Locuri de apartenenţă 3
3.1; 3.2; 3.3 • Apartenența locală. Localitatea şi domiciliul
• Apartenența națională. Ţara natală. Însemnele
• România, membră a Uniunii Europene. Însemnele
Uniunii Europene
- Proiect: România, o minune a Europei
- Lectură: Din istoria Uniunii Europene
Arte vizuale și 1.1; 1.2; 2.2; Desen 3
abilități practice 2.4 Tehnici de lucru: trasare, hașurare
Elemente de limbaj plastic: punctul, linia, forma
Machete și modele
Elemente de limbaj plastic: forma
Modelaj
Tehnici de lucru: modelare liberă
Elemente de limbaj plastic: formă
Recapitulare/ Evaluare
Muzică și mișcare 1.1.; 1.2.; Cântarea vocală. 3
1.3.; 2.1.; Cum cântăm corect? Cântarea vocală
2.2.; 3.3. individuală, în grup și în colectiv. Exerciții de
respirație și
vocalize. Cum se construiesc cântecele. Legătura
dintre text
și melodie. Strofa și refrenul. Repetiție și
schimbare.
Joc popular – X X X
Cântă! – Alexandru Pașcanu
Joc și mișcare 1.1, 1.2, 2.1, Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante 3
2.2 de alergare:
- cu ocolire de obstacole/cu trecere peste
obstacole/cu transport, punere și culegere de
obiecte
JOC: Troica, Semănatul și culesul cartofilor, Cursa
vocalelor, Vizitiul și doi cai, Calculatoarele
JOC: Vânătorul, vrabia și albina, Șoarecele și
pisica
JOC: Poșta merge, Din cerc în cerc, Naveta
spațială
3. Sub umbrela toamnei Limba și literatura 1.4, 1.5, 2.1, • Textul în versuri 15 VI – VIII 25-29.10.2021 –
română 2.2, 2.5, 3.2, • Textul narativ cu pasaje descriptive 18.10 – vacanță
3.3, 3.4, 3.5, • Factori care îngreunează comunicarea 12.11.2021
4.3, 4.4 • Planul inițial al compunerii
• Verbul. Timpurile verbului
• Scrierea corectă a cuvintelor va/v-a
• Punctele de suspensie
Texte – suport:
Ce te legeni… de Mihai Eminescu
Piatra pițigoiului, repovestire după Tudor Arghezi
Recapitulare
Evaluare
Activităţi de ameliorare/dezvoltare
Matematică 2.4. 5.1. 5.2. Adunarea și scăderea numerelor naturale în 12
5.3. concentrul 0 – 1 000 000, fără trecere și cu
trecere peste ordin
Adunarea și scăderea numerelor naturale fără trecere
peste ordin
• Adunarea numerelor naturale cu trecere peste
ordin.
• Proprietăți ale adunării
• Scăderea numerelor naturale cu trecere peste ordin
• Aflarea numărului necunoscut
• Recapitulare
• Evaluare
Științe 1.1. 1.2. 2.1. Lecția 6: Ritmuri cotidiene și anuale ale activităților 3
2.2. 2.3. 2.4. viețuitoarelor
2.5. Lecția 7: Mărturii ale vieții din trecut – fosilele
Lecția 8: Influența omului asupra mediului de viață
Istorie 1.1. 1.3. 2.1. 6. Popoare de ieri şi de azi 3
2.2. 2.3. 3.1. 7. Cunoaşterea lumii prin călători
3.2. 4.1. 4.3. 8. Recapitulare/Evaluare
Geografie 1.1., 1.2., 1.3., Caracteristici generale observabile ale orizontului 3
2.1., 2.2., 2.3., local
3.1., 3.2., 3.3.,  Relief, hidrografie,
3.4., 4.1., 4.2. Vegetație
 Populație, așezări,
activități ale oamenilor
Modificări observabile și repere de timp
 Modificări observabile în
realitatea înconjurătoare
Educație civică 1.1; 1.2; • Recapitulare 3
3.1; 3.2; 3.3 • Evaluare

Arte vizuale și 2.1; 2.2; 2.3 Pictură 3


abilități practice Elemente de limbaj plastic: punctul, linia
Machete și modele
Tehnici de lucru: împletirea
Recapitulare/ Evaluare
Muzică și mișcare 1.1.; 1.2.; Cum se notează lungimea duratelor în muzică. 3
1.3.; 2.1.; Durata de
2.2.; 3.3. un timp. Durata de jumătate de timp. Durata de doi
timpi.
Cântec de toamnă – Nicolae Lungu
Mișcă vântul frunzele – Dimitrie Cuclin
Voinicii – Nelu Ionescu
La pădure– X X X
Un elefant – X X X
Greier, greieruș – Dorica Buzdugan
Mierla – X X X
Pauza de pătrime. Pauza de optime. Măsura de 2/4.
Furnicuța cea micuță – Lăcrămioara Ana
Pauliuc
Ploaia – Petre Țipordei
Mica serenadă – W.A. Mozart
Fluturaș – Constantin Romașcanu
Drag mi-e jocul românesc – din folclorul
copiilor
Joc muzical – Alexandru Pașcanu
Joc și mișcare 1.1, 1.2, 2.1, Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante 3
2.2 de alergare:
- în zig-zag
JOC: Vizitiul și căluțul, Figurile geometrice
Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante
de sărituri cu desprindere de pe un picior și de
pe ambele picioare; în lungime, înălțime și
adâncime, cu coardă
JOC: Elasticul Șotronul, Cercurile zburătoare
JOC: Ferește-ți picioarele, Broscuțele sar în lac,
Cercurile zburătoare
4. Clinchete de zurgălăi Limba și literatura 1.3, 1.4, 2.1, • Delimitarea textului narativ în fragmente 23 IX – XIII 30.XI,
română 2.2, 2.3, 2.4, • Întocmirea planului simplu și a planului dezvoltat 15.11 – 1.XII –
2.5, 3.1, 3.2, de idei 17.12.2021 zile libere
3.4, 3.5, 3.6, • Textul literar cu pasaje descriptive
4.2, 4.4 • Comunicarea nonverbală
• Proiect transdisciplinar de grup
• Invitația
• Propoziția enunțiativă afirmativă/negativă
• Adjectivul
• Scrierea corectă a cuvintelor n-am/n-ai/n-au, altă
dată/altădată
• Prezentarea unui personaj preferat
Texte – suport:
Povestea unui fulguleţ răzleţ, după Maria Ioana
Vasiloiu
Proiect transdisciplinar de grup
Feerie, după Cezar Petrescu
Recapitulare
Evaluare
Activităţi de ameliorare/dezvoltare
Matematică 2.4. 2.5. 5.1. Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 16
5.2. 5.3. 0 – 1 000 000
• Înmulțirea unui număr cu 10,
100, 1 000
• Înmulțirea numerelor naturale când factorii au cel
mult trei cifre
• Proprietățile înmulțirii
• Recapitulare
• Evaluare
Științe 1.1. 1.2. 2.1. Lecția 9: Recapitulare/Evaluare 5
2.2. 2.3. 2.4. Științe ale vieții: Cicluri de viață în lumea vie;
2.5. relații dintre viețuitoare și mediul lor de viață; omul
– menținerea stării de sănătate
Lecția 10: Cicluri de viață în lumea vie
Lecția 11: Medii de viață – pajiștea
Lecția 12: Medii de viață – pădurea
Lecția 13: Medii de viață – râul

Istorie 1.1., 1.2., 1.3, Epoci istorice. Evenimente, personalităţi, locuri 5


2.1, 2.2, 3.1, istorice
3.2, 4.1, 4.3 9.. Antichitatea
Grecii – prima civilizaţie a Europei
10. Dacii şi romanii. Întemeierea poporului român
11. Epoca Medievală
Întemeierea statelor medievale româneşti
Gelu, Dragoş, Basarab
12. Figuri legendare ale Ţării Româneşti
Mircea cel Bătrân
13.Vlad Ţepeş
Geografie 1.1., 1.2., 1.3.,  Repere de timp: ora, 5
2.1., 2.2., 2.3., ziua, săptămâna, anul,
3.1., 3.2., 3.3., calendarul
3.4., 4.1., 4.2. De la orizontul local la țară
 Localitatea natală.
Regiunea înconjurătoare
De la orizontul local la regiune și țară
Recapitulare
Test de evaluare sumativă
România - limite și vecini
 Limite și vecini
România - caracteristici naturale
 Relieful. Caracteristici
generale și trepte de relief
 Clima, apele, vegetația,
animalele și solurile
Recapitulare/Autoevaluare
Educație civică 2.1; 2.2; 2.3; Raporturile noastre cu ceilalţi oameni. Valori 5
3.3 morale
• Bine – Rău
• Altruism – Egoism
• Cinste – Necinste
- Proiect: Copacul ideilor
- Lectură: Calul vândut şi diamantul cumpărat,
de Grigore Alexandrescu
• Recapitulare
- Lectură: Uriaşul cel egoist, după Oscar Wilde
• Evaluare
Arte vizuale și 1.1; 2.1; 2.2; Pictură 5
abilități practice 2.4 Elemente de limbaj plastic: culoarea (culori
primare, culori binare, culori reci, culori calde,
nuanțe și tonuri)
Machete și modele
Elemente de limbaj plastic: linia (ca intersecție de
planuri)
Recapitulare/ Evaluare
Muzică și mișcare 1.1.; 1.2., Sunetul și nota si sub portativ. 5
2.1.; 3.1.; 3.3. Cloșca – X X X
Limba românească – I. Cârțu
Sunetul și nota la sub portativ.
Moș Martin și Albinuța – Lăcrămioara Ana Pauliuc
Cântec de leagăn – X X X
Sunetul și nota sol sub portativ.
Douăzeci pitici voinici – Gheorghe Cucu
Dansul popular.
Hai să tragem hora mare – X X X
Mândru-i jocul Hațegana – Gheorghe Șoima
Ca la noi la Fălticeni – X X X
Diezul și becarul.
Alunelul – X X X
Joc și mișcare 1.1, 1.2, 2.1, Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante 5
2.2 de aruncare și prindere:
- aruncare azvârlită la distanță, la țintă și la
partener
JOC: Suveica dublă, Ferește-ți capul, Mingea la
căpitan
JOC: Vânătorii și rațele, Între două focuri
JOC: Ciobanul își apără oile, Țintașii iscusiți
Suveica încrucișată
Jocuri de mișcare, trasee aplicative și ștafete
cuprinzând deprinderi motrice complexe
(utilitar-aplicative):
- tracțiune-împingere/ cățărare-coborâre/ tracțiune
, escaladare
JOC: Derdelușul, Ajută-te singur, Lupta cocoșilor,
Ancorăm corabia la mal
JOC: Toboganul
Recapitulare semestrul Limba și literatura 1.3, 1.4, 2.1, • Textul narativ 5 XIV
I română 2.2, 2.3, 2.4, • Textul în versuri 20 –
2.5, 3.1, 3.2, • Textul narativ cu pasaje descriptive 22.12.2021
3.4, 3.5, 3.6, • Delimitarea textului narativ în fragmente
4.2, 4.4 • Întocmirea planului simplu și a planului dezvoltat
de idei
• Substantivul
• Verbul. Timpurile verbului
• Adjectivul
• Evaluare
Matematică 2.1. 2.2. 2.3. • Exerciții de numerație 4
2.4. 2.5. 5.1. • Operații cu numere naturale
5.3. • Evaluare sumativă
• Autoevaluare. Exerciții de
recuperare/ameliorare/dezvoltare
Științe 1.1. 1.2. 2.1. Lecția 14: Medii de viață - recapitulare 1
2.2. 2.3. 2.4.
2.5. 3.1.
Istorie 1.1., 1.2., 1.3, 14. Recapitulare 1
2.1, 2.2, 3.1,
3.2, 4.1, 4.3
Geografie 1.1., 1.2.,1.3., De la orizontul apropiat și orizontul local la 1
2.1., 2.2., 2.3., România
3.1., 3.2., 3.3.,
3.4., 4.1., 4.2.,
4.3.
Educație civică 1.1; 1.2; 2.1; Locuri de apartenenţă 1
2.2; 2.3; 3.3 Raporturile noastre cu ceilalţi oameni. Valori
morale
Arte vizuale și 1.1; 2.1; 2.2; Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea, 1
abilități practice 2.4 forma
Muzică și mișcare 1.1.; 1.2., Genuri muzicale. Colinda. 1
2.1.; 3.1.; 3.3. O, ce veste minunată – Dumitru Georgescu Kiriac
Deschide ușa,
creștine – X X X
Trei păstori –
Timotei Popovici
Steaua sus răsare –
Vasile Popovici
Obiceiurile de iarnă
Sorcova – X X X
Joc și mișcare 1.1, 1.2, 2.1, RECAPITULARE 1
2.2 JOC: Vizitiul și doi cai, Șarpele își prinde coada,
Cursa broscuțelor
EVALUARE
JOC: Naveta spațială, Apărătorul cetății
SEMESTRUL AL II-LEA XV – XXXIV
5. Se cern norii de Limba și literatura 1.4, 2.1,2.2, • Dialogul în textul literar 20 XV – XVIII
zăpadă română 2.5, 3.1, 3.2, • Transformarea dialogului în povestire. Replica 10.01 –
3.4, 3.5, 4.1, • Povestirea orală a unui text 04.02.2022
4.3, 4.4 • Inițierea, menținerea și încheierea unui dialog
• Organizatori grafici
• Compunerea pe baza unor expresii și cuvinte de
sprijin
• Pronumele personal
• Scrierea cuvintelor cel/ce-l, cei/ce-i, cea/ce-a
Texte – suport:
Pasărea de nea, după Liana Maria Petruțiu
Poveste cu Zâna Iarna, după Eugenia Popa-Cohuț
Recapitulare
Evaluare
Activităţi de ameliorare/dezvoltare
Matematică 2.4. 2.5. 5.1. Împărțirea numerelor naturale în concentrul 16
5.3. 0 – 1 000 000
• Împărțirea unui număr la 10,100, 1000
• Împărțirea numerelor mai mici decât 1 000 000 la
un număr de cel mult două cifre (cu rest zero sau
diferit de zero)
• Aflarea numărului necunoscut
• Recapitulare
• Evaluare
Științe 1.1. 1.2. 2.1. Științe ale vieții: Cicluri de viață în lumea vie; 4
2.2. 2.3. 2.4. relații dintre viețuitoare și mediul lor de viață; omul
2.5. 3.1. – menținerea stării de sănătate
Lecția 15: Medii de viață – marea
Lecția 16: Medii de viață – deșertul
Lecția 17: Omul – menținerea stării de sănătate
Lecția 18: Recapitulare

Istorie 1.1., 1.2., 1.3, 15. Moldova în timpul lui Ştefan cel Mare 4
2.1, 2.2, 3.1, 16. Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei
3.2, 4.1, 4.3 17. Mihai Viteazul
18. Transilvania – spaţiu multietnic. Sat şi oraş în
Evul Mediul. Despre personalităţi ale minorităţilor
Geografie 1.1., 1.2.,1.3., România – caracteristici introduse de om 4
2.1., 2.2., 2.3.,  Locuitorii și așezările omenești
3.1., 3.2., 3.3., Activitățile economice:
3.4., 4.1., 4.2.,  Resursele și activitățile industriale
4.3.  Principalele produse agricole
 Transporturile și căile de comunicație
Recapitulare/Autoevaluare
Test de evaluare sumativă
Educație civică 2.1; 2.2; 2.3; Raporturile noastre cu ceilalţi oameni. Valori 4
3.3 morale
• Respect – Lipsă de respect
• Responsabilitate – Lipsă de responsabilitate
• Solidaritate – Lipsă de solidaritate
- Proiect: Un regulament al clasei noastre
- Lectură: Ziua Internaţională a Solidarităţii
Umane
• Recapitulare
Arte vizuale și 1.1; 1.2., 2.1; Pictură 4
abilități practice 2.2 Tehnici de lucru: tehnici mixte
Elemente de limbaj plastic: forma
Recapitulare/ Evaluare
Muzică și mișcare 1.1..; 2.2.; Măsura de ¾. 4
Greierașul – D.D. Stancu
Sunetul și nota re2.
Iepurașul – D.D. Stancu
Sunetul și nota mi2.
Lăcrămioare – I.D. Vicol
Sunetul și nota fa2.
Vai săracul pui de cuc – Nelu Ionescu
Joc și mișcare 1.1, 1.2, 2.1, Jocuri de mișcare și ștafete vizând dezvoltarea 4
2.2 calităților motrice combinate:
- viteza de deplasare în relație cu un partener /
forță dinamică a trunchiului și abdomenului/
rezistența generală
JOC: Vânătorul, vrabia și albino, Al treilea fuge
JOC: Nu te lăsa frate, Banda rulantă, Nu te lăsa
frate
JOC: Șoarecele isteț și pisica periculoasă, Șotronul
, Vânătorii și rațele
6. Lumea copilăriei Limba și literatura 1.1, 1.4, 1.5, • Oferirea de informații din universul extrașcolar 10 XIX – XX
română 2.1, 2.2, 2.4, • Solicitarea formală/informală 07.02 –
2.5, 3.2, 3.4, • Povestirea scrisă a unui text 18.02.2022
4.4 • Compunerea cu început dat
• Cuvinte cu formă apropiată și înțeles diferit
Texte – suport:
O locomotivă și o gară, după Tudor Arghezi
Răzbunarea jucăriilor, după Claudia Groza
Recapitulare
Evaluare
Activităţi de ameliorare/dezvoltare
Matematică 2.1. 2.2. 2.3. Fracții cu numărătorul mai mic sau egal cu 10 8
2.4. 5.1. sau cu numitorul egal cu 100
• Diviziuni ale unui întreg: sutime; reprezentări prin
desene
• Fracții subunitare, echiunitare, supraunitare
• Adunarea și scăderea fracțiilor cu același numitor
• Scrierea procentuală (numai pentru 25%, 50%,
75%)
• Recapitulare
• Evaluare
Științe 1.1. 1.2. 2.1. Lecția 19: Recapitulare 2
2.2. 2.3. 2.4. Lecția 20: Evaluare
2.5.
Istorie 1.1., 1.2., 1.3, 19. Recapitulare 2
2.1, 2.2, 3.1, 20. Evaluare
3.2, 4.1, 4.3
Geografie 1.1., 1.2., 1.3., Marile unități geografice 2
2.1., 2.2., 2.3., ale României
3.1., 3.2., 3.3.,  Munții Carpați
3.4., 4.1., 4.2.,  Dealurile și podișurile
4.3.
Educație civică 2.1; 2.2; 2.3; • Evaluare 2
3.3 Lectură – Întâmplări din clasă, după Dimitrie Goga
• Norme morale
Arte vizuale și 1.1; 1.2., 2.1; Machete și modele 2
abilități practice 2.2 Elemente de limbaj plastic: texturi, nuanțe, tonuri
Recapitulare/ Evaluare
Muzică și mișcare 1.1..; 2.2.; Sunetul și nota sol2. 2
Oda bucuriei – L.v. Beethoven
Recapitulare
Foaie verde lămâiță – D.G. Kiriac
Joc și mișcare 1.1, 1.2, 2.1, Jocuri pentru coordonare oculo-motorie: 2
2.2 - coordonare ochi – mână
- coordonare ochi – picior
- coordonare generală
JOC: Ocupă locul, Păsărelele intră-n cuib,
Recunoaște-ți vecinii , Țintașii iscusiți
JOC: Poșta merge, Cercurile zburătoare , Vânătorii
și rațele, Între două focuri
7. Călătorii şi aventuri Limba și literatura 1.2, 1.4, 2.2, • Textul narativ științifico-fantastic 20 XXI – XXIV
română 2.5, 3.1, 3.2, • E-mailul. Mesaj-textul 21.02 –
3.3, 3.4, 3.5, • Planul sau harta/traseul 18.03.2022
3.6, 4.1, 4.2, • Exprimarea acordului sau a dezacordului
4.4 • Susținerea unei opinii
• Compunerea cu sfârșit dat
• Scrierea și despărțirea în silabe a cuvintelor care
conțin x
• Cuvântul – parte de propoziție
• Predicatul
• Virgula
• Prezentarea rezultatelor unui proiect de
documentare
Texte – suport:
Cavalerii florii de cireș, după Constantin Chiriţă
George în căutare de comori prin Cosmos, după
Lucy și Stephen Hawking
Recapitulare
Evaluare
Activităţi de ameliorare/dezvoltare
Matematică 2.4. 2.5. 3.1. Rezolvare de probleme 16
5.1. 5.2. 5.3. • Ordinea efectuării operațiilor. Paranteze pătrate
• Probleme care se rezolvă prin operații aritmetice
cunoscute
• Metoda reprezentării grafice
• Metoda comparației
• Metoda mersului invers
• Organizarea și reprezentarea datelor
• Recapitulare
• Evaluare
Științe 1.1. 1.2. 2.1. Științe ale fizicii: 4
2.2. 2.3. 2.4. Corpuri – proprietăți
2.5. Lecția 21: Proprietățile apei
Lecția 22: Plutirea corpurilor
Lecția 23: Amestecuri și separarea amestecurilor
Lecția 24. Dizolvarea. Influența temperaturii asupra
procesului de dizolvare
Istorie 1.1, 1.2, 1.3, Epoci istorice. Evenimente, personalități, locuri 4
2.1, 2.2, 3.1, istorice (II).
3.2, 4.1 21. Epoca Modernă
Cuza şi Unirea Principatelor Române
22. Cucerirea Independenţei în timpul lui Carol I
23. Eroi ai Primului Război Mondial
24. Regele Ferdinand şi Marea Unire
Geografie 1.1., 1.2., 1.3.,  Câmpiile și Delta Dunării 4
2.1., 2.2., 2.3., Caracteristici geografice ale regiunii în care este
3.1., 3.2., 3.3., situat orizontul local
3.4., 4.1., 4.2.,  Elemente de prezentare a unei regiuni
4.3. Caracterizarea regiunii
(sau a regiunilor) din jurul
orizontului local
Recapitulare/Autoevaluare
Organizarea administrativă a României
 Organizarea administrativă
Actuală
 Orașul București –
caracterizare geografică
Educație civică 2.1; 2.2; 2.3; • Comportamentul în familie 4
3.3 • Comportamentul în şcoală şi în grupul de prieteni
• Comportamentul în locuri publice
- Lectură: Acadeaua, de N. Nosov
• Recapitulare
Arte vizuale și 1.1; 1.2., 2.1; Machete și modele 4
abilități practice 2.2 Tehnici de lucru: îndoire
Desen
Elemente de limbaj plastic: valoarea
Recapitulare/ Evaluare
Muzică și mișcare 1.1.; 1.2.; Măsura de 4/4. 4
2.2.; 3.1.; 3.2. Răsună codrul – Ioan D. Chirescu
Rapsodia I – George Enescu
Nota întreagă.
Pace – G. Fr. Haendel
Nuanțele.
Moș Ene pe la gene – Lăcrămioara Ana Pauliuc
Sunt român – George Breazul și Nicolae Saxu
Tempo.
Pârâiaș, pârâiaș– Dimitrie Cuclin
Merge rața către lac – Liviu Comes
Joc și mișcare 1.3, 2.1, 2.2, Jocuri de mișcare pentru dezvoltarea funcțiilor 4
1.3 cardiace și respiratorii
JOC: Uliul și porumbeii
JOC: Năvodul, Leapșa – pe ghemuite
8. File din cartea Limba și literatura 1.1, 1.2, 1.3, Activităţi de ameliorare/dezvoltare 15 XXV –
naturii română 2.1, 2.3, 2.5, • Textul informativ sau nonliterar XXVII
3.1, 3.2, 3.4, • Textul de inspirație populară 21.03 –
3.6, 4.2, 4.3, • Afișul 07.04.2022
4.4, 4.5 • Organizatori grafici. Tabelul
• Compunerea cu titlu dat
• Subiectul
• Acordul predicatului cu subiectul
Texte – suport:
Despre cereale, după Tudor Opriș
Investigație
Legenda privighetorii,după o legendă populară
Recapitulare
Evaluare
Matematică 1.2. 2.4. 2.5. Elemente intuitive de geometrie 12
3.1. 3.2. 5.1. • Localizarea unor obiecte
• Figuri geometrice
- drepte perpendiculare/ paralele
- unghiuri drepte, ascuțite, obtuze
- poligoane: pătrat, dreptunghi, romb, paralelogram,
triunghi
- cerc
- axa de simetrie
• Perimetrul
• Aria unei suprafețe
• Corpuri geometrice
- cub, paralelipiped, piramidă, cilindru, sferă, con
- volumul cubului și paralelipipedului (folosind
cubul cu latura de 1 cm)
• Recapitulare
• Evaluare
Științe 1.1. 1.2. 2.1. Lecția 25: Schimbări ale caracteristicilor corpurilor 3
2.2. 2.3. 2.4. și materialelor: arderea și coacerea
2.5. Lecția 26: Schimbări ale caracteristicilor corpurilor
și materialelor: alterarea, putrezirea, ruginirea
Lecția 27: Energie: transferul de căldură
Istorie 1.1, 1.2, 1.3, 25. Epoca Contemporană 3
2.1, 2.2, 3.1, România la cumpăna dintre milenii
3.2, 4.1 26. Recapitulare
27. Evaluare
Geografie 1.1., 1.2., 1.3.,  Caracterizarea geografică a 3
2.1., 2.2., 2.3., județului și a localității în
3.1., 3.2., 3.3., care este situat orizontul
3.4., 4.1., 4.2., local
4.3. Recapitulare/Autoevaluare
Test de evaluare sumativă
România în Europa
 Poziția geografică a
României în Europa: limite
și vecini
 Țările vecine: denumire,
capitală
Educație civică 2.1; 2.2; 2.3; • Evaluare 3
3.3 Raporturile noastre cu ceilalţi oameni
Comportamente moral-civice
• Comportamente prosociale
• Comportamente antisociale
- Proiect: În vizită la bunici
- Lectură: Revista presei
Arte vizuale și 1.1; 1.2., 2.1; Pictură 3
abilități practice 2.3; 2.4 Elemente de limbaj plastic: pictură pe suport textil
cu coloranți cu termofixare
Machete și modele
Tehnici de lucru: Kirigami
Recapitulare/ Evaluare
Muzică și mișcare 1.1.; 1.2.; Timbrul. Sunete din mediul înconjurător. 3
2.2.; 3.1.; 3.2. De-a trenul – X X X
Să cântăm, să imităm – Lăcrămioara Ana Pauliuc
Sus la munte – Lăcrămioara Ana Pauliuc
Joc și mișcare 1.3, 2.1, 2.2 Jocuri de mișcare desfășurate în diferite 3
anotimpuri, în aer liber
JOC: Cărăușii
JOC: Țintașii iscusiți, Cursa pe numere
Programul național „Școala altfel” XXVIII
9. Figuri celebre Limba și literatura 1.4, 2.1, 2.2, • Textul biografic 15 XXIX –
română 2.5, 3.1, 3.4, • Susținerea unei opinii XXXI
4.2, 4.3, 4.4 • Compunerea în care se folosește descrierea 02.05 –
• Cartea poștală 20.05.2022
• Propoziția simplă
• Propoziția dezvoltată. Părți secundare de
propoziție
Texte – suport:
George Enescu, după George Sbârcea
O vizită în atelierul lui Brâncuși, după Cella
Delavrancea
Recapitulare
Evaluare
Activităţi de ameliorare/dezvoltare
Matematică 4.1. 4.2. 5.1. Unități și instrumente de măsură 12
5.3. • Unități de măsură pentru lungime
• Unități de măsură pentru volumul lichidelor
• Unități de măsură pentru masă
• Unități de măsură pentru timp
• Unități de măsură monetare
• Recapitulare
• Evaluare
Științe 1.1. 1.2. 2.1. Lecția 28: Curentul electric. Lumina. Fenomene 3
2.2. 2.3. 2.4. care implică lumina
2.5 Lecția 29: Recapitulare
Lecția 30: Evaluare
Istorie 1.1, 1.2, 1.3, Cultură şi patrimoniu 3
2.1, 2.2, 3.1, 28. Locuri istorice în comunitate
3.2 29. Construcţii religioase şi ctitorii lor
30. Recapitulare
Geografie 1.1., 1.2., 1.3., Europa – un continent al planetei 3
2.1., 2.2., 2.3.,  Europa – scurtă
3.1., 3.2., 3.3., caracterizare geografică
3.4., 4.1., 4.2.,  Europa și România –
4.3. elemente comune
Uniunea Europeană
Terra - planeta noastră
 Terra - caracteristici
generale
Educație civică 1.3; 2.3; 3.1; • Recapitulare 3
• Evaluare
Lectură: Incendiul, de Edmondo de Amicis
Drepturile universale ale copilului
• Drepturile şi îndatoririle copilului (I)
Arte vizuale și 1.1; 2.1; 2.2; Machete și modele 3
abilități practice 2.3; 2.4 Elemente de limbaj plastic: texturi
Foto: fotografia ca limbaj
Muzică și mișcare 1.1.; 1.2.; Timbrul vocal. 3
2.2.; 3.1.; 3.2. Ghicește cine te-a strigat – Grigore Teodosiu
Timbrul instrumental.
Viorița mea – Lăcrămioara Ana Pauliuc
Toboșarul – Lăcrămioara Ana Pauliuc
Joc și mișcare 1.3, 2.1, 2.2 Jocuri de mișcare constituite spontan, în timpul 3
liber, incluzând întrecerea între grupuri
JOC: Vânătorii și rațele, Ciobanul își apără oile
JOC: Mingea la căpitan, , Între două focuri
10. La braţ cu vacanţa! Limba și literatura 1.1, 1.2, 2.2, Recapitulare finală 15 XXXII –
română 2.5, 3.4, 4.4 Evaluare finală XXXIV
Autoevaluare finală 23.05 –
Matematică 1.1. 4.1. 1.2. Recapitulare finală 12 10.06.2022
4.2. 2.1. 5.1. • Numere și operații cu numere
2.2. 5.2. 2.3. • Rezolvare de probleme
5.3. 2.4. 2.5. • Elemente intuitive de geometrie
3.1. 3.2. • Unități și instrumente de măsură
Științe 1.1. 1.2. 2.1. Lecțiile 31, 32: Recapitulare finală 3
2.2. 2.3. 2.4. Lecția 33: Evaluare finală
2.5
Istorie 1.1., 1.2., 1.3, 31, 32. Recapitulare finală 3
2.1, 2.2, 3.1, 33. Evaluare finală
3.2, 4.1, 4.3
Geografie 1.1., 1.2., 1.3.,  Continentele și oceanele 3
2.1., 2.2., 2.3., Terrei
3.1., 3.2., 3.3., Terra – o planetă a Sistemului Solar
3.4., 4.1., 4.2.,  Terra - o planeta a
4.3. Sistemului Solar
Planiglobul – imaginea
Terrei
 De la orizontul apropiat și local la România, la
Europa, la Terra și la Sistemul Solar
Recapitulare/Autoevaluare
Educație civică 1.3; 2.4; 3.1; • Respectarea şi încălcarea drepturilor copilului 3
3.2; 3.3 • Recapitulare
• Evaluare

Arte vizuale și 1.1, 1.2, 2.1 Machete și modele 3


abilități practice 2.2, 2.3, 2.4 Elemente de limbaj plastic: texturi
Foto: fotografia ca limbaj
Recapitulare finală/ Evaluare finală
Muzică și mișcare 1.1.; 1.2.; Xilofon dac-aș avea – Lăcrămioara Ana Pauliuc 3
2.2.; 3.1.; 3.2. Proiect artistic
Cu toții suntem talentați
Joc și mișcare 1.3, 2.1, 2.2 Jocuri de mișcare pentru timpul liber 3
desfășurate în excursii, tabere, drumeții
JOC: Batistuța, Vânătorul iscusit
JOC: Acul cu ața, Salut prietene
RECAPITULARE
JOC: Coșulețul cu două toarte, Mingea prin tunel
EVALUARE
JOC: Crabii și creveții, Îndemânaticii

S-ar putea să vă placă și