Sunteți pe pagina 1din 1

Informare privind modificarea tarifelor pentru serviciile

de apă-canalizare

Stimate consumator,

Vă informăm că tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de


canalizare-epurare au fost modificate, după cum urmează:

4.43 lei fără TVA/mc, preț apă potabilă produsă, transportată și distribuită

4.71 lei fără TVA/mc, tarif canalizare-epurare

Astfel, începând cu luna ianuarie 2022 (pentru consumul lunii decembrie 2021), compania
Apă-Canal Ilfov S.A. va practica tarife unice în toata aria de operare, respectiv în toate
localitățile deservite cu servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare din județul Ilfov.

Practicarea tarifului unic face parte din Strategia tarifară a companiei și reprezintă o cerință
esențială și o condiție obligatorie din Contractul de finanțare pentru implementarea
“Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în județul Ilfov, în
perioada 2014 - 2020”, cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional
Infrastructură Mare (POIM).

Strategia tarifară prevede ajustarea tarifelor pe termen lung, atât în termeni reali, cât și pe
baza inflației, în conformitate cu proiectul major aprobat de către Comisia Europeană.
Strategia tarifară are în vedere, în principal, să acopere:

Costul justificat economic al furnizării serviciilor


Mentenanța investițiilor de interes regional realizate în cadrul POIM
Respectarea autonomiei financiare a companiei
Funcționarea eficientă și în siguranță a serviciilor, protecția mediului și sănătatea
populației.

Scopul final al investițiilor derulate de către Apă-Canal Ilfov S.A., susținute printr-o politică
tarifară coerentă și fără a se pierde din vedere rata de suportabiliate a populației, îl reprezintă
dezvoltarea durabilă a comunităților din județul Ilfov și conformarea României la directivele
Uniunii Europene.

Cu deosebită considerație,
Echipa Apă Ilfov