Sunteți pe pagina 1din 20

APROBAT

ADMINISTRATOR

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI


SANATATE IN MUNCA

SOFER

1
1.SCOP

Prezentele instructiuni au ca scop instituirea de masuri privind promovarea imbunatatirii securitatii si


sanatatii in munca a lucratorilor, stabileste principii generale.
Prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii si securitatea lucratorilor eliminarea factorilor
de risc si accidentare consultare, participarea echilibrata potrivit legii, instruirea lucratorilor si a
reprezentantiilor lor, precum si directiile generale pentru implementarea acestor principii..

2. DOMENIU

Prezentele instructiuni se aplica in cadrul ________________________

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

-Legea 319/2006 – Securitatii si sanatatii in munca.


-Hotararea de Guvern nr.1425/30.oct.2006 – Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitatii si santatii in munca nr.319/2006.
-Hotararea de Guvern nr.1146/30.sept.2006 – Hotararea privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.
-Legea 307/12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor.
-Hotararea de Guvern nr.1048/9 aug.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

4. RESPONSABILITATI :

Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa,
precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi
afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.

La locul de munca lucratorii au urmatoarele obligatii:

a). sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de


transport si alte mijloace de productie;

b). sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze
sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;

c). sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a
dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice
si cladirilor si sa utilizeze corect aceste dispozitive.

d). sa comunice imediat angajtorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care

2
au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si
orice deficienta a sistemelor de protectie.

e). sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite
de propria persoana.

f). sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face
posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii
sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor.

g). sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a
permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara
riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate.

h). sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca
si masurile de aplicare a acestora.

i). sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

j). sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite de administrator,


conducatorul institutiei, proprietar, producator sau importator, dupa caz.

k). sa intretina si sa foloseasca, in scopul pentru care au fost realizate dotarile pentru apararea
impotriva incendiilor, puse la dispozitie de administrator, conducatorul institutiei, proprietar
producator sau importator.

l). sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le organizeaza
sau le desfasoara.

m). sa nu afecteze modificari neautorizate si fara acordul scris al proprietarului, al proiectantului


initial al constructiei, instalatiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat
ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislatiei in vigoare.

n). sa aduca la cunostinta administratorului, conducatorului institutiei sau proprietarului, dupa caz,
orice defectiune tehnica ori alta situatie care constituie pericol de incendiu.

o). sa respecte regulile si masurile de aprare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice
forma, de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz.

p). sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele,


potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator sau de conducatorul institutiei,
dupa caz.

r). sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de
aparare impotriva incendiilor.

s). sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a
normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol
de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva
incendiilor.
3
t). sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic
specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii
masurilor de aparare impotriva incendiilor.

u). sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui
pericol iminent de incendiu.

v). sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la
producerea incendiilor.

4
IPSSM
CIRCULATIA AUTOVEHICULELOR PE DRUMURILE PUBLICE

1.CONDITIILE TEHNICE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA


AUTOVEHICULELE
Pentru a asigura buna functionare a autovehiculelor in parcurs si pentru a evita defectiunile si
accidentele, autovehiculele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :
-dispozitivul de pornire automata sa fie in stare de functionare
-volanul sa nu aiba joc mai mare de 15º
-piesele mecanismului de directie sa nu prezinte defectiuni si uzuri(jocuri la articulatie)
-puntea fata precum si puntea(puntile) spate sa nu prezinte deformari sau alte defectiuni la
elementele de fixare de
cadrul autovehiculului
-elementele suspensiei(arcuri lamelare si spirale, amortizoare) sa nu prezinte defectiuni
-rulmentii rotilor sa nu aiba jocuri care depasesc limitele stabilite in prescriptiile tehnice de
functionare ale acestora
-sistemul de alimentare al autovehiculelor sa nu aiba scurgeri de carburant sau fisuri, fiind interzise
orice fel de
improvizatii
-carburatorul(pompa de injectie) sa fie bine fixat si reglat pentru a se evita orice scurgere de
combustibil
-rezervorul de carburant sa fie prevazut cu capac bine fixat si asigurat pentru a nu se deschide in
timpul mersului,
iar suporturile de sustinere si colierele de fixare ale rezervorului sa nu prezinte fisuri
-instalatia electrica a autovehiculului sa fie in perfecta stare ; sunt interzise legaturile improvizate,
cablurile
neizolate, sigurantele necalibrate, lipsa capacelor de protectie, etc care pot provoca scurt-circuite
-bateria de acumulatoare sa fie in buna stare, bine fixata, acoperita si amplasata in asa fel incat
bacurile sa nu se
sparga in timpul mersului
-releele regulatoarelor de tensiune si de curent sa fie bine reglate si izolate fata de exterior pentru a
se evita
scurtcircuitele
-sistemele de franare sa fie reglate corect si sa fie in perfecta stare de functionare
-compresorul de aer sa fie in buna stare de functionare, astfel incat sa asigure presiunea si debitul
corespunzator
de aer, potrivit tipului anvelopei si autovehiculului
-anvelopele sa fie de acelasi tip si de aceleasi dimensiuni si sa nu prezinte deformatii ce indica
dezlipiri sau ruperi
ale straturilor componente, iar presiunea sa fie cea prescrisa de fabricant
-jantele si cercurile elastice nu trebuie sa prezinte deformatii ca urmare a uzurii si a loviturilor.
Jantele vor fi bine
fixate cu piulitele respective
-teava de evacuiare a gazelor arse va fi in buna stare fara fisuri sau garnituri defecte si va fi
prevazuta cu amortizor
de zgomot(toba de esapament)
-parbrizul si celelalte geamuri ale autovehiculului sa fie in buna stare si curate
5
-la microbuze caroseria sa nu permita patrunderea apei, iar pentru spargerea geamurilor in caz de
nevoie vor fi
dotate cu ciocane speciale, amplasate la locuri accesibile

-Se interzice plecarea in cursa a autovehiculelor care prezinta stare tehnica si estetica
necorespunzatoare sau care depasesc limitele admise ale nivelului de zgomot sau concentratiile
maxime admise ale noxelor in gazele de evacuare
-Se interzice plecarea in cursa a autovehiculelor destinate transporturilor de persoane care nu sunt
amenajate in conformitate cu prevederile Regulamentului privind circulatia pe drumurile publice
-Conducatorii auto au obligatia ca, pentru asigurarea conditiilor tehnice ale autovehiculelor,
sa verifice inainte de plecare urmatoarele :
-instalatia de alimentare cu carburanti, instalatia electrica, instalatia de evacuare a gazelor
arse, instalatia
de incalzire, sistemul de directie, semnalizare, rulare si franare care trebuie sa fie in stare
corespunzatoare
si fara improvizatii
-sa nu aiba atasate rezervoare suplimentare de combustibil, in afara celor montate de catre
uzina
constructoare
-existenta si integritatea fizica si functionala a oglinzilor retrovizoare
-usile sa fie in buna stare de functionare
-sa confirme, prin semnatura pe foaia de parcurs, ca autovehiculul corespunde dpdv tehnic
-In inventarul autovehiculului trebuie sa se gaseasca :
-lampa electrica portabila
-dispozitivul de protectie impotriva sarrii inelului de siguranta al jantei(pe timpul umflarii
anvelopelor
nedemontate)
-dispozitivul suplimentar pentru fixarea cabinei dupa rabatarea ei
-capre pentru suspendarea autovehiculului
-pene pentru asigurarea impotriva deplasarii necomandate a mijloacelor de transport in
timpul remedierii
defectiunilor tehnice
-manometru pentru verificarea presiunii pneurilor
-trusa medicala de prim ajutor
-trusa de scule si unelte, in buna stare, corespunzatoare tipului de autovehicul
-cric corespunzator tonajului autovehiculului incarcat si support de lemn pentru stabilitatea
acestuia
-triunghiuri reflectorizante sau dispozitiv de semnalizare a avariilor
-manivela de pornire la motoarele cu aprindere prin scanteie
-stingator, lopata, lanturi antiderapante
-La parcarea autovehiculelor pe locurile destinate acestui scop, conducatorii auto vor lua
urmatoarele masuri :
-vor asigura distanta de manevrare in sigurata ditre autovehicule si intre acestea si constructii
-vor opri motorul
-vor frana autovehiculul
-vor scoate cheile din contact
-vor inchide si vor asigura prin incuiere usile cabiei
-vor scoate de sub tensiune instalatia electrica a mijlocului de transport
-Se interzice folosirea flacarii deschise sau a altor surse de foc pentru pornirea motorului
-Se interzice parasirea autovehiculului cu motorul in functiune
6
-La locul de parcare sunt interzise :
-efectuarea probelor de franare in mers. Acestea se vor efectua la standurile de incercare a
eficientei
sistemului de franare sau in zone special amenajate
-alimentarea cu combustibil sau lubrifiant
-aruncarea carpelor imbibate cu produse petroliere
-parcarea autovehiculelor incarcate cu materiale explozive sau usor inflamabile, cu
rezervoare de benzina
fisurate sau sparte, cu busoane lipsa sau neetanse

3.CIRCULAŢIA AUTOVEHICULELOR PE DRUMURILE PUBLICE


La plecarea în cursă, conducătorul auto are următoarele obligaţii:
a)înainte de plecarea în cursă, să verifice starea tehnică a autovehiculului;
b)pornirea motorului să o facă fie cu ajutorul electromotorului de pornire, fie cu manivela, fie cu
mijloace
auxiliare de pornire (instalaţia electrică pentru pornirea motoarelor pe timp friguros, roboţi de
pornire);
c)să nu folosească focul deschis la pornirea motoarelor diesel;
d)să respecte următoarele reguli de pornire a motorului cu manivela:
-se va verifica dacă maneta pentru schimbarea vitezelor se află la punctul mort;
-se va verifica dacă frâna de ajutor este cuplată;
-se va verifica dacă mânerul manivelei este prevăzut cu manşon metalic neted, care să se
învârtească liber;
-se va introduce manivela în racul arborelui cotit, astfel încât să nu scape în timpul rotirii;
-se va apuca manivela în aşa fel încât toate cele cinci degete să fie numai pe o parte a ei;
-cel care învârteşte manivela se va sprijini bine pe sol cu ambele picioare;
-la început se va învârti manivela uşor, în sensul acelor de ceasornic dfe jos în sus şi de la dreapta
spre stânga;
este interzis să se facă o rotaţie completă cu manivela sau să se mânuiască manivela de sus în jos
prin apăsare
cu greutatea corpului;
-pe teren alunecos, se va asigura stabilitatea picioarelor prin aşezarea unui strat de nisip sau alt
material
antiderapant;
-în cazul când avansul la aprindere este mărit acesta se va reduce;
-când autovehiculele se află pe rampa de revizie, conducătorii auto vor utiliza podeţe mobile
pentru evitarea
căderii în canal;
-să pornească şi să manevreze autovehiculul numai după ce va constata că nu se găsesc persoane
sub
maşină şi în imediata ei apropiere.

-Se interzice manevrarea autovehiculului în spaţii lipsite de vizibilitate. In aceste cazuri, precum şi
în.spaţii înguste sau aglomerate, manevrarea va fi dirijată de o persoană de la sol.
-în timpul manevrării autovehiculului se interzice urcarea sau coborârea conducătorului auto sau a
altor persoane în sau din autovehicul.
-în timpul efectuării cursei conducătorii auto au următoarele obligaţii:
-să respecte viteza de circulaţie stabilită prin "Regulamentul privind circulaţia pe drumurile
publice" şi să o
adapteze la condiţiile create de starea drumurilor pe care circulă;
7
-să respecte itinerariul şi mersul programat al cursei stabilite;
-să oprească autovehiculul în parcurs după minim 250 km şi să verifice starea pneurilor, direcţia,
buloanele de
fixare a jantelor ş.a. De asemenea, să oprească autovehiculul în cazul apariţiei unor zgomote
anormale şi ori de
câte ori consideră că este necesar să se efectueze controlul tehnic în parcurs;
-să verifice în mers eficacitatea sistemului de frânare, luând toate măsurile necesare pentru a nu
provoca
evenimente rutiere;
-să coboare pantele cu motorul în funcţiune şi angrenat în trepte de viteze corespunzătoare.
-După trecerea autovehiculului prin vaduri saudupă spălarea lui (când frânele nu mai funcţionează
normal), conducătorul auto va verifica funcţionarea frânelor mergând pe o anumită distanţă cu viteză
redusă, acţionând uşor frânele până când acestea se încălzesc şi apa se evaporă.
-In cazul când la una din roţile duble ale autovehiculului se produce o pană de cauciuc, aceasta va fi
remediată sau se va înlocui cu roata de rezervă. Este interzisă continuarea drumului cu anvelopa
dezumflată sau explodată.
-Este interzisă circulaţia autovehiculelor cu pietre prinse între roţile duble.
-Dacă autovehiculul patinează, pentru a se mări aderenţa cauciucurilor faţă de sol, se admite
să se pună sub roţi:
-nisip, pietriş etc. (în cazul unei zăpezi bătătorite);
-scanduri (în ca/ul unui teren mocirlos sau cu zăpadă afânată);
-piatră spartă, vreascuri (în cazul unui teren alunecos, dar tare).

4.CIRCULAŢIA PE TIMP NEFAVORABIL


-Pe timp de ceaţă, autovehiculele vor circula cu viteză redusă până la limita evitării oricărui pericol.
De asemenea, pe timp de ceaţă, în mers şi în staţionare, autovehiculele de orice fel vor fi iluminate si
în timpul zilei, iar conducătorii acestora sunt obligaţi să dea semnale sonore şi să răspundă prin
aceleaşi semnale la avertizările altor autovehicule ce se apropie.
-Regulile de circulaţie stabilite pentru timp de ceaţă sunt obligatorii şi în ca/, de ploaie torenţială, de
ninsoare abundentă, de viscol sau în alte condiţii atmosferice care determină reducerea vizibilităţii.
-Când se circulă pe un drum acoperit cu zăpadă, conducătorii autovehiculelor sunt obligaţi ca, la
întâlnirea cu autovehicule ce vin din sens opus, să reducă viteza pâaă la limita evitării oricărui
pericol.
-In apropierea autovehiculelor destinate deszăpezirii drumurilor, conducătorii auto care vin din
direcţia opusă sunt obligaţi să oprească pe partea dreaptă, pentru a se face loc acestora.

5.CIRCULAŢIA AUTOTURISMELOR
-In timpul circulaţiei pe drumurile publice, conducătorii auto de pe autoturisme au aceleaşi
obligaţii ca si conducătorii auto de pe celelalte mijloace de transportat, şi îndeosebi:
a)să verifice, înainte de a pleca în cursă, dacă uşile sunt bine închise şi asigurate;
b)să folosească centura de siguranţă şi să atenţioneze şi persoana care călătoreşte în faţă, pe locul din
dreapta, să
utilizeze centura de siguranţă, în afara localităţilor;
c)să asigure coborârea persoanelor din autoturism fără pericol de accidentare (de regulă, pe uşa din
dreapta);
d)să se asigure la coborârea pe partea stângă, atât la deschiderea uşilor cât şi la coborârea din
autoturism, după
care să circule pe carosabil spre partea din spate a acestuia
e)să se asigure la urcarea în autoturism, venind numai din faţa acestuia şi pe partea stângă.

8
IPSSM
INTRETINERE SI REPARATII AUTOVEHICULE
ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA

Protectia impotriva incendiilor si exploziilor


 In incaperi cu pericol de incendii si exploziisunt interzise: fumatul, intrarea cu foe deschis, cu
piese sau materiale incandescente, producerea de scantei, lovirea a doua scule feroase si
folosirea echipamentului de lucru din materiale sintetice. In acest scop pe usa de intrare se
vor monta placute avertizoare.
 Este interzis accesul in atelierele cu pericol de explozie a tuturor persoanelor straine. Pe usile
acestor incaperi se vor monta tablite cu inscripfia "INTRAREA OPRITA".
 Este interzis fumatul in halele de intretinere si repara|ii. In acest scop se vor amenaja locuri
pentru fumat.
 Este interzisa pastrarea rezervoarelor, a bidoanelor cu combustibili lichizi, carbid, cu uleiuri,
a vaselor cu acizi, vopsele, diluant etc., in interiorul halelor sau atelierelor cu exceptia
locurilor anume prevazute prin proiectul de constructie.

Spalarea / Rampa de spalare manuala


 Daca in apropierea rampei se afla un drum de circulatie pentru pietoni sau vehicule, intre
rampa si drum se vor monta paravane asigurate contra rasturnarii astfel incat jetul de apa de
spalare sa nu loveasca oamenii sau vehiculele care tree pe drum.
 Autovehiculele ce urmeaza a fi spalate se manevreaza cu atentie pe rampa metalica sau de
beton si se asigura contra pornirii necomandate, cuplandu-se intr-una din viteze, actionandu-
se frana de ajutor si asezandu-se cale de blocare la rotile din spate in ambele sensuri (fata si
spatele rotilor).
 Furtunul prin care vine apa sub presiune va fi in buna stare, iar legatura cu piesele metalice se
va asigura cu coliere de strangere.
 Urcarea sau coborarea autovehiculelor pe/si de pe rampa se va face numai dupa ce lucratorii
din jur au fost avertizati referitor la operatia ce se executa.

INTRETINEREA AUTOVEHICULELOR

Umflarea pneurilor
 In locurile pentru umflarea pneurilor trebuie să se afişeze Ia loc vizibil tabelul cu presiunile
admise în anvelope pe tipuri de autovehicule.
 Este interzisă aglomerarea locului pentru umflarea pneurilor, cu piese, materiale sau scule
care nu au legătură cu operaţiile ce se efectuează la acest loc de muncă.
 Pentru evitarea accidentelor care s-ar putea produce datorită desprinderii cercului în timpul
umflării cauciucului, se va utiliza obligatoriu dispozitivul de protecţie fix sau mobil special
confecţionat în acest scop.

9
 Verificarea presiunii în pneuri în timpul umflării, în cazul când se foloseşte dispozitivul de
protecţie fix, se va face cu manometrul care trebuie să existe la fiecare dispozitiv în parte şi
care va fi amplasat între robinetul de deschidere al sursei de aer şi furtunul de umplere cu aer
al pneului.
 Pentru umflarea pneurilor fără a fi demontate roţile (aceasta în cazul în care presiunea în
pneu nu a scăzut
mai mult de 50%), se vor folosi dispozitivele de protecţie mobilă, special construite. In acest
caz verificarea
presiunii în pneuri se va face cu ajutorul manometrului din dotarea autovehiculului.
 Umflarea cu.aer a pneurilor se va face până la presiunea admisă.
 In cazul in care la jantele cu cercuri presiunea în pneu a scăzut cu mai mult de 50% este
obligatorie demontarea roţii de pe autovehicul.
 Demontarea anvelopelor de pe jantă se va efectua numai după evacuarea completă a aerului
din camerele pneurilor. Pentru a evita accidentele şi a reduce efortul fizic, la demontare se
vor folosi dispozitive speciale confecţionate în acest scop.
 După montarea cauciucului pe jantă, la roţile cu cerc, odată cu introducerea aerului în
cameră, conducătorul auto va urmări ca cercul de siguranţă să fie bine fixat în locaşul său pe
toată circumferinţa.
 In cazul jantei din două sau trei bucăţi, montarea şi umflarea pneurilor se va efectua fără
dispozitiv de protecţie.

10
IPSSM
TRANSPORTUL INTERN

Generalitati/Cai de circulate si acces


 Circulatia mijloacelor de transport auto pe teritoriul care apartine persoanei juridice sau
persoanei fizice se va face numai pe cai de circulatie si acces special amenajate in acest scop.
Latimea cailor de circulatie in incinta unitatii se va stabili in functie de gabaritul mijloacelor
de
transport
utilizate, felul circulatiei (intr-un sens sau in ambele sensuri), natura si dimensiunile
materialelor
transportate.
 Amenajarea cailor de circulatie din incinta unitatii se va face potrivit tipurilor de mijloace de
transport utilizate.
 Pentru circulatia mijloacelor de transport auto trebuie aplicate selectiv prevederile
"Regulamentului de circulatie pe drumurile publice". Zonele periculoase vor fi marcate prin
indicatoare de securitate, corespunzatoare standardelor, iar noaptea aceste zone vor fi
semnalizafe prin lumini de culoare rosie.
11
 Cand este necesar, in zonele periculoase, se va organiza pilotarea mijloacelor de transport sau
se vor stabili posturi de supraveghere si dirijare a circulatiei.
 Imbracamintea cailor de circulatie si acces trebuie intretinuta in permanenta astfel incat sa nu
prezinte denivelari care sa afecteze securitatea circulatiei.
 Pe timp de noapte caile de circulatie trebuie iluminate corespunzator standardelor in vigoare.
 Caile de circulatie trebuie mentinute in permanenta libere, curate, asigurate impotriva
pericolului de alunecare si derapare.
 Distanta libera minima intre doua mijloace de transport alaturate care se incarca sau se
descarca simultan va fi:
- pentru autocamioane -1m;
- pentru tractoare cu remorci -1,5 m;
- pentru autostivuitoare -2m.
Daca din cauza frontului de lucru nu se pot respecta distantele prescrise, se interzice
incarcarea
Sau descarcarea simultana. Stationarea mijloacelor de transport auto se va face astfel incat sa
se
asigure o distanta libera de cel putin 2,5 m pana la linia de cale ferata.

Viteze de circulatie
 Vitezele maxime de circulatie a mijloacelor de transport auto in incinta trebuie stabilite de
conducerea persoanei juridice sau persoana fizicasi astfel limitate, incat sa fie asigurata
securitatea circulatiei.
 La autovehiculele cu instalatie de franare pneumatica sau hidraulica coborarea pantelor se va
face fara oprirea motorului si in mod obligatoriu cu frana de motor.
 Coborarea pantelor trebuie facuta cu motorul cuplat in treapta de viteza cu care s-a urcat.

Circulatia pietonilor
 Circulatia pietonilor, de regula va fi separata de circulatia autovehiculelor. incrucisarile cailor
de circulatie a pietonilor cu cele ale autovehiculelor se vor reduce la minimum. In locurile
periculoase se vor instala bariere, indicatoare etc.
 Cand lipsesc trotuarele, pietonii vor circula pe partea stanga a cailor de circulate, in directia
lor de mers.
 Traversarea cailor de circulate de catre pietoni se va face numai prin locurile unde sunt
indicatoare sau marcaje. Atunci cand acestea lipsesc, traversarea se va face dupa ce in
prealabil pietonii s-au asigurat ca nu exista vreun pericol.

MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE
DE PROTECTIE
IMPOTRIVA PERICOLULUI DE ELECTROCUTARE

 Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa se aplice masuri
tehnice si organizatorice. Masurile organizatorice le completeaza pe cele tehnice in realizarea
protectiei necesare.
 Masurile tehnice care pot fi folosite pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere
directa sunt urmatoarele:
- acoperirea cu materiale electroizolante ale partilor active(izolarea de protectie) ale
instalatiilor si echipamentelor electrice
- inchiderea in carcase sau acoperirea cu invelisuri exterioare izolatoare
- ingradiri
12
- protectia prin amplasare inlocuri inaccesibile prin asigurarea unor distante minime de
securitate
- scoaterea de sub tensiune a instalatiei sau echipamentului electric la care urmeaza a se
efectua lucrari si verificarea lipsei de tensiune
- utilizarea de dispozitive speciale pentru legaturi la pamant si in scurtcircuit
- folosirea mijloacelor de protectie electroizolante
- alimentarea la tensiune foarte joasa(redusa) de protectie
- egalizarea potentialelor si izolarea fata de pamant a platformei de lucru
 Masuri organizatorice care pot fi aplicate impotriva electrocutarii prin atingere directa sunt
urmatoarele:

- executarea interventiilor la instalatiile electrice(depanari, reparari, racordari) trebuie


sa se faca numai de personal calificat in meseria de electrician, autorizat si instruit
pentru lucrul respective
- delimitarea materiala a locului de munca(ingradire)
- esalonarea operatiilor de interventie la instalatiile electrice
- elaborarea unor instructiuni de lucru pentru fiecare interventie la instalatiile electrice
- organizarea si executarea verificarilor periodice ale masurilor tehnice de protectie
impotriva atingerii directe
 Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se realizeze si sa se
aplice numai masuri si mijloace de protectie tehnice, Este interzisa inlocuirea masurilor si
mijloacelor tehnice de protectie cu masuri de protectie organizatorice.
 Pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se aplice doua masuri de
protectie : o masura de protectie principala, care sa asigure protectia in orice conditii, si o
masura de protectie suplimentara, care sa asigureprotectia in cazul deteriorarii protectiei
principale. Cele doua masuri de protectie trebuie sa fie astfel alese incat sa nu se anuleze una
pe cealalta. In locurile putin periculoase din punctul de vedere al pericolului de electrocutare
este suficienta aplicarea numai a unei masuri, considerate ca fiind principala.
 Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare, prin atingere indirecta, masurile de protectie
care se pot aplica sunt urmatoarele :
- folosirea tensiunilor foarte joase de securitate(TFJS)
- legarea la pamant/legarea la nul de protectie
- izolarea suplimentara de protectie, aplicata echipamentului tehnic
- izolarea amplasamentului
- separarea de protectie
- egalizarea si/sau dirijarea potentialelor
- deconectarea automata in cazul aparitiei unei tensiuni sau a unui curent de defect
periculoase
- folosirea mijloacelor de protectie electroizolante

13
MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE
DE PREVENIRE, ALARMARE, INTERVENTIE

GENERALITATI

OBLIGATIILE CONDUCERII
-stabilirea prin dispozitii scrise a modului de organizare a apararii impotriva incendiilor si
responsabilitatile salariatilor
-identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu
-intocmirea si reactualizarea listei cu substante periculoase, a riscurilor pentru sanatate si mediu, a
mijloacelor de protectie recomandate, a metodelor de prim ajutor, a substantelor pentru stingere,
neutralizare sau decontaminare
-elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si stabilirea sarcinilor salariatilor
-stabilirea unui numar de persoane cu atributii in aplicarea, controlul si supravegherea masurilor de
aparare impotriva incendiilor
-asigurarea mijloacelor tehnice corespunzatoare si personalului necesar interventiei in caz de
incendiu
-intocmirea planului de interventiei
14
-asigurarea contractului cu grupul de pompieri militari
-alocarea fondurilor necesare realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor

OBLIGATIILE SALARIATILOR
-respectarea regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor
-utilizarea substantelor periculoase, instalatiilor, utilajelor, masinilor, aparaturii si EIP
-neefectuarea manevrelor si modificarilor nepermise MTPSI
-comunicarea catre conducerea societatii a situatiei considerate pericol de incendiu, defectiune la
sistemele de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor
-cooperarea salariatilor desemnati pentru realizarea masurilor de aparare impotriva incendiilor
-acordarea ajutorului si a masurilor de prim ajutor salariatilor aflati in situatie de pericol

NORME DE PSI LA EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR, INSTALATIILOR SI ALTOR


AMENAJARI
-stabilirea regulilor si masurilor generale privind
- controlul, supravegherea si reducerea riscurilor de incendiu
- mentionarea in stare operative a MTPSI
- pregatirea si desfasurarea interventiilor in situatii de urgenta
-interzicerea exploatarii instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor si
utilajelor cu defectiuni, improvizatii ori fara protectia corespunzatoare fata de materialele sau
substantele combustibile
-respectarea instructiunilor de utilizare si a masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor
-interzicerea utilizarii focului deschis in locuri cu pericol de incendiu
-amenajarea locurilor pentru arderea gunoaielor, deseurilor si a altor materiale combustibile,
stabilirea masurilor impotriva propagarii focului si supravegherea permanenta a arderii precum
sistingerii jarului
-interzicerea efectuarii lucrarilor de sudare sau a celor care prezinta pericol de incendiu pe durata
programului cu publicul, in instalatii tehnologice cu nise de incendiu si/sau explozie, in depozite ori
spatii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substantelor combustibile(acestea pot fi
efectuate dupa evacuarea persoanelor, indepartarea sau protejarea materialelor combustibile, dotarea
cu mijloace de iluminare si stingere a incendiilor, pe baza permisului de lucru cu foc sau a
autorizatiei de lucru)
-obligativitatea efectuarii instructajului pentru stare de urgenta(si implicit a instructajului PSI)
-obligativitatea participarii salariatilor la instruiri si exercitii
-reactualizarea, utilizarea si afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor, schemelor de
prevenire, stingere a incendiilor, planurilor de evacuare si a planurilor de depozitare a materialelor
periculoase
-actualizarea planurilor de interventie la schimbarea profilului de activitate sau in oricare alta situatie

REGLEMENTARI DE ORDINE INTERIOARA

LUCRARI CU FOC DESCHIS


-reglementarea de catre conducerea societatii prin decizie a modului de executare a lucrarilor cu foc
deschis
-interzicerea folosirii focului deschis in locurile unde se utilizeaza, vehiculeaza, manipuleaza
materiale si substante combustibile sau care in prezenta focului deschis prezinta pericol de incendiu
sau de explozie
-interzicerea utilizarii focului deschis la distanta mai mica de 40 metri fata de materiale sau substante
combustibile fara supraveghere si asigurarea masurilor corespunzatoare
15
-intocmirea in doua exemplare a permisului de lucru cu foc(unul pentru emitent si celalalt pentru
executant)
-obligativitatea asigurarii urmatoarelor masuri :
- pregatirea locului(conform NGPSI)
- instruirea personalului
- contractul dupa incheierea lucrarii
- altele(la zone cu risc limitat de incendiu sau explozie)
-functionarea corespunzatoare a ET
-obligativitatea intretinerii si verificarii la termen si de persoane abilitate a ET

FUMATUL
-reglementarea fumatului de catre conducerea societatii prin decizie
-interzicerea fumatului in locurile in care nu se admite folosirea focului deschis
-instalarea indicatoarelor de securitate in locurile unde se interzice fumatul
-dotarea locurilor pentru fumat cu scrumiere, vase cu apa, nisip si placute de semnalizare cu
inscriptia LOC PENTRU FUMAT
-amplasarea scrumierelor sa nu permita aprinderea materialelor combustibile din apropiere
-interzicerea introducerii(depunerii) materialelor combustibile in scrumiere
-interzicerea golirii scrumierelor in cosuri sau in vase din materiale combustibile
-interzicerea aruncarii la intamplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse
-evitarea fumatului in locuri de odihna(paturi, canapele, fotolii)

ASIGURAREA CAILOR DE ACCES, EVACUARE SI INTERVENTIE


-asigurarea accesului mijloacelor si persoanelor la toate constructiile, instalatiile, depozitele, MTPSI,
tablouri de distributie a energiei electrice, intrerupatoarele instalatiilor electrice de forta si iluminat si
a surselor de rezerva, dispozitive de actionare a mijloacelor protectoare(ventilator, usi si ferestre
pentru inchiderea golurilor elementelor de compartimentare), etc.
-asigurarea practicabilitatii si curateniei
-semnalizarea prin indicatoarele corespunzatoare
-interzicerea blocarii cailor de acces, de evacuare si de interventie
-amenajarea trecerilor(podetelor) peste santuri sau sapaturi si asigurarea cailor ocolitoare
-interzicerea blocarii in pozitie deschisa a usilor de la casele scarilor, holurilor, a celor cu dispozitive
de autoinchidere sau a celor avand rol de patrundere a fumului, gazelor fierbinti precum si
propagarea pe verticala sau orizontala a incendiului
-functionarea permanenta a dispozitivelor care asigura inchiderea automata in caz de incendiu a
elementelor de protejare a golurilor, de actionare a trapelor si clapetelor precum si a celor care
mentin in pozitie inchisa usile incaperilor tampon
-asigurarea deschiderii usoare a usilor de pe traseele de evacuare
-marcarea cailor de acces
-montarea indicatoarelor la rampele scarilor care duc la demisol, subsol sau la usile de acces in
incaperi din care evacuarea nu mai poate fi continuata
-interzicerea amenajarii de incaperi sau locuri de lucru si de depozitare in casele scarilor, holuri etc,
care ar impiedica evacuarea persoanelor si bunurilor precum si accesul personalului de interventie
-pastrarea cheilor usilor de acces si cele ale incaperilor in locuri sau la persoane desemnate in
vedereaidentificarii si utilizarii
-asigurarea deschiderii catre exterior si neincuierea usilor de iesire in caz de urgenta
-acoperirea cu capace sau grilaje rezistente, ingradirea cu balustrade si marcarea cu indicatoare de
securitate
-acoperirea sau semnalizarea cu indicatoare a golurilor si rigolelor inclusiv iluminarea pe durata
noptii
16
-asigurarea netezimii si nealunecarii suprafetei cailor de circulatie a persoanelor
-asigurarea rezistentei la uzura, soc si compresiune precum si a lipsei denivelarilor pentru caile de
circulatie a vehiculelor
-protejarea persoanelor care se deplaseaza pe cai de circulatie aflate la inaltime prin montarea
balustradei cu inaltime de 1 m si bordura cu inaltime de cel putin 10 cm

EFECTUAREA LUCRARILOR IN PERIOADELE CU TEMPERATURI EXTREME


efectuarea lucrarilor premergatoare, si pe durata sezonului rece
-asigurarea bunei functionari a instalatiilor de incalzire
-protejarea impotriva inghetului a componentelor instalatiilor de stingere cu apa(expuse temperaturii
scazute)
-asigurarea uneltelor si accesoriilor folosite la deszapezirea cailor de acces, evacuare si de interventie
-efectuarea lucrarilor in perioadele caniculare si secetoase
-elaborarea programului de masuri speciale de combatere a efectelor negative, de prevenire si
stingere a incendiilor
-identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate cu risc marit de incendiu
-interzicerea utilizarii focului deschis
-restrictionarea efectuarii in anumite intervale din durata zilei a lucrarilor care favorizeaza
producerea incendiului(prin degajare de substante volatile sau supraincalzire)
-protejarea recipientelor care contin gaze comprimate prin depozitare la umbra sau prin racire cu
perdea de apa rece
-indepartarea obiectelor optice care actioneaza drept concentrator de raze solare
-asigurarea rezervei de apa necesara interventiei
-comunicarea masurilor speciale stabilite salariatilor
-stabilirea de conducerea societatii a masurilor organizatorice necesare

PREVENIREA SITUATIILOR CARE POT PROVOCA INCENDII


-organizarea controlului de prevenire(conducerea societatii si conducatorul loculi de munca)
- starea constructiilor si instalatiilor
- constatarile semnalate in teren
- propuneri de masuri si actiuni de inlaqturare a deficientelor si de imbunatatire a
activitatii
-efectuarea lucrarilor de intretinere si verificare a instalatiilor utilitare si a mijloacelor de productie
-organizarea apararii impotriva incendiului la locul de munca
- prevenirea incendiilor prin evidentierea materialelor si dotarilor tehnologice care
prezinta pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere si a mijloacelor care le
pot genera si a masurilor generale specifice PSI
- salvarea utilizatorilor si evacuarea bunurilor prin intocmirea planurilor specifice si
mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite
- instruirea salariatilor
- montarea indicatoarelor de securitate si de orientare
- organizarea stingerii incendiilor precizarea mijloacelor tehnice de alarmare si alertare
a personalului, instiintarea conducatorului locului de munca si a conducerii societatii
- prezentarea substantelor, instalatiilor si dispozitivelor de limitare a propagarii si de
stingere a incendiilor, stingatoarelor si a altor aparate (echipamente) de stins incendiu,
mijloacelor de salvare si de protectie a personalului
- stabilirea competentei echipelor pentru salvarea si evacuarea persoanelor si a
bunurilor
- nominalizarea persoanelor care utilizeaza MTPSI sau care manevreaza ET
- executarea la termenele stabilite a incercarilor si testelor
17
NOTA :
-planurile de evacuare au marcate usile, holurile, scarile exterioare, MTPSI si se intocmesc pe nivel
(nr. persoane > 30) si pe incaperi
-planurile de depozitare si evacuare a materialelor clasificate ca periculoase au marcate zonele
ocupate, clasele materialelor, cantitatile, codurile de identificare sau pericol si se intocmesc pe
incaperi

ORGANIZAREA EFECTIVA A INTERVENTIEI


-alarmarea personalului prin mijloace specifice si anuntarea incendiului fortelor de interventie
-urmarirea realizarii salvarii rapide si in siguranta a personalului
-intreruperea alimentarii cu energie electrica, gaze, combustibili si efectuarea altor interventii
specifice la instalatii si utilaje
-actionarea asupra focarului cu MTPSI din dotare si verificarea intrarii in functiune a instalatiilor si
sistemelor automate(actionarea manuala a acestora)
-evacuarea bunurilor si protejarea ET
-protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative ale incendiului(temperatura, fum,
gaze toxice)
-verificarea amanuntita a locurilor in care se propaga incendiul si in care pot sa apara focare

CAI DE ACCES, EVACUARE SI INTERVENTIE


-caile de acces si de circulatie ale costructiilor si instalatiilor de orice categorie, trebuie astfel
stabilite, dimensionate, realizate, dispuse, alcatuite si marcate, incat sa asigure evacuarea persoanelor
si circulatia rapida a fortelor de interventie
-traseele destinate fortelor de interventie trebuie sa asigure circulatia personalului de interventie si sa
fie prevazute cu iluminat de siguranta corespunzator
- constructiile, compartimentele de incendiu, sau incintele amenajate, trebuie prevazute
cu cai de evacuare a persoanelor, in numar suficient, corespunzator dimensionate si
realizate, astfel incat persoanele sa ajunga in timpul cel mai scurt si in deplina
siguranta in exterior, la nivelul terenului ori a cailor de acces carosabile, in refugii sau
in alte locuri special amenajate
- caile special destinate evacuarii persoanelor sau bunurilor se prevad atunci cand cele
functionale sunt insuficiente sau cand, in mod justificat, nu pot satisface conditiile
normate
- caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se marcheaza cu indicatoare de
securitate si se prevad cu mijloace de iluminat, conform reglementarilor tehnice,
astfel incat sa se asigure vizibilitate sporita si sa fie usor recunoscute
-la proiectarea si executarea cailor de evacuare se interzice existenta usilor care se pot bloca in
pozitie inchisa, reducerea gabaritelor stabilite prin reglementari tehnice, prevederea de finisaje
combustibile sau de alte elemente care pot crea pe timpul incendiilor dificultati de
evacuare(impiedicare, alunecare, contactul sau coliziunea cu diverse obiecte, busculada, panica, etc.)
-caile de acces, de evacuare si de interventie din constructii si instalatii se separa de celelalte spatii,
prin elemente de costructie cu rezistenta si comportare la foc corespunzatoare utilizarii in conditii de
siguranta a cailor respective pe timpul incendiilor si se prevad cu instalatii sau sisteme de evacuare a
fumului si a gazelor fierbinti ori de presurizare
-cerinte fundamentale pe care trebuie sa le indeplineasca :
- asigurarea accesului si a circulatiei autospecialelor de interventie in incinta agentilor
economici este obligatoriu conform reglementarilor tehnice
- trebuie sa se asigure cel putin un acces carosabil din drumurile publice si din
drumurile de circulatie interioare, amenajat, marcat, intretinut si utilizabil in orice
anotimp
18
- caile de acces si de circulatie se dimensioneaza potrivit reglementarilor tehnice pentru
autovehicule de tip greu, asigurand accesul autospecialelor de interventie
- realizarea platformelor de acces si de amplasare a autospecialelor de interventie langa
constructiile si instalatiile stabilite prin reglementari tehnice
- asigurarea cailor de acces pentru autospecialele de interventie la sursele de alimentare
cu apa incaz de incendiu(posibilitatea folosirii acestor surse in orice anotimp
constituie o conditie de siguranta la foc)
- mentinerea in stare de utilizare a cailor de acces, de evacuare si de interventie pe toata
durata zilei si in orice anotimp la parametrii la care au fost proiectate si realizate,
precum si cunoasterea operativa a oricaror situatii ce pot impiedica din motive
obiective folosirea acestora in conditii de siguranta
-accesul mijloacelor de interventie si al persoanelor pentru interventii operative in caz de urgenta
(incendiu), in vederea salvarii si acordarii ajutorului persoanelor aflate in pericol, singerii incendiilor
si limitarii efectelor acestora, trebuie sa fie asigurat permanent la toate :
- constructiile de orice fel(industriale, social-administrative, speciale, etc.) si incaperile
acestora
- instalatiile tehnologice si anexe
- depozitele inchise si deschise (de materii prime, semifabricate, produse, produse
finite si auxiliare)
- instalatiile, aparatele si mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor, precum si la
punctele de comanda ale acestora(centrale si butoane de semnalizare a incendiilor,
aparate de control si semnalizare ale instalatiilor speciale, hidranti de incendiu,
stingatoare, pichete de incendiu, posturi telefonice, etc.)
- dispozitivele de actionare a unor mijloace cu rol de protectie in caz de
incendiu(cortine metalice de siguranta, trape de evacuare a fumului si gazelor
fierbinti, obloane ferestre si usi de inchidere a golurilor din elementele de
compartimentare impotriva incendiilor)
- tablourile de distributie si intrerupatoarele instalatiilor electrice de iluminat, de forta
si iluminat de siguranta
- claviaturile si vanele instalatiilor tehnologice sau auxiliare, care trebuie manevrate in
caz de incendiu si punctele de comanda ale acestora(gaze si lichide combustibile)
- celelalte mijloace utilizate pentru interventie in caz de incendiu
-

CAILE DE CIRCULATIE
-Caile de circulatie trebuie sa fie
- marcate vizibil, pentru a fi usor de recunoscut
- sa aiba legaturi cat mai directe spre caile de evacuare
- sa fie mentinute permanent libere si curate, incat sa permita evacuarea rapida a
persoanelor
-Suprafetele cailor de circulatie pentru personae trebuie sa fie netede si nealunecoase, iar cele
destinate circulatiei vehiculelor trebuie san u prezinte denivelari, sa fie rezistente la compresiune,
socuri si uzura
-Caile de circulatie pentru personae si trecerile amplasate la inaltime vor fi protejate cu balustrade
inalte de cel putin 1 m, prevazute cu legaturi de separatie orizontale intermediare, iar la partea
inferioara cu o bordure inalta de cel putin 10 cm
-Golurile din plansee sau din ziduri vor fi acoperite cu capace sau grilaje rezistente, care sa permita
preluarea sarcinilor rezultate din activitatile care se desfasoara la locul respective, sau vor fi
ingradite cu balustrade si marcate cu indicatoare de securitate; in cazul utilizarii de capace sau
grilaje, acestea vor fi asigurate contra deplasarii
19
-Golurile, santurile, rigolele situate in zonele de circulatie vor fi acoperite sau marcate cu
indicatoare, iar in timpul noptii vor fi semnalizate cu mijloace luminoase(avertizoare sau inscriptii
luminoase)

SEMNALIZAREA DE SECURITATE
-Angajatorul are obligatia sa prevada si sa verifice existenta semnalizarii de securitate si/sau de
sanatate adecvate la locul de munca, in conformitate cu legislatia si normativele in vigoare, ori de
cate ori riscurile nu pot fi evitate sau limitate sufficient prin mijloace tehnice de protectie colectiva
sau prin masuri metode sau procedee de organizare a muncii
-Respectarea prescriptiilor de semnalizare nu trebuie sa afecteze respectarea obligatiilor legale,
prevazute de alte documente normative, privind semnalizarea referitoare la evacuare, salvare si
ajutor, material si echipament de lupta contra incendiilor, substante sau preparate periculoase, ca si
alte materiale specifice
-Semnalizarea de securitate si/sau sanatate poate fi de interzicere, de avertizare, de obligare, de
salvare sau prim ajutor si se realizeaza dupa caz in mod permanent sau ocazional
-Semnalizarea permanenta se realizeaza
- prin panouri(indicatoare, placi) si/sau culori de securitate cand se refera la o
interdictie, un avertisment, o obligatie, la localizarea mijloacelor de salvare sau de
prim ajutor si la riscurile de lovire de obstacole si de cadere a persoanelor
- prin eticheta(pictograma sau simbol pe culoarea de fond) sau panouri ce preiau
aceasta pictograma, in cazul recipientilor si conductelor aparente care contin
substante periculoase; aceste mijloace trebuie amplasate pe partile vizibile, sub forma
rigida, autocolanta sau pictata si intr-un numar suficient de mare perntru a asigura
securitatea zonei
- prin panouri de avertizare sau etichete in cazul suprafetelor, salilor sau incintelor
utilizate pentru incarcarea, descarcarea si depozitarea substantelor periculoase in
cantitati mari, mijloacele de mai sus vor fi plasate aproape de suprafata de depozitare
sau pe usa de acces
- prin culori de securitate la marcarea cailor de circulatie
-Semnalizarea ocazionala se realizeaza
- prin semnal luminos, semnal acustic sau comunicare verbala in caz de atentionare
asupra unor evenimente periculoase, chemare sau apel al persoanelor pentru o actiune
specifica sau evacuare de urgenta
- prin gest-semnal sau comunicare verbala, in caz de ghidare a persoanelor care
efectueaza manevre ce presupun un risc sau pericol
-Instruirea care se asigura angajatilor (in ceea ce priveste semnalizarea de securitate si/sau sanatate
utilizata) se va axa in special pe semnificatia semnalizarii, precum sip e comportamentul general si
specific care trebuie adoptat. Ea se va repeat periodic sau ori de cate ori se considera necesara
reimprospatarea cunostintelor
salariatilor, ca urmare a unor verificari.

20

S-ar putea să vă placă și