Sunteți pe pagina 1din 2

Rolurile şi exigenţele programului ”Săptămâna școala altfel”

Prof. Claudiu Conțiu

Când ne referim la activități extrașcolare le denumim ca: ” totalitatea activităţilor educative


organizate şi planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop educaţional, dar mai
puţin riguroase decât cele formale şi desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare, conduse de
persoane calificate,cu scopul completării formării personalităţii elevului asigurată de educaţia formală
sau dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii acestuia.”

Ca experiență personală, o să abordez programul național ”Școala altfel”, într-un mod cât mai realist.
Metodologia de organizare precizează că scopul acestui program este să ”contribuie la dezvoltarea
competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul elevilor”, se prevede deasemenea că
”este esențială creșterea gradului de implicare a elevilor în proiectarea, derularea și evaluarea
activităților de învățare”

Foarte mulți elevi consideră că școala este o corvoadă, în special orarul care începe la 8
dimineața și în funcție de vârstă se poate întinde până la ora 15, de aceea nu mă miră că, săptamâna
”școala altfel” este percepută de unii elevi ca și vacanță iar de alții ca și un un program mai scurt.

Articolul 8 aliniatul (1) din metodologie precizează că: ” In perioada alocata Programului national ”Școala
altfel" nu se organizeaza cursuri conform orarului obișnuit al unitații de învatamant. Programul se va
desfășura In conformitate cu un orar special, In fiecare dintre cele 5 zile.”

Precizarile ministerului și/sau ale inspectoratelor școlare, însistă pe realizarea programului prin
încadrarea lui în intervalul orar al fiecărei clase, adică 8-12 (15). Acest lucru nu apare în metodologie dar
logica poate fi în sensul respectării numărului de ore săptămânal al profesorilor.

Stabilirea programului exact în intervalul orar al școlii ”clasice” contravine spiritului activităților
extrașcolare adică mai puțină ”rigurozitate”.

Viziunea mea și probabil a multor profersori și în principal elevi, prin feedbackul oferit, este că
desfășurarea programului în afara perimetrului școlii răspunde cu adevarat scopului acestuia.

Cele mai preferate activități sunt drumețiile și excursiile. Având în vedere că acestea se desfășoară pe
parcursul unei zile sau două, este asigurat numărul de ore, sau chiar depășit, pe care, cadrele didactice
trebuie să le efectueze săptămânal. Din cele cinci zile, două fiind alocate drumețiilor sau excursiilor,
celelalte trei zile pot oferi în 3-4 ore,începând de la 9 dimineața, activități alese împreună cu elevii, care
să ducă la îndeplinirea scopului programului ”Școala altfel”, fără ca programul să fie perceput la un nivel
subconștient sau conștient ca și un program normal, riguros, în limite orare ”clasice”.

S-ar putea să vă placă și