Sunteți pe pagina 1din 2

Data:................................. Nume, prenume:..................................

Probă de evaluare. Clasa a VIII-a B

Citește textul, apoi scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele formulate mai jos.
Prin ușa întredeschisă apăru un bot cafeniu, lucios, apoi două urechi ascuțite, asemenea stegulețelor
marinărești de semnalizare. Întreaga înfățișare a câinelui – ochii iscoditori, botul adulmecător și mai ales coada
bârligată ca un ciudat semn de întrebare – avea în dimineața aceea aerul să spună: „Hotărât, aici se petrec lucruri
de neînțeles!” Înconjură masa din mijlocul camerei şi, ajungând în dreptul patului, se opri o clipă, apoi se așeză pe
labele dinapoi, mârâind.
Dintre perne îşi înălţă capul ciufulit un băiat. Clipi somnoros şi, întâlnind mutra caraghioasă a câinelui,
tresări:
— Sunt în vacanţă, bătrâne! Puteai să mă laşi să mai dorm un pic, nesuferitule …
Simțind dojana, câinele lăsă botul în jos, închise ochii și, supus, intră sub pat. Aici era locul lui de ispășire a
pedepselor. De fiecare dată când făcea câte o poznă, era dojenit sau pedepsit, Top se ascundea sub patul lui Sandu.
Stătea nemișcat, cu ochii închiși pe jumătate, cu botul pe covor, până când îl striga cineva.
— Hai, Top, îi spuse Sandu, nu m-am supărat. Dacă te-am făcut „nesuferit" a fost așa, din prietenie.
Băiatul mai stătu câteva clipe în pat, privind pe fereastră cum se legăna o ramură subțire de salcâm pe care
poposise o vrabie ca un pumn de cenușă. Apoi îl căută cu ochii pe Top. Câinele nu părăsise încă locul de ispășire a
pedepselor.
— Hai, ieși odată, Top. Sunt în vacanță, dar tot am treabă. Bine ai făcut că m-ai trezit!
(Octav Pancu-Iași, Marea bătălie de la„Iazul mic”)
1. Completează următoarele enunțuri lacunare: 6p
*Textul-suport este un text __________________
*Tiparele textuale (moduril de expunere) prezente în fragmentul următor sunt:___________________________
Dintre perne îşi înălţă capul ciufulit un băiat. Clipi somnoros şi, întâlnind mutra caraghioasă a câinelui, tresări:
— Sunt în vacanţă, bătrâne! Puteai să mă laşi să mai dorm un pic, nesuferitule …
*Un reper temporal este_____________________
2. Transcrie din text un epitet______________________ și o comparație__________________________ 4p
3. Transcrie, din textul dat, un pasaj descriptiv. 2p
________________________________________________________________________________________
4. Precizează dacă afirmațiile următoare sunt adevărate (A) sau false (F): 16p
a. Cuvântul lucios s-a format prin compunere prin contopire.
b. În cuvântul ciufulit există un diftong.
c. În enunțul Clipi somnoros şi, întâlnind mutra caraghioasă a câinelui, tresări există două propoziții.
d. În structura Stătea nemișcat, cuvântul nemișcat este un adjectiv participial.
e. În enunțul Sunt în vacanță, dar tot am treabă, cele două propoziții se află în raport de coordonare
adversativă.
f. În structura Aici era locul lui, verbul era este copulativ.
g. În enunțul Sunt în vacanţă, bătrâne! cuvântul bătrâne este substantiv în cazul vocativ.
h. În structura patul lui Sandu cuvântul lui este pronume personal.
5. Explică rolul virgulei în secvența bot cafeniu, lucios (din punct de vedere al raporturilor sintactice). 2p
__________________________________________________________________________________________
6. Transcrie, din textul dat: 12p
a. Un verb la indicativ, imperfect __________________________________
b. O conjuncție subordonatoare _______________________________________
c. Un verb la imperativ _____________________________________
d. O interjecție ___________________________
e. Un adverb de loc ________________________________________
f. Un cuvânt derivat cu sufix _____________________________
8. Analizează cuvinele subliniate în text: 21p
Cuvântul Valoare morfologică Caz Funcție sintactică
un bot
de întrebare
aceea
pe labele
lui
cineva
Top,

Partea a II-a – Redactează o compunere narativă de 15-20 de rânduri în care să povestești o întâmplare la care
participă cele două personaje din textul-suport. Întâmplarea va avea loc în timpul vacanței de vară, în satul în
care locuiesc cei doi. Dă un titlu sugestiv compunerii tale! 17p
În compunerea ta trebuie:
- să relatezi o întâmplare, respectând ordinea cronologică a faptelor
- să precizezi spațiul și timpul acțiunii
- să ai conținutul și stilul adecvate cerinței formulate
-să te încadrezi în limita precizată

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Notă: Se acordă 10 puncte pentru redactarea întregii lucrări.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Mult succes! J

S-ar putea să vă placă și