Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Sunetele unei limbi se grupează în: ( 0,2p)


a) vocale b) semivocale c) consoane d) toate variantele
2. Consoanele sunt sunete care : (0,2p)
a) se pot pronunţa fără ajutorul altor sunete b) nu se pot pronunţa fără ajutorul altor
sunete
3. O vocală poate alcătui o singură silabă ?(0,2p)
a) da b) nu
4. Construcţiile: l-am, pe-o, mi-a, c-ai formează (0,2p)
a) o silabă b) două silabe
5. Subliniază, din lista următoare, doar cuvintele cu hiat: ceartă, librărie, poate, aer, fiindcă, leu, oare,
ideal, creaţie, stau. (0,2p)
6. Pune în locul punctelor diftongii ea sau ia: al...., am....ză, d....l, jo...., lun...., marţ...., m....rgă,
p....tră, v....ţă, ţ....pă. (1p)
7. Grupează în coloana A cuvintele în care litera o reprezintă o vocală şi în coloana B cuvintele
în care litera o reprezintă o semivocală: aoleu!, blocare, chior, coafor, coeficient, a coopera,
foarte, geografie, Ioana, nou, poezie, a şopti. (1p)
A. B.
……………………………… …………………………………
……………………………… ……………………………………
……………………………… …………………………………
……………………………… …………………………………
……………………………… …………………………………
……………………………… ……………………………………
……………………………… …………………………………
……………………………… …………………………………

8. Completează cuvintele cu literele î/â corespunzătoare: ..ncepere, ne..nceput, supra..nălţ..nd,


..ng..nfat, ..ncăpăţ..nare, am..n..nd, bine..nţeles, Br..ncuşi, cobor.., ur.. (1p)
9. Precizează numărul literelor şi al sunetelor pentru cuvintele: (1p)
acetonă ____ litere, ____ sunete agheasmă ____ litere, ____ sunete bocet ____
litere, ____ sunete ceară ____ litere, ____ sunete cerea ____ litere, ____
sunete chem ____ litere, ____ sunete
cheamă ____ litere, ____ sunete chiciură ____ litere, ____ sunete chior____
litere, ____ sunete
dezechilibru ____ litere, ____ sunete

10. Subliniază cu o linie diftongii şi cu două linii triftongii din cuvintele următoare: (1p)
aceluiaşi, ceas, ce-ai (văzut), cianură, cerutu-i-am, creionaş, doină, două, foiau, ghiurghiuliu

11. Completează spaţiile punctate cu diftongii şi triftongii potriviţi: (2p)

Mormolocul, pu__l de br__scă,


Vo__ rudele să-şi cun__scă.
D__dată _-_ apărut o firmă pe care scria:
Br__şte, lacăte, chei
„Aici am să d__ d__-__ mei.”
Şi __tă-l la meşter, zicând:
„Vr__ să st__ şi __ cu br__ştele-n rând.”

12. Citeşte fiecare dintre afirmaţiile de mai jos şi încercuieşte litera A, dacă o consideri adevărată
sau litera G, dacă o consideri greşită: (1p)
A G Sunetele a, ă, î, e sunt întotdeauna vocale.
A G În cuvântul geam există 4 litere şi 3 sunete.
A G În cuvântul excursie există 8 litere şi 8 sunete.
A G În cuvântul ramuri ultimul i este semivocală.

S-ar putea să vă placă și