Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect de activitate didactica

A. Date generale
Obiectul: Biologie
Clasa: a IX-a
Data: 24.09.2008
Tema lectiei: Structura celulei eucariote
Tipul lectiei: Lectie mixta (de predare – invatare)
Scopul lectiei: familiarizarea elevilor cu notiunea de celula si cunoasterea tipurilor de
celule din lumea vie
Obiectivele de referinta vizate:
1.1. Culegerea de date din surse variate de informare/documentare despre
organizarea lumii vii
1.2. Clasificarea indivizilor biologici pe baza caracterelor generale
1.3. Identificarea structurilor biologice microscopice in vederea caracterizarii lor
4.1 Utilizarea corecta a terminologiei specifice biologiei in diferite situatii de
comunicare
4.2. Prezentarea informatiilor folosind diverse metode de comunicare
Obiective operationale
La sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili :
O1. Sa descrie structura membranei celulare, utilizand figura de la pagina 95 din
manualul scolar, reprezentand ultrastructura celulei eucariote
O2. Sa identifice la microscopul optic citoplasma, ribozomii, R.E. si mitocondriile,
mentionand rolul acestora in functionarea celulei
O3. Sa demonstreze ca nucleul reprezinta coordonatorul intregii activitati celulare,
utilizand cunostintele anterior acumulate
O4. Sa clasifice plastidele, mentionand rolul lor in functionarea celulei
O5. Sa identifice si sa descrie Ap. Golgi din structura celulei vegetale reprezentata in
figura de la pag 95 din manualul scolar
O6. Sa descrie lizozomii, cilii si flagelii, mentionand functiile acestora.
O7. Sa recunoasca centrul celular pe plansa reprezentand structura celulei eucariote
O8. Sa enumere componentele neprotoplasmatice ale celulei, mentionand rolul lor in
functionarea celulei.
B. Strategia didactica
Locul de instruire: sala de clasa
Timpul alocat: 2 ore
Forme de organizare a lectiei: frontala, individuala
Resurse materiale: preparate fixe pentru microscop reprezentand celule de diferite
forme, planse cu diferite tipuri de cellule animale si vegetale
Resurse procedurale: imbinarea optima explicatiei, conversatiei euristice,
observatiei si modelarii
Modalitati de evaluare: formativa – orala, scrisa – fisa de evaluare, autoevalauarea.
C..Scenariul activitatii didactice
Resurse Modalitati de
OO Evenimentele instruirii Resurse materiale
procedurale evaluare

Moment organizatoric: profesorul verifica prezenta si asigurarea materiala a lectiei

Captarea atentiei: profesorul capteaza atentia elevilor spunandu-le: „ora trecuta am studiat
structura celulei procariote. Astazi vom vorbi despre structura celulei eucariote”. -evaluare orala,
formativa
Reactualizarea cunostintelor anterioare - profesorul pune elevilor urmatoarele intrebari:
-care sunt componentele celulei procariote? Metode
-descrieti citoplasma celulei procariote. dialogale:
-descrieti membrana plasmatica a celulei procariote. conversatia

Enuntarea noii lectii – profesorul scrie pe tabla titlul noii lectii:”Structura celulei eucariote”.

Prezentarea optima a continutului si dirijarea invatarii


Profesorul prezinta elevilor o plansa de laborator reprezentand structura celulei -evaluare orala,
OO1 eucariote. E. analizeaza plansa si cu ajutorul P. identifica componentele celulare. fomativa
P. prezinta elevilor o plansa de laborator reprezentand membrana celulara, apoi
stabilesc impreuna functiile mambranei celulare.

E. identifica pe plansa de laborator citoplasma, R.E. si ribozomii, apoi P. le explica -conversatia


structura si rolul acestora. euristica
OO2
P. prez. E. o plansa reprezentand mitocondria si cere E. sa reprezinte schematic -explicatia
structura acesteia. Apoi, explica E. de ce mitocondria este considerata „uzina energetica a -observatia -manualul scolar -evaluare orala,
celulei”. -planse formativa
reprezentand
P. cere E. sa identifice nucleul in plansa de laboratorce ilustreaza structura celulei structura celulei
OO3 eucariote, apoi descrie structura acestuia , explicand E. notiunile de nucleoli, nucleoplasma, eucariote
cromatina, acizi nucleici. P. prez E. o plansa ce reprezinta structura cromozomului eucariotic
in care se poate observa infasurarea moleculei de ADN in jurul proteinelorsi formarea fibrei
de cromatina. -evaluare scrisa -
P. spune apoi E. ca nucleul reprezinta coodonatorul intregii activitati celulare.
P. clasifica plastidele in functie de pigmentul continut astfel: leucoplaste (incolore),
OO4 cromoplste (pigment rosu, galben, portocaliu), cloroplaste (pigmentul asimilator =
clorofila), apoi precizeaza functiile acestora: de depozitare, de colorare a fructelor si florilor,
de participare la fotosinteza.
OO5 -conversatia
P. explica E. notiunea de ap. Golgi si de dictiozom mentionand rolul secretor al -modelarea -manualul scolar
acestora. -expicatia -planse de
OO6 -observatia laborator
P. explica E. notiunea de lizozom mentionand rolul lor in digestia celulara.
E. identifica in plansa de laborator cilii si flagelii si stabilesc rolul lor.
OO7
P. explica E. rolul centrului celular in functionarea celulei vegetale si animale.

OO8 P. spune: „pe langa componentele vii celula contine si componente nevii. De ex.:
peretele celular si vacuolele pe care le intalnim doar la celulele vegetale, precum si
incluziunile (intalnite atat in celula vegetala cat si in cea animala). -fisa de evaluare
P. explica rolul peretelui celular, al vacuolelor si al incluziunilor in functionarea celulelor

Aprecierea performantei
Elevii vor primi spre completare o fisa de evaluare.

Asigurarea posibilitatilor de transfer si a pastrarii in memorie


Elevii primesc ca tema pentru acasa rezolvarea itemilor 1, 3 si 5 de la pagina 101 din
manualul de biologie de cls. a IX-a.
Matrice de evaluare

Tema de Observarea Tema


Proba Proba Proba
Obiective operationale lucru in sistematica a pentru Autoevaluare
orala scrisa practica
clasa elevilor acasa
OO1 – Sa descrie structura membranei celulare utilizand figura de la
X X X X
pag. 95 din manualul scolar
OO2 – Sa identifice la microscopul optic citoplasma, ribozomii, R.E. si
X X X
mitocondriile, mentionand rolul acestora in functionarea celulei
OO3 – Sa demonstreze ca nucleul reprezinta coordonatorul intregii
X X X X
activitati celulare, utilizand cunostintele anterior acumulate
OO4 – Sa clasifice plastidele mentionand rolul acestora in functionarea
X X X X X X
celulei
OO5 – Sa identifice si sa descrie ap. Golgi din structura celulei vegetale
reprezentata in figura de la pag. 95 din manualul scolar X X X X

OO6 – Sa descrie lizozomii, cilii si flagelii mentionand functiile acestora


X X X X X

OO7 – Sa recunoasca centrul celular in plansa reprezentand structura


celulei eucariote X X X X

OO8 – Sa enumere componentele neprotoplasmatice ale celulei


mentionand rolul lor in functionarea celulei. X X X X
Constituentul celular Structura Rol
I.Componente
protoplasmatice - 2 straturi fosfolipidice - delimiteaza celula
Membrana plasmatica - un stat proteic - mediaza schimburile de substanta dintre
celula si mediu
- -protejeaza celula
Citoplasma - Hialoplasma - in citoplasma se afla in suspensie toate
- organite celulare: R.E., ribozomi, mitocondrii, Ap. Golgi, plastide,
componentele vii si nevii ale celulei
lizozomi
Nucleul - membrana dubla cu pori = membrana nucleara
- 1 sau mai multi nucleoli
- Citoplasma = nucleoplasma = carioplasma - coordonatorul intregii activitati celulare
In nucleoplasma se gaseste cromatina alcatuita din proteine si acizi nucleici.
In timpul diviziunii celulare cromatina se condenseaza formand cromozomii.
Acizii nucleici = substante macromoleculare alcatuite din unitati structurale
numite nucleotide.
Acizii nucleici-1. ARN (acidul ribonucleic) – rol in sinteza proteica
2. ADN (acidul dezoxiribonucleic ) – la nivelul sau este codificata informatia
genetica pentru realizarea diferitelor structuri si functii ale organjsmului

Ribozomii - ARN + proteine - sinteza substantelor proteice

Schema lectiei la tabla


Structura celulei eucariote
Reticul endoplasmic (R.E.)
R.E.: – 1. R.E. neted -canalicule netede - transportul substantelor in citoplasma
2. R.E. rugos -canalicule cu ribozomi atasati

- membrana dubla ce invagineaza sub forma de criste - rol in producerea de energie → „uzina energetica
Mitocondria - matrix = stroma a celulei”
Plastide (specif cel veg)
- leucoplaste -incolore - sinteza si depozitarea unor substante
- - cromoplste - contin pigment rusu, galben, portocaliu - dau culoare petalelor, fructelor
- - cloroplaste - contin clorofila (pigmentul asimilator) - au rol in fotosinteza
Ap. Golgi (alcatuit din
totalitatea dictiozomilor) - un dictiozom e format din cisterne plate suprapuse - rol secretor

Lizozomii - contin enzime digestive - rol in digestia celulara


- 9 microtubuli dubli, periferici - rol in deplasarea celulelor
Cilii si flagelii - 2 microtubuli simpli, centrali

Centrul celular - rol in formarea fusului de diviziune

II.Componente
neprotoplasmatice
Peretele celular (specific - molecule lungi de celuloza grupate in manunchiuri inglobate intr-o masa de - asigura integritatea, individualitatea si forma
celulei veg.) pectina si hemiceluloza celulei

Vacuolele (specifice cel. - delimitate la exterior de o membrana cu o structura asemanatoare - de depozitare


veg.) plasmalemei
- suc vacuolar

- cristale de carbonat de calciu, sulfat de calciu, cauciucul, amidonul, rasini


Incluziuni - folosite in alimemtatie, industrie etc.
etc.
Fisa de evaluare

I. Alegeti raspunsul corect


1. Mitocondriile au rol :
a. secretor
b. in producerea de ener gie
c. in digestia celulara
d. in fotosinteza
2. Cloroplastele au rol:
a. secretor
b. in producerea de ener gie
c. in digestia celulara
d. in fotosinteza
3. Componentele protoplasmatice ale celulei sunt:
a. incluziunile
b. vacuolele
c. ap. Golgi
d. peretele celular.

II. Asociati notiunile din cele doua coloane:

A B

1. Ap. Golgi a. sinteza si depozitarea unor substante


2. ribozomi b. secretor
3. lizozom c. sinteza proteica
4. leucoplast d. digestia celulara
5. cili si flageli e.deplasarea celulei

III. Completati spatiile lacunare cu notiunile corespunzatoare:

1. R.E. are rol in..........................I....................... .


2. Cromatina este alcatuita din proteine si............................... .

IV. Enumerati componentele celulare specifice celulei vegetale.


Structura celulei eucariote
Timp de lucru: 15 min

Subiectul Punctaj Barem de corectare si notare

I 3p 1a, 2d, 3c – 3*1p

II 2,5p 1b, 2c, 3d, 4a, 5e - 5*0,5p

-transportul substantelor in citoplasma – 1p


III 2p
-acizi nucleici – 1p
IV
1,5 Vacuole, perete celular, plastide - 3*0,5p
1p din oficiu

Total: 10 puncte