Sunteți pe pagina 1din 2

Institutie medicala

Socializarea este modalitatea prin care un organism biologic este transformat într-o fiinţă
socială capabilă să acţioneze împreună cu alţii.

Transferul de cultură de la o generaţie la alta se face prin intermediul socializării.


Individul se naşte într-o anumită cultură pe care o preia, o interiorizează şi o transmite
următoarelor generaţii. Una din consecinţele socializării este stabilirea normelor de
comportament astfel dobândite. Această interiorizare a normelor şi valorilor permite, de
asemenea, însuşirea regulilor sociale, care prin definiţie sunt exterioare individului, şi creşterea
solidarităţii dintre membrii grupului.

Sănătatea se definește în mod curent ca starea unui organism la care funcționarea


tuturor organelor se face în mod normal și regulat.

Sănătatea sociala este recunoscută ca o dimensiune indisociabilă a sănătăţii generale, dar,


pe altă parte, nu există încă un consens asupra conţinutului concret al conceptului şi al modului de
evaluare.

În general, sănătatea socială este considerată ca modalitatea în care o persoană se


comportă cu alţii şi în care alţii reacţionează la acest comportament, modul în care reacţionează
faţă de instituţii sociale, faţă de regulile şi normele sociale. Bazată pe interacţiunea dintre
individual şi mediul său, sănătatea socială poate fi, de fapt, interpretată în diferite feluri. De
exemplu, în cadrul „Anchetei de sănătate”, Belgia, 2004, sănătatea socială este tradusă, îndeosebi,
în termeni de suport social.

Aparitia sociologiei medicale se bazeaza atat pe pluridimensionalitatea fenomenului


„sanatate“, cat si pe ambitia sociologiei care se dreste, in conformitate cu dezioderatele enuntate
de intemeietorii sai, o stiinta a „bunastarii“ si a „libertatii“ umane.

Sociologia in medicina – integreaza conceptele, principiile si cercetarile sociologice in


medicina, inclusiv educatia sociologica a studentilor medicinisti, studiul comportamentului
sanitar si al epidemiologiei sociale, studiul proceselor de dezvoltare ale unei boli sau ale
factorilor care influenteaza atitudinea pacientilor fata de boala (R. Strauss, 1972)
Sociologia sanatatii – studiul particular al aspectelor economico-sociale ale sanatatii, ale locului
sitemului sanitar in societate si raporturile dintre diferitele politici sanitare (Steudler, 1972)

Sociologia medicala are urmatoarele obiective:

‒ Achiziţionarea noţiunilor de bază ale sociologiei medicale


‒ Dobândirea principalelor abilităţi privind tehnicile de cercetare sociologică
‒ Exersarea comunicării şi explicarea raporturilor interpersonale din perspectiva
sociologiei medicale
‒ Integrarea noţiunilor privind sociopsihoterapiile

Obiective specifice, la finalizarea disciplinei studentul va fi capabil:

 să descrie principalele criterii sociologice de evaluare a bolii şi sănătăţii


 să explice caracteristicile sistemelor de sănătate
 să exemplifice conceptele de status şi rol social în relaţia medic-pacient
 să integreze conceptele de mod de viaţă şi stil de viaţă prin perspectiva relaţiei medic-
pacient
 să identifice factorii sociali care influenţează stilul de viaţă
 să caracterizeze sistemul medical actual
 să explice boala şi sănătatea prin perspectiva aspectelor socio-medicale

S-ar putea să vă placă și