Sunteți pe pagina 1din 6

Program de psihoprofilaxie la tema:

“Dezvoltarea toleranței față de sine și față de alții”

Tema: Dezvoltarea toleranței față de sine și față de altii

Psiholog: Popov T

Data: 20. XI. 2020

Grupul țintă: Părinții claselor primare

Durata: 60 minute

Tipul activităţii: activitate de psihoprofilaxie cu elemente de training

Scopul: Crearea modelelor de comportare tolerantă şi conştientizarea necesității

dezvoltării calităților unei persoane tolerante

Obiective operationale:

 O1 să participe la crearea atmosferei pozitive de lucru în grup;


 O2 să cunoască caracteristicile persoanei tolerante;
 O3 să-şi autoevalueze nivelul propriei tolerante;
 O4 să-şi determine caracteristicile care ar trebui să le dezvolte pentru a fi o persoană
tolerantă;
 O5 să-şi dezvolte toleranţa faţă de alte opinii, concomitent conştientizând existenţa
mai multor
 păreri;
 O6 să manifeste comportament tolerant faţă de anumite tipuri de persoane.

Metode şi procedee: Brainstorming, autoanaliza și compararea, argumentarea, studiu de caz,

discuție dirijată, joc de rol, reflecția, feedbachul, lucrul individual și în grup, problematizarea

Resurse: foi A3, marchere, materiale pentru realizarea însărcinărilor, fişe, anexe, cretă

Bibliografie:

Băban A. Consiliere educaţională. Cluj Napoca: Editura Corpului Didactic, 2001

Ciofu C. Interacţiunea părinţi-copii. Editura Medicală AMAETEA 1998

Toleranţa şi competenta socială. Ghid metodic pentru formatori, Chişinău, 2004

Vernon A. Dezvoltarea inteligenței emotlonale - educație rațional-emotivă și


comportamentală

Cluj Napoca: Editura ASCR, 2006.


Design-ul activității:

1. Ritualul inceperii şedinţei. Anunțarea temei şi a obiectivelor (3 min.).


Exercițiul „Complimentul”. Participanţii se iau de mâini, formând un cerc închis, apoi fiecare
membru pe rând adresează câte un compliment celuilalt.

2. Activitatea ,,Portretul toleranţei" (7 min.).

Fiecare participant primeşte câte o fişă și o completezează conform cerințelor (anexa nr 1)


Instructiune: Pe fișa pe care ați primit-o, în colonita A puneți semnul plus în dreptul a trei
caracteristici care sunt cele mai evidențiate la propria persoană și semnul zero în dreptul
caracteristicilor mai puțin evidențiate. Apoi în coloniţa B puneți semnul plus in dreptul celor
caracteristici mai evidente pentru o persoană tolerantă. Se va pune în discuție doar datele din
colonița B.
În continuare li se cere să ridice mâna celor participanți, care au însemnat în colonita B prima
caracteristică, etc. Se numără caracteristicile care au obținut mai multe voturi - nucleul
toleranței pentru grupul dat. Se propune să compare caracteristicile alese de ei cu portretul de
grup al toleranţei.
Comentariu: Din Declarația Principiilor Toleranţei ale UNESCO, Articolul 1:
1.1. Toleranța înseamnă respectul, acceptarea și elegerea bogatei diversități culturale a lumii
noastre, a formelor de autoexprimare și de manifestare a individualității umane. La aceasta
contribuie cunoştinţele, deschiderea, comunicarea și libertatea gândirii, a conştiinței și
convingerilor. Toleranța înseamnă armonie în diversitate. Aceasta nu este doar o datorie
morală, dar și o necesitate cât politică atât și juridică.
1.4. Manifestările toleranței, în deplină consonanță cu respectarea drepturilor omului, deloc nu
înseamnă atitudine tolerantă față de inechitatea socială, renunțarea la propriile convingeri sau
cedare în fața convingerilor altora. Aceasta presupune că fiecare e în stare să se conformeze în
raport cu propriile convingeri și recunoaşte oricui același drept. Aceasta înseamnă
recunoașterea faptului că oamenii prin firea lor se deosebesc prin aspectul exterior, situație,
limbă, valori și comportament și se bucură de dreptul de a trăi printre oameni şi de-ași păstra
individualitatea.
Aceasta de asemenea înseamnă că opiniile unui om nu pot fi impuse altora...

3. Activitatea "Eu consider..." (10 min)


Pe podea se trage cu creta o linie. Pe de o parte a liniei se scrie semnul plus, ce înseamnă
"sunt
de acord" iar ppe de altă parte semnul minus "împotrivă”. Participanților li se va citi niște
afirmații și ei trebuie să se deplaseze de o parte sau alta a liniei, în dependență dacă sunt sau
nu de acord cu afirmaţia propusă. Afirmaţiile reprezintă posibilitatea existenţei mai multor
păreri:
*Cel mai frumos animal de casă este pisica;
*Cel mai important obiect este matematica;
*Cea mai bună muzică este hip-hop,
*Cei mai buni bucătari sunt bărbaţii, etc.
Apoi se discută - cine din părţi au avut dreptate;
*Dacă a fost situatii în care cineva era în minoritate şi cum s-au simțit;
*Ce atitudine aveți față de persoana care are o părere diferită de a Dvs.?
*Cum vă apărați opinia fără să-i jigniți pe alții care nu sunt de acord cu Dvs.?

4. Exercițiul „Vino de partea mea" (5 min.).


Participanții se împart în perechi. Membrii perechilor stau față în față după linia deja trasată.
Se iau de mâini și primesc instrucțiunea: „încercați să trageți persoana de partea voastră a
liniei".
Reflectie:
Cum a fost?
A încercat cineva alte metode decât cea fizică pentru al convinge pe partener să treacă de
partea
sa? Cum v-aţi simţit?
5. Jocul pe roluri ,,Climatul toleranţei" (18 min.).

Acest exercițiu este orientat la modelarea primelor situaţii de reglementare tolerantă a


relaţiilor. Participanții se împart în 3-4 grupuri mici şi, după principiul tragerii la sorți, se
distribuie modelele inițiale de muncă în grup: firma, familia, grupul de tineret, colectivul de
creație.
Se cere ca:
1. Fiecare grup alege o situație modelată reală sau imaginară (eveniment de familie, situație m
afaceri, proiect comun sau altele, după alegerea grupului);
2. În conformitate cu situația aleasă se distribuie roluri fiecărui participant;
3. În situația aleasă de grup sau de psiholog se formulează o problemă sau un conflict;
4. În conformitate cu rolurile grupul discută situația de caz;
5. Rezultatul lucrului în grup se prezintă în formă de înscenare a procesului de căutare și
găsirea unui mod concret de reglementare tolerantă a relaţiilor umane.
La sfârșit se face analiza rezultatelor fiecărui grup. Discuția și comentariile în comun.
Comentariu: Climatul toleranței întruchipează în sine arta colaborării dintre indivizi,
capacitatea de a identifica și soluționa constructiv sarcinile comune, a învinge manifestări de
intoleranţă, a obţine realizări reciproce de către: a) oameni cu diferite păreri și opinii,
concepții despre lume, cunoștințe și experiență de viaţă; b) oameni proveniți din diferite tari,
formați în condiții absolut diferite, diferiți după caracter şi temperament, dezvoltați fiziologic
şi psihoemoțional diferit, prezentând diverse forme de percepere a lumii, relații dintre oameni,
valori personale și sociale; c) oameni ce prezintă diferite sisteme politice, economice, sociale
și ideologice, aparținând la diverse confesiuni și convingeri. Același lucru putem vorbi și
despre comportamentul tolerant.
6. Realizarea feedbackului (10 min.).
Participanților li se împarte câte o fişă pentru a o completa (anexa nr.2).
La sfârșit se citesc doar răspunsurile adevărate.
Ce concluzii ați făcut în urma acestui training?

7. Exercițiul ,,Eu mă asemăn cu tine... " (5 min.).


Participanţii stau în cerc. Unul trece în centru și găsește o asemănare cu unul din ceilalți
participanți și îi dă mâna. Al doilea vine și el în centru și găseste asemănare cu al treilea, se
încheie jocul atunci, când toţi participanții au trecut în centru.

Anexa nr.1
Portretul tolerantei individuale
A B

Predispunere către altul


Indulgenţă
Răbdare
Simțul umorului
Sensibilitate
Altruism
Acceptarea existenţei diferențelor
Stăpânire de sine Bunătate
încredere
Capacitatea de a nu-i judeca pe alții
Umanismul
Capacitatea de a asculta
Curiozitatea
Empatia

Anexa nr.2
Instrucțiune: Răspundeţi prin „adevărat” sau „fals” (A/F) în dreptul fiecăreia din următoarele
afirmații după cum considerați că este corectă sau incorectă. Citiți doar răspunsurile
adevărate.
A fi tolerant înseamnă:
a)...... a fi răbdător, indulgent cu cei din jur, bun la suflet;
b)...... a trata cu îngăduinţă, cu înţelegere o persoană, o situație;
c)...... a nu fi înțelegător şi a fi prea sever cu cei din jur, a nu suporta neplăcerile făcute
de alții cu calmitate;
d) ......a fi o persoană care poate ierta, poate înțelege;
e)...... a fi respectuos, a fi afectuos față de o persoană;
f)...... a accepta oamenii așa cum sunt ei și a înţelege problemele lor;
g)….. a te respecta numai pe tine.

S-ar putea să vă placă și