Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE ACTIVITATE

PROPUNĂTOR: Zăgrăian Ionela-Adelina


DATA:09.11.2021
GRUPA / NIVEL DE VÂRSTĂ: mică –ALBINUȚELOR – nivelul I
INSTITUȚIA DE INVĂȚĂMÂNT: GRADINIȚA CU P.N. CĂIANU
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Când, cum și de ce se întâmplă?”
TEMA PROIECTULUI TEMATIC:
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Ce ne aduce toamna în coș?”
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Mărul aromat”
CATEGORII DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE:

ADP: DȘ: ,,Mărul”-observare


,,Ce ne oferă fructele? ” DEC1: ,,Coșul cu mere”-colorare

,,MĂRUL
AROMAT”

ALA1: ALA2:
Construcții: ,,Lădițe pentru fructe” Jocuri și activități recreative
Arte: ,,Fructul cel mai gustos-modelaj” ,,Coșul toamnei”- joc de mișcare
 ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ
Rutine: Primirea copiilor, micul dejun, gustarea (deprinderi specifice)
Întâlnirea de dimineață: „Ce ne oferă fructele?” salutul, prezența completare calendarul naturii.
Joc liber: Se va pune la dispoziția copiilor jocuri și materiale pregătite pentru tema săptămânii,
iar aceștia își vor alege jocurile și materialele dorite, desfășurând jocul liber în spațiul dorit
(măsuțe/centre).
Tranziții: ”A, a, a acum e toamnă da”
Moment de mișcare/tranziție: Exerciții de gimnastică

MIJLOCUL DE REALIZARE:
COMPORTAMENTE URMĂRITE PE PARCURSUL DERULĂRII ACTIVITĂȚII
A 2.1. Utilizează simţurile (văzul, auzul, simţul tactil, mirosul etc.) în interacţiunea cu mediul
apropiat.

B. 2.1. Exprimă recunoașterea și respectarea asemănărilor şi a deosebirilor dintre oameni

C 3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în


conversații și povestiri creative

C. 3.3. Demonstrează simț muzical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans etc.

D. 1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării
lui.

E. 1.4. Identifică posibile răspunsuri/soluţii la întrebări, situaţii - problemă şi provocări din viaţa
proprie şi a grupului de colegi

Obiective operaționale
O1- Să menționeze forma, culoarea și textura mărului, pe baza observației.
O2- Să precizeze textura și culoarea coji și a iezului mărului, folosindu-se de percepția vizuală.
O3- Să identifice importanța sâmburelui în înmulțirea pomilor de măr.
O4-Să realizeze desenul, respectând conturul și utilizând culorile potrivite realității.
STRATEGII DIDACTICE:
a) metode și procedee: expunerea, conversația, observația, explicația, descoperirea,
problematizarea.
b) mijloace didactice: ghicitoare-imagine, pitic de pluș, măr, fișă de lucru.
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual.
FORME DE EVALUARE: aprecieri verbale individuale și colective,
LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de grupă.
Durata: o zi

Material bibliografic
„Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, aprobat O.M. nr.5233 din 01.09.2008
E. Gongea, G. Ruiu, S. Breben, M.Fulga, „Metode interactive de grup” Ghid metodic – Ed.
Arves, Craiova, 2007 .

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

EVENIMENTUL CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE


DIDACTIC DIDACTICE
1. Momentul Crearea condiţiilor necesare bunei
organizatoric desfăşurări a activităţi:

 aerisirea sălii de grupă


 aranjarea mobilierului
 pregătirea materialului
didactic
 introducerea copiilor în sala de
grupă

Pentru început se prezintă copiilor o -observarea


ghicitoare, care sună așa: comportamen
2.Captarea -surpriza
atenţiei ,,Este un fruct acrișor, tului copiilor
-conversaţia
Roșu, verde, gălbior,
-jucăria
În poveste-i otrăvit
Ghicește fructul oprit!”
După ce am identificat fructul descris
în ghcitoare, introduc un pitic de pluș
care le cere ajutorul copiilor.
„Acest pitic e foarte supărat. El e
supărat pentru că prietena lui, Albă ca
Zăpada a fost păcălită de vrăjitoarea
cea rea și a mușcat din mărul otrăvit și
asta pentru că nu a fost atentă la mărul
pe care i l-a dat vrăjitoarea. Piticul
vrea să știe tot ce se poate știi despre
un măr pentru a o învăța și pe Albă ca
Zăpada și astfel să nu mai fie altă dată
păcălită.Vreți să îl ajutăm? ”
„Astăzi o să învățăm alături de piticul -observarea
nostru tot ce se poate despre măr. comportamen
-explicaţia
O să observăm „Mărul” tului verbal şi
3.Anunţarea nonverbal al
temei copiilor
Educatoarea le arată copiilor mărul
pentru a observa că este rotund ca o
3. Dirijarea minge, că pot avea coaja de culoare
învăţării roșie, galbenă, verziue, sau o
combinație de culori. Educatoarea le
dă mărul să treacă prin mâna fiecărului
copil pentru a identifica fiecare
caracteristică a fructului.
Prin intermediul pipăitului preșcolarii
observă faptul că mărul are coaja observația
netedă, fină.
explicația -observarea
Prin observarea planșelor didactice și comportamen
conversația
întrebările educatoarei copiii vor
tului verbal şi
conștientiza faptul că mărul crește în exercițiul
nonverbal al
măr care este un pom fructifer și de
problematizarea copiilor
aceea mărul este un fruct.
Educatoarea taie apoi mărul, iar copii
observă că mărul are o coajă subțire,
iar miezul este gălbui.
Se realizează sinteza parțială,
educatoarea enumerând caracteristicile
observate până în acest moment.
Copiii vor mirosi apoi mărul, simțind
un miros mult mai puternic acum că
mărul este tăiat. Vor observa de
asemenea caseta cu semințe de măr, de
culoare maronie, iar educatoarea le
explica faptul că prin intermediul
acelor semințe putem avea mai mulți
meri dacă îi îngrijim corespunzător.
În final educatoarea spală mărul și le
taie câteo bucățică fiecărui copil pentru
al gusta și astfel dau dreptate
ghicitoarei, este dulce acrișor.
Se realizează sinteza totală, educatoarea
urmărind prin întrebări toate
caracteristicile mărului:
-Ce ste mărul?
-Unde crește mărul? -observarea
- Ce formă are mărul? comportamen
observația
- Ce culoare poate avea coaja lui? tului verbal şi
explicația nonverbal al
- Cum este coaja? conversația copiilor
- Cum este miezul? exercițiul
-Ce gust are mărul?
-De ce nu mâncăm tot mărul?
- Cum se înmulțește mărul?
-Ce trebuie să facem înainte de a
mânca mărul?
- Cum putea avea grijă de pomul măr
pentru a avea fructe bune?
Aprecieri verbale

Apoi prin tranziția- ,,Multe fructe am


gustat/ Tare le-am mai savurat/Și
4.Asigurarea retenţiei împreună am aflat/ Ce ne-aduce -explicatia -observarea
şi a transferului toamna în dar.”, se face trecerea la modului de
-conversatia participare la joc
următoarea activitate, la DEC.
-jocul Aprecieri verbale
Apare din nou piticul care le
mulțumește copiilor pentru informații
și le mai cere ceva. ,,Știu că acum
cunoalteți foarte binele merele, de
aceea vă rog să îi faceți fiecare un coș
cu 3 mere Albei ca Zăpada, ea o să fie
foarte fericită.
Copiii primesc fișele, aceștia au ca
sarcină să coloreze cele 3 mere și
coșul.
Se fac aprecieri asupra modului de
desfăşurare a întregii activităţii.
5.Încheierea
activităţii Pentru că toţi copiii au fost cuminţi şi
harnici, piticul îi recompensează cu -aprecieri verbale
buline vesele. -conversaţia -acordare de
recompense

S-ar putea să vă placă și