Sunteți pe pagina 1din 4

Anexa nr.

2
la ord. nr. _____ din __________

șef adjunct al DGETS


____________ Andrei PAVALOI

REGULAMENTUL
concursului ecologic municipal online „Trăistuța speranței”
(noiembrie 2021)

I. NOȚIUNI GENERALE

Concursul ecologic municipal online „Trăistuța speranței” este organizat de


către Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău
pentru elevii ce frecventează Centrele de creație a copiilor, în scopul dezvoltării
gradului de conștiință și responsabilității elevilor față de mediu.

II. OBIECTIVELE:

- promovarea acțiunilor cu caracter ecologic;

- educația elevilor în spiritul responsabilităților față de natură și viață;

- implicarea elevilor în activități școlare privind protecția mediului înconjurător;

- dezvoltarea capacităților creative ale elevilor prin activități artistice atractive;

- încurajarea elevilor a rămâne activi în condiții sigure.

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

La concursul ecologic municipal online „Trăistuța speranței” pot participa


elevii claselor a V-a – a XII-a din instituțiile de învățământ extrașcolar, se
preconizează a se înscrie în concurs în jur de 300 elevi. Concursul include
următoarele probe:

A - Concursul foto: „ECO_torbița deosebită pentru omul deosebit”. Fotografiile


vor fi clare și vor reda atât materialele utilizate, cât și mesajul concursului;

B - Concursul video „Eu confecționez Eco_torbița mea”. La această probă pot


participa elevii cu material video în pereche sau grup (până la 4 elevi). Filmulețul
va releva atât fragmente din procesul de creare a torbiței, cât și imagini a
produsului final.

C - Concursul ECO_torbițelor din materiale reciclabile „A doua viață a lucrurilor


preferate”. Torbițele pot fi confecționate din hăinuțe sau alte obiecte care pot fi
reutilizate;
E - Concurs-online de foto „Torbița – îndemn” (torbița cu cel mai original decor –
îndemn de ocrotire a naturii).

F - Concurs de ECO_torbițe „Spiridușii lui Moș Crăciun”. Torbițele în care ar


putea fi ascunse cadourile lui Moș Crăciun, sau cadourile pentru persoanele dragi.

În cadrul etapei municipale, participanții la toate probele vor fi apreciați


conform categoriilor de vârstă: clasa a V-a - a VIII-a, clasa a IX-a - a XII-a.

Toate lucrările confecționate de către elevi, cu acordul lor, se propune a fi


expuse spre vânzare în cadrul unui târg online organizat de către administrația
instituției de învățământ extrașcolar.

IV. ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE:

Concursul ecologic municipal online „Trăistuța speranței” se organizează în


două etape:

I – etapa locală/în cadrul instituției de învățământ. Câștigătorii acestei etape vor fi


promovați în etapa a II-a, în baza procesului verbal și ofertei de participare
prezentate de către administrația instituției;

II – etapa municipală, organizată de către DGETS. Evaluarea materialelor propuse


pentru concurs vor fi analizate în perioada 22 - 30 noiembrie 2021. La etapa
municipală participă deținătorii Premiului Mare și locului I (unu) în baza ofertelor
de participare și în corespundere cu procesul-verbal prezentat de către instituția
extrașcolară și a modului de organizare a concursului (câte un reprezentant,
conform categoriilor de vârstă stipulate în regulament).

Pentru participare la etapa a II-a a concursului, la probele foto și video


materialele vor fi trimise pe adresa electronică concurstorbita@gmail.com până la
data de 20.11.21.

Fiecare lucrare de concurs va fi prezentată într-o singură poză/filmuleț. Vor


fi descalificate și neadmise lucrările, care vor fi prezentate în două sau mai multe
poze. Se acceptă doar câte o lucrare de la elev.

Fiecare poză va avea în imagine (în colțul drept de jos) indicate numele,
prenumele concurentului, denumirea instituției, denumirea cercului și conducătorul
de cerc.
În mesajul electronic la compartimentul „subiect” se va indica „ECO_torbița
și denumirea instituției de unde vine lucrarea”.

V. CRITERII DE APRECIERE:

- respectarea condițiilor de participare;

- creativitatea și originalitatea lucrării;

- varietatea materialelor utilizate.

Concurenții vor fi apreciați prin punctaj, de la 1 la 10, conform criteriilor de


apreciere și categoriilor de vârstă.

VI. PREMIEREA ÎNVINGĂTORILOR:

Învingătorii concursului vor obține diplome și premii bănești, pentru fiecare


probă, conform categoriilor de vârstă cl. a V-a - a VIII-a, cl. a IX-a - a XII-a.

A - Concursul foto: „ECO_torbița deosebită pentru omul deosebit”:


Premiul Mare – 2 x 350 lei = 700 lei
Locul I – 2 x 300 lei = 600 lei
Locul II - 4 x 200 lei = 800 lei
Locul III – 6 x 150 lei = 900 lei
Mențiuni – 6 x 100 lei = 600 lei

B - Concursul video „Eu confecționez Eco_torbița mea”:


Premiul Mare – 2 x 500 lei = 1000 lei
Locul I – 2 x 450 lei = 900 lei
Locul II - 4 x 300 lei = 1200 lei
Locul III – 6 x 250 lei =1500 lei
Mențiuni – 6 x 200 lei = 1200 lei

C - Concursul ECO_torbițelor din materiale reciclabile „A doua viață a


lucrurilor preferate”:
Premiul Mare – 2 x 350 lei = 700 lei
Locul I – 2 x 300 lei = 600 lei
Locul II - 4 x 200 lei = 800 lei
Locul III – 6 x 150 lei = 900 lei
Mențiuni – 6 x 100 lei = 600 lei

E - Concurs-online de foto „Torbița – îndemn”:


Premiul Mare – 2 x 350 lei = 700 lei
Locul I – 2 x 300 lei = 600 lei
Locul II - 4 x 200 lei = 800 lei
Locul III – 6 x 150 lei = 900 lei
Mențiuni – 6 x 100 lei = 600 lei
F - Concurs de ECO_torbițe „Spiridușii lui Moș Crăciun”.
Premiul Mare – 2 x 350 lei = 700 lei
Locul I – 2 x 300 lei = 600 lei
Locul II - 4 x 200 lei = 800 lei
Locul III – 6 x 150 lei = 900 lei
Mențiuni – 6 x 100 lei = 600 lei
Premierea învingătorilor se va efectua în temeiul deciziei juriului, care va fi
format din specialiști profesioniști. De asemenea, juriului i se atribuie dreptul
de a interveni cu schimbări în modalitatea de repartizare a premiilor, menținând
suma intactă. Repartizarea premiilor va avea loc în incinta DGETS.

De asemenea, pentru organizarea și desfășurarea concursului se prevăd


următoarele cheltuieli:

1. Remunerarea juriului: 2400 lei (prin contract)


2. Recepționarea, analiza și arhivarea materialelor foto/video – 800 lei (prin
contract)
3. Fondul social (29 %) – 928 lei
4. Diplome – 100 x 2,25 lei = 225 lei (din depozitul DGETS)
5. Materiale de birotică (mape, pixuri, hârtie, etc.) – 447 lei (din depozitul
DGETS)

Total: 25.000 (douăzeci și cinci mii) lei

VII. DISPOZIȚII FINALE:

Comitetul organizatoric își asumă dreptul de a opera modificări în condițiile


regulamentului, în dependență de numărul de participanți și de valoarea
materialului utilizat în confecționarea lucrărilor.

Metodist principal Maia Grajdari