Sunteți pe pagina 1din 2

Chestionar privind opiniile și percepțiile cadrelor didactice referitoare la serviciile oferite

copiilor/elevilor şcolarizaţi la domiciliu de către instituţiile de învăţământ


în vederea integrării educaţionale a acestora
Chestionarul este anonim

Unitatea de învăţământ: …………………………………………… Mediul: urban/rural


Localitatea: ………………………………… Data: ………….2019

Acest chestionar este realizat pentru a cunoaşte opiniile și percepțiile cadrelor didactice cu privire la serviciile
oferite de către Serviciul de Evaluare şi Orientare Școlară şi Profesională (SEOSP) din cadrul Centrului Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Gorj, dar şi de celelalte instituţii de învăţământ pentru copiiI/elevii
şcolarizaţi la domiciliu.
Chestionarul este aplicat în cadrul Proiectului de cercetare ”Integrarea educaţională a copiilor/elevilor şcolarizaţi la
domiciliu”

1. Precizați nivelul de învățământ în care se află copilul/elevul şcolarizat la domiciliu?


 Preşcolar  Liceal
 Primar  Postliceal
 Gimnazial

2. Ce tip de afecţiune prezintă copilul/elevul şcolarizat la domiciliu?


 Psihică  Asociate
 Fizică  Senzorială

3. Care din următoarele resurse umane intervin în procesul educaţional pentru a sprijini copiii/elevii şcolarizaţi
la domiciliu înscrişi la şcoala dumneavoastră?
 Consilier şcolar  Logoped
 Profesor de sprijin  Mediator şcolar

4. Copilul/elevul şcolarizat la domiciliu înscris la şcoala dumneavoastră prezintă cerinţe educative speciale
(CES)?
 Da  Nu

5. V-aţi confruntat cu dificultăți/probleme/bariere în ceea ce priveşte acceptarea și participarea la activitățile


educaţionale oferite copiilor şcolarizaţi la domiciliu?
 Da  Nu ştiu
 Nu

6. Dacă au fost dificultăți/probleme/bariere vă rugăm precizați de către cine au fost acestea determinate în
principal?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

7. Cu cine colaboraţi în susținerea integrării educaţionale și în comunitate a copiilor şcolarizaţi la domiciliu?


 Inspectoratul şcolar
 CJRAE  Primărie
 CSEI  Instituţii medicale
 Poliţie  DGASPC
 Biserica  Alte situaţii. Care?
 Părinţii elevilor cu ces ___________________________________
 Părinţii celorlalţi elevi

8. În lucrul cu copiii cu cerinţe educative speciale (CES) şcolarizaţi la domiciliu, pentru a se îmbunătăţi
calitatea educației din şcoala dvs, în ce măsură credeți că aveți nevoie de sprijin în ariile de mai jos? Vă
rugăm să marcați cu X în rubrica pentru care optați.

Arii posibile de sprijin In foarte În mare În mică În foarte Deloc


mare măsură măsură mică
măsură măsură
Familiarizarea cu particularităţile şi necesităţile
speciale de învăţare ale copiilor şcolarizaţi la
domiciliu
Elaborarea curriculumului adaptat, a planului de
intervenţie personalizat
Utilizarea unor noi strategii, metode şi tehnici de
predare în funcţie de particularităţile elevilor
şcolarizaţi la domiciliu
Utilizarea unor mijloace de învăţământ specifice
pentru facilitarea integrării elevilor şcolarizaţi la
domiciliu
Utilizarea unor metode adecvate de evaluare a
progreselor elevilor şcolarizaţi la domiciliu
Utilizarea unor metode şi tehnici adecvate de
comunicare la elevii şcolarizaţi la domiciliu
Sensibilizarea tuturor cadrelor didactice cu privire la
particularităţile şi nevoile elevilor şcolarizaţi la
domiciliu, la importanţa sprijinului în învăţare la
aceşti elevi.

9. Care credeţi că este gradul de reuşită a unui copil şcolarizaţi la domiciliu cu cerinţe educative speciale într-o
şcoală obişnuită faţă de o şcoală specială ?
 Foarte mare
 Mare
 Mediu
 Slab
 Foarte slab

10. Care a fost situaţia la învăţătură a copilului /elevului şcolarizat la domiciliu înscris la şcoala dumneavoastră
în ultimii doi ani de şcoală?
 Progres
 Stagnare
 Regres
 Nu ştiu

11. Care dintre următoarele soluţii credeţi că sunt cele mai indicate pentru copiii şcolarizaţi la domiciliu cu
cerinţe educative speciale ?
 Şcoli speciale
 Integrarea în şcoli obişnuite
 Clase speciale în şcoli obişnuite
 Şcoli speciale sau şcoli obişnuite în funcţie de caz
Argumentaţi răspunsul dumneavoastră
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

12. Ce alte aspecte considerați importante a fi menționate în legătură cu sprijinirea copiilor şcolarizaţi la
domiciliu cu CES pentru a învăța în școlile de masă, cu combaterea situațiilor de discriminare a acestora,
aspecte care nu au fost abordate în acest chestionar?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Vă mulţumim pentru participare!