Sunteți pe pagina 1din 1

PLAN DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT

NUMELE ȘI PRENUMELE COPILULUI/ELEVULUI:

DATA NAȘTERII:

DOMICILIUL:

ȘCOALA:

CLASA:

DIAGNOSTIC:

PROFESOR:

INTERVAL DE TIMP VIZAT:

Competențe/obiective Conținuturi Metode și mijloace de Perioada de intervenție Criterii minimale de Metode și instrumente de
realizare apreciere a progreselor evaluare

Evaluare periodică/finală:
Obiective realizate:
Dificultăți întâmpinate:
Revizuirea programului de intervenție:
Recomandări particulare:
Rolul și modul de implicare a părinților în program: