Sunteți pe pagina 1din 2

I.

Citește următorul fragment:


Într-o zi, în timp ce se plimba printr-un parc din Berlin, Kafka a întâlnit o fetiță
care plângea pentru că pierduse păpușa preferată chiar acolo, dar nu a putut să o
găsească. Ea și scriitorul au căutat-o toată după-amiaza fără succes. În cele din urmă,
Kafka a fost de acord cu fetița tristă să se întâlnească din nou a doua zi tot în același
loc, pentru a putea continua căutarea iubitei ei păpuși. Chiar și a doua zi, nu au putut
să o găsească și apoi Kafka i-a dat fetei o scrisoare pe care o pregătise pentru păpușa
ei, spunând :
„Vă rog să nu plângeți. Am plecat într-o călătorie să văd lumea. Vă voi scrie
despre aventurile mele "...
A început astfel o poveste care a continuat până la sfârșitul vieții lui Kafka.
În timpul întâlnirilor din parc, Kafka citea fetiței scrisorile pe care el însuși le
inventase, pline de aventuri și conversații pe care fata le găsise adorabile. În cele din
urmă, Kafka cumpărase o păpușă nouă pe care a adus-o fetei spunându-i că păpușa ei
s-a întors în sfârșit la Berlin. Aceasta s-a uitat la ea cu suspiciune și a spus : „Această
păpușă nu pare deloc păpușa mea !”, Dar Kafka i-a înmânat o altă scrisoare în care
păpușa i-a scris : „Am călătorit mult și călătoriile mele m-au schimbat profund”.
Fetița a îmbrățișat apoi noua păpușă și a luat-o fericită acasă cu ea.
Un an mai târziu Kafka a murit.
Mulți ani mai târziu, fata adultă déjà, a găsit o scrisoare ascunsă în interiorul
păpușii. În minuscula scrisoare semnată de Kafka scria :
„Tot ceea ce iubești se va pierde probabil, dar în final iubirea se va întoarce într-o altă
formă”
1. Explică sensul expresiei „m-au schimbat profund” în text.
2. Indică ce a determinat-o pe fată să se oprească din plâns.
3. Menționează numărul păpușilor pe care le-a primit fata
4. Precizează două calități ale lui Kafka, așa cum reiese din fragmentul dat.
5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, semnificația ultimei secvenței.

B. Redactează un text de 150-300 de cuvinte în care să îți exprimi opinia despre


rolul prieteniei, folosind informațiile din textul suport. (20 de puncte)
II : Comentează, în minimum 50 de cuvinte, textul următor

Turma visurilor mele eu le pasc ca oi de aur,


Când a nopții întunerec – înstelatul rege maur –
Lasă norii lui molateci înfoiați în pat ceresc,
Iară luna argintie,ca un palid dulce soare,
Vrăji aduce peste lume printr-a stelelor ninsoare,
Când în straturi luminoase basmele copile cresc. […]

Mihai Eminescu, Memento mori

S-ar putea să vă placă și